Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Rejsesygesikring med det gule sundhedskort

Tip en ven
Fra 1. august 2014 skal du bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser i Europa.Indtil da gælder det gule sundhedskort som hidtil.

Fra 1. august 2014 gælder det gule sundhedskort ikke længere uden for Danmarks grænser. Du vil i stedet være dækket med det blå EU-sygesikringskort, der dækker sundhedsudgifter i samme omfang som den offentlige sygesikring i det land, du besøger.

Får du brug for medicinsk behandling af private leverandører (hvis du f.eks. befinder dig et sted, hvor der ikke er et offentligt sygehus), vil du selv skulle betale, hvis ikke du har tegnet en privat rejseforsikring.

Du vil stadig være dækket af det gule sundhedskort i op til en måned på ferie- eller studierejser, der påbegyndes inden den 1. august 2014, men det gule sundhedskort dækker ikke udgift til sygehjælp på rejser, der påbegyndes den 1. august eller senere.

Du skal selv sørge for at bestille et blåt sygesikringskort - det gør du på borger.dk. I forbindelse med ændringerne den 1. august 2014 vil du automatisk få tilsendt et nyt gult sundhedskort med de korrekte oplysninger. 

Det blå EU-sygesikringsbevis

For alle rejser, der påbegyndes inden 1. august gælder følgende:

Hvornår er jeg dækket med det almindelige sundhedskort?

Du er dækket af dit gule sundhedskort i udlandet, når du:

  • Rejser i mindre end en måned
  • Er på en ren ferie- eller studierejse
  • Rejser til Færøerne og Grønland og rejser inden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz (det gule sundhedskort og EU-sygesikringskortet kan ikke bruges uden for Europa; du skal have en privat forsikring).

Er jeg dækket, når jeg har en kronisk sygdom?

Du kan kun få dækket udgifter til behandling af en kronisk sygdom eller sygdom, som er opstået før afrejsen, hvis det på afrejsetidspunktet ikke med rimelighed kunne forventes, at der ville blive behov for behandling i udlandet. Det er rejsesygesikringen, der laver denne vurdering (medicinsk forhåndsvurdering). 

Hvis du er kronisk eller alvorligt syg, bør du altså i god tid inden afrejsen undersøge, om lægeregninger, sygehusophold m.v. dækkes, hvis du får behov for behandling under rejsen.

Hvis du er i tvivl, når du opholder dig i udlandet, kan du ringe på det vagtnummer, som står på bagsiden af kortet og få vejledning fra den telefoniske vagtservice, som har døgnåbent. Den offentlige rejsesygesikring administreres af SOS International A/S.

Test, om du har brug for forhåndsvurdering

Hvilke udgifter dækker det almindelige sundhedskort?

Rejsesygesikringen dækker udgifter til behandling, hvis du får akut sygdom eller kommer til skade på din ferie- eller studierejse. Følgende udgifter dækkes:

  • Almindelig lægehjælp og lægeordineret medicin
  • Lægeordineret sygehusophold og -behandling, inklusiv operationer på standardklasse-sygehuse
  • Ambulancetransport (dog ikke hjemtransport i ambulance)
  • Udgifter til telefon, telefax og lignende ved henvendelse fra udlandet til SOS International

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver akut syg under en ferie- eller studierejse?

  • Du kan få refunderet dine udgifter, når du kommer hjem. Husk at få kvitteringer for dine udgifter.
  • I tilfælde af alvorligere sygdom med sygehusindlæggelse er det vigtigt, at du kontakter alarmcentralen i Danmark på telefon 0045 70 10 75 10

Dækkes hjemtransport?

Det blå EU-sygesikringskort dækker hjemtransport fra Færøerne og Grønland, hvis det er ordineret af SOS's læge. Fra alle andre lande skal du selv betale udgifterne til hjemtransport i forbindelse med sygdom og ulykke. Dog kan du i nogle tilfælde få dækket dine merudgifter fra de nordiske lande.

Du skal tegne en privat rejseforsikring, hvis du vil sikre dig dækning af udgifter til hjemtransport.

Få dine udgifter refunderet fra den offentlige rejsesygesikring

Du kan få refunderet dine udgifter ved at henvende dig til SOS International. Du skal anmelde din skade senest 6 måneder efter den er sket. Gem dine kvitteringer for udgifter.

Du skal altid udfylde en skadeanmeldelsesblanket. Du kan anmelde skaden online på SOS's hjemmeside.

Anmeld skade hos SOS international

Kontaktinformation

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
Telefon: 35 29 81 00
E-mail: regioner@regioner.dk
Hjemmeside: http://www.regioner.dk

Kontaktinformation

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
35 29 81 00
regioner@regioner.dk
http://www.regioner.dk

Nye regler for rejsesygesikring

Fra 1. august 2014 skal du bruge det blå EU-sygesikringskort som offentlig dækning for rejsesygesikring.

Læs de nye regler

Rejsesygesikringen dækker udgifter til behandling, hvis du får akut sygdom eller kommer til skade på din ferie- eller studierejse.

Du skal anmelde din skade hos SOS international.