Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Magtanvendelse, demens

Af: Finn Rønholt, speciallæge

Sidst fagligt opdateret: 11.12.2015

Fakta

 • Anvendelse af magt overfor ældre patienter er kun lovligt i meget få tilfælde
 • Det gælder således kun i tilfælde, hvor den ældre som følge af demens ikke længere er i stand til at varetage egne sociale interesser, og hvor den ældre ikke har indsigt i at kunne give samtykke
 • Besluttes det at anvende magt over for en dement, skal det endvidere altid ske så skånsomt og kortvarigt som muligt

Hvornår kan magtanvendelse iværksættes?

I ganske særlige undtagelsestilfælde er det muligt at anvende magt overfor bl.a. patienter, der har så fremskreden demenssygdom, at vedkommende ikke er i stand til at varetage egne interesser i forhold til sociale forhold.

Reglerne gælder således ikke for patienter, der er indlagt på hospital.

Reglerne gælder kun i de tilfælde, hvor den demente ikke længere har handleevne og indsigt i at give samtykke på området.

Besluttes det at anvende magt over for en dement, skal dette altid ske så skånsomt og kortvarigt som muligt.

Der er også nogle forhold, som skal opfyldes, før magtanvendelse overvejes:

 1. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og pleje
 2. Relevante plejemæssige tiltag skal forinden være forsøgt
 3. Man skal forinden have prøvet, hvad der er muligt, for at få patienten til frivilligt at medvirke til den påtænkte foranstaltning
 4. Der skal være dokumentation for varig nedsat funktionsevne, og den demente skal således være udredt
 5. Endelig skal det overvejes, om magtanvendelsen står i rimelig forhold til det, man ønsker at opnå for den demente

Former for magtanvendelse

Nedenstående tiltag kan iværksættes efter kommunal godkendelse:

 • Anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse ved personlig hygiejne (fx tandbørstning, barbering, hårvask, skift af bleer eller bind, fjernelse af madrester fra mundhule)
 • Anvendelse af særlige døråbnere
 • Anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse for at forhindre en person i at forlade boligen eller for at føre den demente tilbage til denne
 • Anvendelse af beskyttelsesmidler i form af stofseler til fastspænding i stol eller seng for at undgå fald

Flytning til særligt botilbud uden samtykke i tilfælde, hvor en værge for en dement uden handleevne og uden dennes protester, godkender kommunens indstilling til flytning. I tilfælde, hvor den demente protesterer over flytningen, skal kommunens indstilling godkendes af Statsforvaltningen, før flytning realiseres.

Alle andre tiltag, der gennemtvinges over for en dement, vil altid være ulovlige. Kriterier for magtanvendelse er skarpe, og det skal altid i en ansøgning nøje være dokumenteret, at kriterierne er opfyldt.

Anvendelse af personligt alarm- eller pejlesystem til demente, der ikke protesterer, anses ikke længere for magtanvendelse, men som en del af omsorgspligten. Der skal derfor ikke længere søges om tilladelse til eller indberettes herom.

Vil du vide mere?

Kilder

Fagmedarbejdere

 • Finn Rønholt, ledende overlæge, ph.d., MPA, Medicinsk afd. O, Herlev Hospital
 • Gregers Hansen-Nord, speciallæge i almen medicin, alm. prakt. læge,
Link til Lægehåndbogen

Patienthåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS og Android.

Bliv ven med Patienthåndbogen og få hver uge tips til spændende læsning.