Spring til indhold

Reminder vedr. 72-timers udvidet behandlingsansvar

Almen praksis - Region Hovedstaden

Sygehusafdelinger modtager opkald fra udskrevne borgere, som siger, at deres egen læge har fortalt dem, at de er omfattet af 72-timers udvidet behandlingsansvar på trods af, at de ikke modtager kommunale ydelser og dermed ikke opfylder betingelserne herfor. 

Målgruppen er borgere, som er færdigbehandlede fra et somatisk hospital, og som efter endt hospitalsbehandling udskrives til kommunal sygepleje, og som derfor forventes at have behov for pleje eller støtte. Det bemærkes, at borgere indlagt under 24 timer ikke er omfattet af behandlingsansvar 72 timer efter hospitalsbehandling. 

Målgruppen omfatter borgere med behov for kommunal sygepleje, der udskrives til

  • Midlertidig kommunal døgnplads
  • Plejecenter
  • Kommunal sygepleje i eget hjem
  • Kommunal sygepleje på bosted.

Målgruppen omfatter både borgere, der allerede forud for indlæggelsen modtager kommunal sygepleje samt de borgere, hospitalerne vurderer har behov for kommunal sygepleje, når de udskrives.

Model for behandlingsansvar 72 timer (regionh.dk)