Spring til indhold

Fælles opfordring til efterlevelse af nye tilskudsregler for GLP-1-analoger

Opfordring til rationel brug af GLP-1-analoger

PLO-Midtjylland og Region Midtjylland har netop udsendt et brev til alle praksis i regionen med tilhørende patientlister med opfordring til at sikre rationel brug af GLP-1-analoger - se brevet her

For at understøtte korrekt brug af den nye klausul og deraf følgende omlægning af allerede igangsatte behandlinger modtager alle praksis en patientliste over deres patienter i behandling med GLP-1-analoger.

Som en hjælp til almen praksis er der udarbejdet en faglig informationsindsats

som giver praksis et overblik over de nationale anbefalinger og nye tilskudsregler samt vejledning til revurdering af behandling med GLP-1-analoger. Informationsindsatsen bakkes op af PLO-Midtjylland.

Vi håber, at patientlisten giver praksis mulighed for på en nem måde at identificere de patienter, som på baggrund af den nye klausul skal have omlagt deres behandling.

_________________________________________________________

Henrik Idriss Kise, Formand for PLO-Midtjylland
Jens Friis Bak, Formand for Den Regionale Lægemiddelkomite
Mette Kjølby, Vicedirektør, Region Midtjylland