Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Hjernerystelse, senfølger

Tip en ven

Af: Nanna Witting, speciallæge

Oprettet: 08.12.2010

Hvad er postcommotiosyndrom?

Postcommotiosyndrom kan komme efter en hjernerystelse eller hjerneskade, som følge af et slag mod hovedet. Post betyder efter, commotio betyder hjernerystelse og syndrom indebærer, at der er flere forskellige symptomer. Der kan være hovedpine, svimmelhed, psykiatriske symptomer og forstyrrelser af koncentration og hukommelse

Postcommotiosyndromet er hyppigst efter relativt let hovedskade. Syndromet kan dog også optræde efter moderate og alvorlige hjerneskader, samt efter nakkeskade.

De allerfleste som får postcommotiosyndrom, har haft en hjernerystelse, som er en mild form for hjerneskade. En hjernerystelse forårsager en forbigående ændring i hjernefunktionen.

Hvor hyppigt er postcommotiosyndrom og hvad skyldes det?

Omkring 30-80% har en eller flere af ovennævnte symptomer i de første dage til uger efter uheldet. Langt de fleste bliver helt raske i løbet af højst 3 måneder.

Hos nogle få, op til 25% af dem med symptomer fra start, varer symptomerne længere end 3 måneder. Årsagen til dette diskuteres stadig. Der er formentlig både egentlige kropslige årsager såsom overfølsomhed i nervesystemet, men også forhold som bekymring, chok, depression, stress, erstatningssag og lignende ser ud til at have betydning.

Hvordan viser postcommotiosyndrom sig?

Symptomerne er vage og almindelige også hos mennesker, der ikke har haft hovedskade. De mest fremtrædende gener er hovedpine, svimmelhed, udmattelse, irritabilitet, angst, søvnforstyrrelse, koncentrationsproblemer, øget glemsomhed og øget følsomhed for støj. Forekomsten af hvert af disse symptomer varierer, men er omkring 50% og 80%.

Blandt mennesker henvist til en hovedpineklinik havde halvdelen problemer med koncentration og hukommelse, og en fjerdedel havde psykologiske problemer.

Hovedpine

Hovedpine forekommer hos 25-80% efter mild hjerneskade. Paradoksalt er forekomst og varighed højere efter mild hjerneskade sammenlignet end efter alvorlig skade. Mange har haft hovedpine også forud for hovedskaden. Hovedpinen kan ligne både spændingshovedpine (hyppigst) og migræne.

Svimmelhed

Ca. halvdelen har svimmelhed efter mild hovedskade. Svimmelheden er ofte uspecifik. Hvis man har betydelig svimmelhed, kan der være skade på hjernens balanceorgan.

Psykologiske og kognitive symptomer

Over halvdelen oplever personlighedsændring, irritabilitet, angst og depression efter mild hjerneskade. Man oplever støj som meget ubehageligt, tåler ikke stærke følelsesmæssige belastninger, større samlinger af folk, og tåler mindre alkohol.

15-20% udvikler symptomer forenelig med psykiatrisk sygdom typisk i form af akut stress eller posttraumatisk stressforstyrrelse såvel som angst, panikforstyrrelse og depression.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles i de fleste tilfælde på grundlag af sygehistorien. Lægen vil desuden vurdere, om der er tegn til hjerneskade. Behovet for yderligere undersøgelser vurderes individuelt.

Neuropsykologisk tests kan være nyttige, hvis der er udtalt koncentrations-/hukommelsesbesvær eller psykologiske gener.

Psykiatrisk vurdering udføres ved fremtrædende psykiatriske symptomer.

Hvordan behandles postcommotiosyndrom?

Behandlingen er individuel i forhold til den enkelte persons gener. Den vigtigste behandling er at informere om, at de fleste bliver helt raske i løbet af nogle få måneder.

Der findes ingen specifik behandling, som kan forebygge eller behandle postcommotiosyndrom, derfor bliver behandlingen rettet mod symptomerne. Tilfælde som varer i mange måneder og år kræver specialiseret behandling.

Godartet tilstand

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er en godartet tilstand, som oftest går over af sig selv. Man kan se i undersøgelser, at hvis personen ved det, er chancen for bedring større.

Medicinsk behandling

En del af årsagen til langvarig hovedpine efter hovedskade kan være, at nervesystemet er blevet overfølsomt. Det kan man ofte dæmpe med medicinen amitriptylin. Det er medicin, der oprindeligt blev fremstillet til depression. Det har dog vist sig, at det er virksomt i mindre doser ved kroniske nervesmerter. Det er bedst at tage det til natten, da det kan være sløvende. På den måde virker det også på søvnbesvær. Ofte hjælper det også samtidigt på svimmelhed og tristhed/irritabilitet.

Almindelige hovedpinepiller skal bruges med varsomhed, da risikoen for hovedpine udløst af medicinoverforbrug er høj.

Anden behandling

Der findes ikke videnskabelig dokumentation for, at en bestemt behandling af psykologiske og koncentrations-/hukommelsesbesvær har effekt. Brug af adfærdsbehandling (kognitive metoder) efter milde hovedskader er omstridt. V

Ved udtalte psykiske symptomer kan støttende psykoterapi, samt brug af antidepressiv eller angstdæmpende medicin være til nytte.

Det er formentlig vigtigt "at holde sig i gang"

Hvordan er prognosen?

For de fleste er symptomer og ubehag mest fremtrædende de første 7-10 dage. Efter 1 måned er symptomerne bedret og i mange tilfælde borte. De allerfleste er raske efter 3 måneder. Forsinket bedring kan skyldes overforbrug af smertestillende medicin.

En minoritet, 10-15%, har symptomer, som vedvarer et år eller længere. Muligvis er dette et for højt tal. Forskningen har ikke kunnet afdække, hvilke risikofaktorer der disponerer for denne tilstand.

Vil du vide mere?

Kilder

Fagmedarbejdere

  • Nanna Witting, afdelingslæge, ph.d., Neurologisk Klinik, Rigshopspitalet
  • Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles offentlige sundhedsportal - sundhed.dk,
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin,
Link til Lægehåndbogen