Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogsredaktionen

Grå stær (katarakt)

Af: Toke Bek, speciallæge

Sidst fagligt opdateret: 12.07.2015

Fakta

  • Grå stær er uklarheder i øjets linse, som medfører nedsat syn, blændingsgener eller ændret opfattelse af farver
  • Den hyppigste årsag til grå stær er alder, men tilstanden kan også være medfødt eller skyldes anden øjensygdom
  • Grå stær behandles med operation, som er et lille indgreb, der i de fleste tilfælde kan foretages i lokalbedøvelse. Ved operationen indsættes en kunstig linse med en styrke, der passer til den afstand, hvor man ønsker at se skarpt efter operationen (f.eks. læseaftand). Der skal tilpasses brille til at se skarpt i andre afstande

Hvad er grå stær?

Grå stær - uklarheder i linsenzoom

Grå stær er uklarheder i øjets linse.

Grå stær er meget hyppigt forekommende i den ældre del af befolkningen. Blandt 75-årige har ca. halvdelen uklarheder i linsen, som påvirker synet, og næsten alle mennesker i 80'erne har større eller mindre grader af uklarhed i linsen.

Grå stær kan i sjældne tilfælde være medfødt. Hos yngre mennesker ses sygdommen oftest som en følge af skader eller andre sygdomme i øjet.

Hvor hyppig er grå stær?

Grå stær er den hyppigste årsag til blindhed i verden. Aldersbetinget grå stær står for 48% af al blindhed i verden, hvilket svarer til at 18 millioner mennesker er ramt.

Hvorfor får man grå stær?

Grå stær er ofte en følge af aldring. Man kender imidlertid ikke i detaljer den proces, som fører til, at linsen mister sin klarhed. I de fleste tilfælde bliver begge øjne ramt.

Grå stær kan også opstå som følge af en anden sygdom eller skader i øjet. Sjældnere er grå stær en komplikation til behandling med visse former for medicin.

Enkelte sygdomme og ydre påvirkninger øger risikoen for at udvikle grå stær:

  • Diabetes mellitus (sukkersyge) og andre stofskiftesygdomme
  • Høje doser af røntgenstråler, infrarøde stråler eller ultraviolette stråler
  • Skader på øjnene og gentagne inflammationer i regnbuehinden
  • Sygdomme hos moderen under graviditeten, for eksempel røde hunde, øger risikoen for at barnet fødes med grå stær

Hvad er symptomerne på grå stær?

Den hyppigste gene ved grå stær er nedsat syn, både på afstand og for nær. I nogle tilfælde kan man også opleve blændingsgener, særligt når man ser kraftigt lys i mørke. Det skyldes, at pupillen er større i mørke og dermed tillader, at der slipper lys gennem en større del af den uklare linse. Endelig kan der være dobbeltsyn, som ikke forsvinder, når man tildækker det ene øje.

Symptomerne ved grå stær kan komme gradvist og næsten umærkeligt, eller forværres hurtigt og give mærkbare forandringer inden for få uger. Generne starter som regel på det ene øje, men med tiden vil begge øjne blive ramt. Grå stær giver ikke smerter, svie eller kløe i øjnene. Grå stær behøver i det hele taget ikke give gener, hvis forandringerne er beskedne.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Gradvis aftagende læsesyn, ændring i farveopfattelsen, blændingsgener eller dobbeltsyn selvom man dækker det ene øje til.

Hvordan stilles diagnosen?

Sygehistorien er typisk. Det er særlig vigtigt for lægen at kende til eventuelle risikofaktorer.

Tilstanden påvises ved, at lægen undersøger øjet og linsens klarhed med specielle instrumenter, blandt andet et oftalmoskop. Uklarheder i linsen vil kunne ses som mørke områder i den røde pupil.

Såfremt det bliver aktuelt at operere, vil man blive henvist til en øjenlæge. Foruden en grundig øjenundersøgelse vil lægen også vurdere den generelle sundhedstilstand for at sikre, at der ikke er forhold, som kan skabe problemer under indgrebet.

Animation om grå stær (katarakt)
Animation om grå stær (katarakt)

Hvordan behandles tilstanden?

Grå stær er i sig selv ikke nogen farlig sygdom, men tilstanden kan være generende, fordi synet forringes. Det er derfor patientens egen oplevelse af problemets omfang, som afgør, om og hvordan man bør behandle.

Nogle patienter synes, at det hjælper på generne at bruge solbriller, fordi dette hjælper på blændingsgenerne.

Grå stær kan kun behandles ved operation. Der anvendes moderne mikrokirurgisk teknik, som til stadighed bliver forbedret. Ved operationen opløses linsens uklare indhold med ultralyd og herefter bliver den fjernet, men som regel bevarer man linsens kapsel til at lægge den kunstige linse i. Linsen bliver udmålt på forhånd, så den passer til øjet og den brillestyrke, som man inden operationen aftaler, at operationen skal ende med. Der skal tilpasses brille til at se skarpt i andre afstande.

Indgrebet foregår i de fleste tilfælde ambulant og i lokalbedøvelse.

I nogle tilfælde kan man af forskellige årsager ikke lægge en kunstig linse ind i øjet til erstatning for den uklare linse. I disse tilfælde vil man efterfølgende skulle bruge en kontaktlinse for at se skarpt.

Hvordan er langtidsudsigterne?

De fleste oplever en gradvis forværring af synet, efterhånden som linsen bliver mere og mere uklar. Udviklingshastigheden varierer betydeligt fra person til person. Den type grå stær, som bliver udviklet efter en øjenskade, udvikler sig hurtigt.

Efter operation oplever de allerfleste en betydelig bedring af synet. Hvis øjet i øvrigt er normalt, opnår over 95% af patienterne normalt eller tilnærmelsesvis normalt syn. I nogle tilfælde er der samtidig forkalkninger i nethinden, som først viser sig efter at den syge linse er fjernet. Dette kan forklare, at ikke alle får normalt syn efter operationen.

At leve med grå stær

Der er store individuelle forskelle på, hvor meget en grå stær påvirker dagligdagen og livskvaliteten. Nogle mennesker mærker næsten ikke, at de har grå stær, mens andre har betydelige gener.

Synet er en meget vigtig sansefunktion for mennesker, og tab af synsevnen vil påvirke livskvaliteten for de fleste. Heldigvis kan de fleste patienter med grå stær blive behandlet med operation og derved opnå et brugbart syn. I de senere år har lægerne fået bedre behandlingsmuligheder, og det er derfor meget sjældent, at man mister synet som følge af grå stær.

Hvordan undgår jeg at få eller forværre grå stær?

Grå stær kan ikke forebygges, men risikoen for at udvikle grå stær bliver mindre, hvis man kan forhindre udløsende årsager som diabetes, traumer og andre øjensygdomme.

Vil du vide mere?

Undervisningsprogram

Illustrationer

Kilder

Fagmedarbejdere

  • Toke Bek, prof., overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  • Bjarne Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
Link til Lægehåndbogen

Korte flimklip om sygdomme i øjne.

Patienthåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS og Android.

Bliv ven med Patienthåndbogen og få hver uge tips til spændende læsning.