Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Skizofreni, hvordan stilles diagnosen?

Af: Sune Straszek, speciallæge

Sidst fagligt opdateret: 24.08.2015

Fakta

 • Diagnosen skizofreni stilles ved at iagttage bestemte ændringer i en persons adfærd, følelsesliv og intellektuelle funktion
 • Der skal ofte udføres en række undersøgelser for at udelukke andre sygdomme
 • Sygdommen er defineret af en række symptomer og tegn, som man kan iagttage. Disse er ikke nødvendigvis alle til stede på en gang
 • Nogle gange kræver det lang tids observation for at kunne stille diagnosen korrekt

Diagnosen skizofreni baserer sig på, at psykiateren vurderer bestemte tegn eller symptomer. Disse viser sig ved ændringer i en persons adfærd, følelsesliv og intellektuelle funktion. Samtidig er det også vigtigt at finde ud af, hvor længe personen har haft symptomerne, og hvordan symptomerne påvirker vedkommendes liv.

Det er almindeligt, at mennesker som mistænkes for at have skizofreni, henvises til en psykiater eller indlægges på en psykiatrisk afdeling til udredning. Af og til er det nødvendigt med tvangsindlæggelse, fordi der er opstået en akut faretruende situation, som f.eks. selvmordsforsøg.

For at stille diagnosen skizofreni skal lægen observere og tale med den syge. Men lægen skal også tale med andre i familien eller med venner for at få klarhed over, hvordan den syge persons adfærd har ændret sig. Det hænder, at den syge ikke ønsker at familien kontaktes, men dette er ofte et led i sygdommen

Nogle symptomer på skizofreni kan også forekomme ved andre sygdomme. Så psykiateren skal udelukke disse sygdomme, før diagnosen skizofreni kan stilles. Det kan i nogle tilfælde kræve god observationstid at stille diagnosen. Ofte er det også sådan, at den syge person har haft en længere forhistorie med lidt mærkelige symptomer.

Det er fastsat internationale kriterier til symptomer og tegn, der skal foreligge, for at diagnosen kan stilles.

Hvilke undersøgelser skal der udføres?

Som ved andre sygdomme baserer lægen diagnosen på sygehistorien, fund ved fysisk undersøgelse af patienten, eventuelle laboratorieprøver og røntgenundersøgelser. Normalt giver sygehistorien og observation af patienten en klar diagnose. Men for at udelukke andre mulige forklaringer, vil man som regel foretage en del andre prøver og undersøgelser.

Hvordan stilles diagnosen skizofreni?

For at stille diagnosen skizofreni skal mindst et af følgende tegn være tilstede:

 • Tankeekko (dvs. at man oplever sine tanker gentaget), tankepåføring, tankeudsendelse eller tanketyveri
 • Forskellige vrangforestillinger knyttet til kroppen og kropsdele, til sanseoplevelser, til at man påføres handlinger, følelser o.l. fra fremmede
 • Hallucinatoriske stemmer, som løbende kommenterer den syges adfærd (eks. "nu rejser han sig op") eller diskuterer vedkommende indbyrdes i tredje person
 • Andre vedvarende "bizarre" vrangforestillinger. Dvs. forestillinger som er kulturfremmede og fuldstændigt umulige

Eller mindst to af følgende symptomer:

 • Daglige hallucinationer ledsaget af vrangforestillinger
 • Sproglige tankeforstyrrelser i form af dannelse af nye ord (neologismer), tankestop, uforståelig eller usammenhængende tale
 • Kataton adfærd. Det vil sige enten svær uro, ofte med gentagen adfærd, eller at den syge går helt i stå og kan stivne i bestemte stillinger (stupor)
 • Negative symptomer:
  • Apati
  • Affladning af følelser
  • Passivitet og mangel på initiativ
  • Social tilbagetrækning og isolation
  • Manglende initiativ og interesser
  • Dårlig kommunikation verbalt og nonverbalt
  • Fattigt sprog

Hvis den syge samtidig har en depression eller opstemthed (mani), skal de skizofrene symptomer have været tilstede først. Symptomerne må ikke skyldes en kropslig sygdom. Symptomerne må heller ikke skyldes brug af rusmidler eller medicin. Tilstanden skal have varet i mindst 1 måned.

Vil du vide mere?

Kilder

Fagmedarbejdere

 • Sune Straszek, overlæge, Afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov
 • Christina Gerlach Øgard, alm. praktiserende læge, Ph.D., Birkerød
 • Poul Videbech, prof. ovl., dr. med., Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup
 • John Sahl Andersen, alm. prakt. læge, lektor, ph.d.,
Link til Lægehåndbogen

Korte filmklip om psykiske sygdomme

Patienthåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS og Android.

Bliv ven med Patienthåndbogen og få hver uge tips til spændende læsning.