Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Børnesår (impetigo)

Af: Tove Agner, speciallæge

Sidst fagligt opdateret: 20.06.2016

Fakta

 • Børnesår er en bakteriel infektion i huden. Oftest er det stafylokokker, der er årsagen
 • Børnesår rammer hyppigst mindre børn
 • Det starter som en lille rød knop, der efterhånden bliver væskende, og der dannes gule skorper
 • Børnesår er smitsom ved direkte berøring og kan også overføres indirekte, fx gennem håndklæder
 • Behandles i de fleste tilfælde med lokalbehandling, men større udbrud kræver behandling med tabletter
 • Omhyggelig håndhygiejne nedsætter smitterisiko ved børnesår

Hvad er børnesår?

Foto af børnesårzoom

Børnesår (impetigo) er en overfladisk betændelse i huden. Det er en almindelig sygdom hos børn, men man kan blive smittet i alle aldre. Sygdommen har et typisk udseende med sår, der er dækket med honninggule skorper. En speciel type børnesår har væskefyldte blærer (bulløs impetigo). Børnesår giver let kløe.

Børnesår opstår hyppigst på utildækkede hudområder. Fugtighed og varme øger risikoen for børnesår, som da også hyppigst forekommer i sensommeren.

Sygdommen skyldes bakterier (hyppigst stafylokokker), der trænger ind i huden. Børnesår forekommer hyppigere hos børn med atopisk eksem ( børneeksem).

Hvor hyppig er børnesår?

1-3 % af børn under 12 år bliver årligt ramt af børnesår.

Hvorfor får man børnesår?

Børnesår er en ufarlig sygdom, men den er meget smitsom, og kan let sprede sig til andre, hvis man ikke sørger for god hygiejne. Smitten sker ved, at sårvæske og skorpe (som indeholder store mængder bakterier) bliver overført til andre hudområder via kløe og til andre personer ved tæt hudkontakt eller via genstande (fx håndklæder). Børnehaver og skoler er især udsat for udbrud.

Hvad er symptomerne på børnesår?

Rød papel (knop) som udvikler sig til sår og der dannes gullige skorper

Hvilke symptomer skal man være særlig opmærksom på?

Flere hudforandringer / sår kan opstå tæt på det første sår eller andre steder på huden

Kontakt læge

Hvis man mistænker børnesår, bør læge kontaktes. Lægen vil give råd om, hvordan man skal forholde sig og give den nødvendige behandling. De vigtigste tiltag for at forhindre videre smittespredning er omhyggelig sårpleje med fjernelse af skorper, samt tildækning af sårene og omhyggelig håndhygiejne. Hurtig og effektiv behandling af de enkelte sygdomstilfælde er også vigtig for at hindre smittespredning.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles på baggrund af udslættets typiske udseende: Små væskende områder bliver efterhånden dækket med honninggule skorper. I nogle tilfælde vil lægen tage dyrkningsprøve fra sårene. Blæredannende børnesår (bulløs impetigo) rammer især de mindste børn.

Hvordan behandles tilstanden?

Børnesår er en smitsom sygdom, men er som regel helt ufarlig.

 • Almindelig vask med sæbe og rindende vand er vigtig.
 • Tykke skorper bør blødes op ved bad eller brug af omslag og derefter fjernes. Fastsiddende skorper skal ikke fjernes.
 • Mindre udbrud behandles med vask med klorhexidin sæbe, eller med klorhexidin creme, eller antibiotika creme. 
 • Er der mange børnesår, evt. på flere områder af kroppen, behandles med antibiotika som tabletter eller mikstur (receptpligtig). Hvis det er børnesår med blærer, anbefales altid antibiotikabehandling med tabletter eller mikstur.

Genstridige tilfælde af børnesår, eller stadige tilbagefald, kan skyldes, at bakterierne har slået sig ned i næsen. Det bør så undersøges og behandles via lægen. Det kan også tænkes, at andre familiemedlemmer er vært for bakterierne, hvis der er tilbagefald af sygdommen. Det kan da være aktuelt at pode og behandle hele familien i en periode.

Børnehave/dagpleje

Børn i daginstitution skal holdes hjemme til sårene er tørret ind og skorperne er faldet af, således at smitte ikke spredes til andre børn. Hvis sårene tildækkes med plaster nedsættes smitterisikoen. Børn i skolealderen må komme i skole, hvis barnet er i behandling og sårene er tildækkede, og barnet skal undgå at berøre sårene.

Jo ældre barnet er, jo lettere vil det være at holde sårene under kontrol.

Håndtering af udbrud

Ved udbrud i børnehaver, skoler eller andre institutioner skal der instrueres i god og systematisk håndhygiejne og desinfektion af fælles kontaktpunkter.

Hvordan er langtidsudsigterne?

Sygdommen svinder hurtigt ved behandling.

Hvordan undgår jeg at få eller forværre børnesår?

God håndhygiejne er det vigtigste forebyggende tiltag.

Personer i en familie eller en social gruppe bør have separate håndklæder. Omhyggelig tildækning af børnesårene mindsker smitterisiko.

Vil du vide mere?

Kilder

Fagmedarbejdere

 • Tove Agner, overlæge, dr. med., Dermatologisk-venerologisk afd., Bispebjerg Hospital
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Link til Lægehåndbogen