Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Magtanvendelse, demens

Tip en ven

Af: Finn Rønholt, speciallæge

Oprettet: 15.09.2010

I ganske særlige undtagelsestilfælde er det muligt at anvende magt overfor bl.a. patienter med så fremskreden demenssygdom, at patienten ikke er i stand til at varetage egne interesser i forhold til sociale forhold. Reglerne gælder således ikke for hospitalsindlagte. Reglerne gælder kun i de tilfælde, hvor den demente ikke længere har handleevne og indsigt i at give samtyke på området.

Hvornår kan magtanvendelse iværksættes?

Besluttes det at anvende magt over for en dement, skal dette altid ske så skånsomt og kortvarigt som muligt. Der er også nogle forhold, som skal opfyldes, før magtanvendelse overvejes:

1) Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og pleje

2) Relevante plejemæssige tiltag skal forinden være forsøgt

3) Man skal forinden have prøvet, hvad der er muligt, for at få patienten til frivilligt at medvirke til den påtænkte foranstaltning

4) Der skal være dokumentation for varig nedsat funktionsevne, og den demente skal således være udredt

5) Endelig skal det overvejes, om magtanvendelsen står i rimelig forhold til det, man ønsker at opnå for den demente

Former for magtanvendelse

Nedenstående tiltag kan iværksættes efter kommunal godkendelse:

Anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse ved personlig hygiejne (fx tandbørstning, barbering, hårvask, skift af bleer eller bind, fjernelse af madrester fra mundhule)

Anvendelse af personligt alarm- eller pejlesystem (i tilfælde, hvor det er dokumenteret, at den demente trods tilgængelige forholdsregler forlader boligen ude af stand til at finde tilbage, og hvor dette udgør en fare for den enkelte)

Anvendelse af særlige døråbnere

Anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse for at forhindre en person i at forlade boligen eller for at føre den demente tilbage til denne

Anvendelse af beskyttelsesmidler i form af stofseler til fastspænding i stol eller seng for at undgå fald

Flytning til særligt botilbud uden samtykke i tilfælde, hvor en værge for en dement uden handleevne og uden dennes protester, godkender kommunens indstilling til flytning. I tilfælde, hvor den demente protesterer over flytningen, skal kommunens indstilling godkendes af det sociale nævn, før flytning realiseres.

Alle andre tiltag, der gennemtvinges over for en dement, vil altid være ulovlige. Kriterier for magtanvendelse er skarpe, og det skal altid i en ansøgning nøje være dokumenteret, at kriterierne er opfyldt.

Vil du vide mere?

Kilder

Fagmedarbejdere

  • Finn Rønholt, ledende overlæge, ph.d., MPA, Medicinsk afd. O, Herlev Hospital
  • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, klinikchef, Århus Universitetspraksis og ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin,
Link til Lægehåndbogen