Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Merudgifter, voksne med varigt nedsat funktionsevne

Af: Anette Larsen, socialrådgiver

Sidst fagligt opdateret: 26.01.2016

Fakta

 • Hvis du har ekstra udgifter på grund af fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, kan kommunen muligvis give dig økonomisk hjælp til dine merudgifter
 • Din funktionsevne skal være nedsat varigt og følgerne skal være omfattende
 • Du skal sandsynliggøre dine merudgifter og de skal være på mindst kr. 6.288 om året. Beløbet bliver reguleret en gang årligt og gælder for 2016

Hvad er merudgifter?

Merudgifter er nødvendige udgifter som kommunen kan yde tilskud til, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Merudgifter til voksne ydes over Servicelovens § 100.

Det er en betingelse, at:

 • din nedsatte funktionsevne er af indgribende karakter - det vil sige, at den påvirker din hverdag alvorligt
 • du ofte har brug for omfattende praktisk hjælp enten fra din familie, dit netværk eller fra kommunen
 • merudgifterne er en følge af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning
 • at du er mellem 18 år og folkepensionsalderen

Hvilke merudgifter kan du få tilskud til?

Du kan få dækket ekstra udgifter, som du har på grund af dit handicap, så du bliver ligestillet med andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. Merudgifter kan for eksempel være:

 • Kost og diætpræparater. Behovet skal være lægeordineret
 • Din egenbetaling af udgifter til lægeordineret medicin efter fradrag af det offentlige tilskud
 • Befordring til og fra uddannelse, arbejde, behandling og fritid, der ligger ud over, hvad du selv skulle afholde, hvis du ikke havde dit handicap
 • Handicaprettede kurser
 • Udgifter til tøj og sko, der ligger ud over, hvad du selv skulle afholde, hvis du ikke havde dit handicap - det kan eksempelvis være på grund af ekstraordinært slid
 • Tilskud til at betale for håndsrækninger fra andre til at hjælpe dig med at udføre daglige og nødvendige opgaver som for eksempel tøjvask, ledsage dine børn til skole, slå græs eller købe ind
 • Særlige forsikringer eller forhøjede forsikringspræmier
 • Indskud til en ny lejebolig og flytteudgifterne, hvis det er nødvendigt at flytte af hensyn til dit handicap

Listen over, hvad du kan få tilskud til, er ikke fuldt dækkende. Det er altid en konkret vurdering af den enkeltes situation. Kontakt din kommune for yderligere information.

Hvem bevilger merudgifter og hvordan?

Det er din kommune, der bevilger merudgifter. Sagsbehandleren laver en helhedsvurdering af din funktionsevne på en række områder for at få et samlet billede af, hvordan du klarer din hverdag. I den vurdering indgår blandt andet:

 • hvordan du kan færdes ude og inde
 • hvorvidt du deltager i den almindelige husholdning og i rengøringen
 • om du selv kan ordne din personlige pleje, bad m.v.
 • hvorvidt du går på indkøb og handler ind
 • om du kan bruge offentlig transport
 • hvor meget du deltager i fritidsaktiviteter
 • hvordan du kommunikerer med andre og indgår i et socialt fællesskab
 • om du har et arbejde
 • dine familieforhold, herunder om du har børn

Det er muligt, at sagsbehandler - med din accept - indhenter oplysninger hos din egen læge om din lidelse og omfanget af din nedsatte funktionsevne.

Du og sagsbehandler skal sammen finde ud af, hvilke merudgifter du har. Du skal sandsynliggøre udgifterne, ikke nødvendigvis dokumentere dem. Formålet med at yde dig et tilskud til dine merudgifter er blandt andet at give dig mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan du bedst kan dække dine behov.

Hvor stor er ydelsen til merudgifter?

Du skal have merudgifter på mindst kr. 6.288 om året, svarende til gennemsnitlig kr. 524 pr. måned, før du kan få bevilget hjælp (2016 takster). Kommunen beregner så et tilskud til dig ud fra dine sandsynliggjorte merudgifter og runder for nemheds skyld op til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Hvornår skal kommunen genvurdere din bevilling?

Kommunen har kun pligt til at genvurdere din bevilling én gang årligt. Såfremt der er sket en stigning i dine sandsynliggjorte merudgifter, får du det nye beregnede beløb med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt på året, hvor dine udgifter steg.

Læs mere

Du kan læse mere om merudgifter i Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, nr. 9246 af 30/04/2014

Referencer

Kilder

Fagmedarbejdere

 • Anette Larsen, socialrådgiver, socialfaglig konsulent ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
 • Claus Vinther Nielsen, forskningschef, professor, ph.d., DEFACTUM, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Link til Lægehåndbogen

Patienthåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS og Android.

Bliv ven med Patienthåndbogen og få hver uge tips til spændende læsning.