Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Bækkenbrud

Af: Jes Bruun Lauritzen, speciallæge

Sidst fagligt opdateret: 27.08.2012

Fakta

  • Bækkenbrud opstår efter fald, typisk hos ældre med knogleskørhed eller hos unge involveret i større trafikulykker
  • Ved bækkenbrud har man normalt smerter og ømhed, hvor bruddet befinder sig, især når man bevæger sig. Der kan være hævelse, blodudtrædninger, sårskader og fejlstillinger i bækkenet og i skridtet
  • De fleste knoglebrud i bækkenet kan behandles med let aflastning og smertestillende medicin. De større brud kræver operation og fastgørelse af bruddet. Ikke sjældent er der ledsagende større blødninger

Bækkenet

Bækkenringzoom

Bækkenet er sat sammen til en helhed i en ringstruktur, som består af flere knogler (se figur). På hver side udgør hoftebenet (os coxae) den dominerende knogle med bl.a. hoftekammen og hofteskålen (acetabulum). Fortil forenes de to hofteben i kønsbenet (symphysis pubica, symfysen). Bagtil forbindes de to hofteben gennem et led (SI-leddet, sacroiliaca-leddet) med nederste del af ryggen (sacrum). På denne måde dannes en fuldstændig knoglering, som udgør bækkenet, bækkenringen eller pelvis.

Vigtige organer ligger indenfor eller passerer gennem bækkenringen, som store blodkar, store nerver, tarm, urinveje, og de kvindelige kønsorganer. Ved bækkenbrud er der altid en risiko for, at disse strukturer eller organer kan beskadiges.

Hvad er årsagerne til bækkenbrud?

De hyppigste brud ved skade mod bækkenet er brud i kønsbenet og de tyndere dele af bækkenet (ramus pubis og ramus ischiadicus, hhv. øvre og nedre bækkenbueben). Man plejer også at inddele bruddene i bækkenringen i forreste og bagre bækkenringsbrud.

Bækkenbrud kan forekomme i alle aldersgrupper, årsagen er imidlertid forskellig for unge og ældre. Kvinder er mere udsatte end mænd. Bækkenbrud udgør 3 % af alle brud i skelettet.

Hos ældre er bækkenbrud ofte et resultat af fald på siden. De medvirkende faktorer er knogleskørhed, høj alder og eventuelt kræftspredning til bækkenet. Blandt unge mennesker skyldes bækkenbrud som oftest en trafikulykke.

Forreste bækkenringsbrud skyldes ofte fald på siden og optræder som oftest blandt ældre. Bagre bækkenringsbrud skyldes som regel voldsom skade, f.eks. en trafikulykke.

Hvad er symptomerne på bækkenbrud?

Smerter i bækkenet efter fald samt smerter over lænden er et tegn på knoglebrud. Man bør have udført en røntgenundersøgelse. Ved bækkenbrud har man normalt smerter og ømhed, hvor bruddet befinder sig, især når man bevæger sig. Der kan være hævelse, blodudtrædninger, sårskader og fejlstillinger i bækkenet og i skridtet. Lægen kan påvise ujævnheder, "knogleknasen" eller unormalt bevægelige dele af bækkenet.

Hvordan stilles diagnosen?

Bækkenbrud skyldes som nævnt skader eller fald med direkte slag/tryk mod bækkenet. Ved store ulykker er bækkenbrud måske kun en af mange skader (multitraume). Bækkenbrud giver ikke altid smerter, men normalt er der typiske smerter.

Forreste bækkenringsbrud giver ømhed, når lægen trykker på den forreste del af bækkenet. Ved at klemme over andre dele af bækkenringen, kan der opstå smerter på brudstedet. Denne type af brud er ofte stabile.

Bagre bækkenringsbrud vil ofte have ydre mærker afhængig af skaden (blodansamlinger, sår etc.). Den tilskadekomne har ofte stærke smerter, og der kan være indre blødninger og shock. Der vil være smerter ved tryk/pres mod bækkenringen. Disse brud er ofte ustabile.

Lægen skal altid mistænke skader på indre organer, og man skal undersøges for dette. Lægen kan ved at undersøge endetarmen og skeden finde større blodansamlinger og uregelmæssigheder i knoglestrukturen. Svækket kraft i lukkemusklen til endetarmen kan tyde på nerveskade. Blod i urinrøret kan tyde på skade i urinvejene.

Røntgenundersøgelser og CT-scanning er afgørende for at stille den rigtige diagnose. I første omgang tager man røntgen af bækken og hofter, eventuelt haleben. Det kan også blive nødvendigt at foretage CT-skanning af bughulen eller røntgen af blodårerne ( angiografi) og evt. kontrastundersøgelser af urinvejene.

Hvordan behandles bækkenbrud?

Målet med behandlingen er at sikre kontrol over smerterne, hindre mulig udvikling af shock, eventuelt sætte forskudte knoglebrud på plads og kontrollere, at stillingen i bruddene holdes i god stilling for at opnå heling og godt funktionelt resultat. Stabile brud behandles med træning, ustabile brud opereres.

I den akutte fase er det vigtigt at give smertelindrende medicin og standse eventuelle blødninger. Man skal også starte med væskebehandling direkte i blodet for at forebygge shock, gøre den skadede ubevægelig og sørge for hurtig transport til hospital.

Behandling ved stabile brud

Ved stabile brud i bækkenet er det normalt ikke nødvendigt at blive indlagt. Den skadede opfordres til at gå, så snart smerterne tillader det. Af og til er det alligevel nødvendigt med indlæggelse på grund af smerter, som hindrer at man kommer op og gå. Det kan også være nødvendigt at blive indlagt på grund af de sociale forhold i hjemmet.

Behandling ved ustabile brud

Ustabile bækkenbrud eller brud som står i fejlstilling, opereres helst efter 5-8 dage, hvis personen har god cirkulation og er i stabil fase. Bruddet sættes på plads og fastgøres med skruer, pinde. skinner eller metaltråd. Har man cirkulatoriske problemer, kan det blive nødvendigt at operere for at standse blødning fra store blodkar, og så eventuelt senere behandle bruddet. Undtagelsesvist kan man midlertidigt anvende såkaldt ekstern fiksation.

Personen med bækkenbrud opereres straks, hvis der er mistanke om voldsomme blødninger fra store kar. Det skyldes, at man i disse tilfælde kan miste store mængder blod ind i bughulen. Er der blod i urinen, skal man have lagt et kateter gennem huden og ind i urinblæren.

Hvilke komplikationer kan bækkenbrud give?

Store blodårer i bækkenbunden kan ødelægges ved bækkenbrud, give alvorlige blødninger og shock. Dette er ofte hovedårsagen til død ved skader på bækkenet. Skader på urinrøret og urinblæren skal behandles. Skader i skeden/kønsorganerne og endetarmen er sjældnere. Nerverodsskader eller skader på nerver ude i vævet er ikke usædvanlige. Langtidskomplikationer efter bagre skader kan derudover være kroniske smerter og impotens (hos mænd).

Hvordan er langtidsudsigterne?

Prognosen afhænger af, om det er brud på forreste eller bagre bækkenring. Bagre brud har dårligere prognose. Ellers afhænger prognosen af skadeomfanget, dvs. hvilke andre alvorlige skader, der er opstået.

Hvordan undgår jeg at få eller forværre bækkenbrud?

Hos ældre mennesker er det vigtigt at forebygge knogleskørhed. Hos yngre personer er bækkenbruddene sjældne, og her er forebyggelse af større ulykker og trafikskader vigtigt.

Vil du vide mere?

Kilder

Fagmedarbejdere

  • Jes Bruun Lauritzen, professor, overlæge, dr. med., Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet
  • Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles offentlige sundhedsportal - sundhed.dk,
Link til Lægehåndbogen