Spring til indhold

Information fra PLO-Aarhus - juni 2024

Orientering om: Samarbejdsmodel – hvordan bruger vi hinanden. Kontaktlæge app – video med hjemmepleje/-sygepleje. Gangtræning ved claudicatio – nyt tilbud. Søvnapp Hvil til patienter med søvnvanskeligheder. Demenshjørnet til pt med demens – også i ventetiden for udredning

Revideret samarbejdsmodel mellem praktiserende læger og social- og sundhedsfagligt personale i Aarhus Kommune

Hvordan vi bruger hinanden?
Kommunalt Lægeligt Udvalg har nu revideret samarbejdsmodellen mellem praktiserende læger og social- og sundhedsfagligt personale i Aarhus Kommune. Samarbejdsmodellen beskriver rolle- og ansvarsfordelingen for udvalgte begivenheder, hvor den sundhedsfaglige indsats kræver tæt samarbejde os og kommunen. Det fremhæves, at der på forsiden er tilføjet:

  • Bagnummeret til Sundhed og Omsorg (8713 1616, må ikke udleveres til patienter) ved behov for hurtig hjælp eller akutte medicinændringer hos borger samt link/QR-kode til oversigten over andre centrale kontaktoplysninger til kommunen.
  • Direkte link og QR-kode til oversigten over de kommunale forebyggelsestilbud.

Kommunalt Lægeligt Udvalg opfordrer til, at du ser på den sammen med dit personale.

Link: Samarbejdsmodel

Kontakt Læge-app

Kontakt Læge-appen er en national løsning, som alle kommuner har haft mulighed for at anvende siden maj 2020. Appen anvendes, når der er behov for lægelig vurdering i samarbejde med social- og sundhedsfagligt personale i kommunerne via video og patienten kommer dermed ind i vores almindelige virtuelle venteværelse via Min læge.  Vi kan også oprette SMS videorum.

Sundhed og Omsorg har haft en rullende implementeringsproces siden 2020 og medarbejdere har fået adgang og er blevet klædt på til brug af ”Kontakt læge-appen”.

Husk at vi har muligheden og at du kan opfordre til brugen af den.

Gangtræning for borgere med åreforsnævringer i benene (claudicatio intermittens)

Aarhus kommune tilbyder et 12-ugers forløb med superviseret gangtræning for borgere i Aarhus kommune med nyopdaget eller kendt claudicatio intermittens, heriblandt borgere der har gennemgået karoperation, hvor efterfølgende superviseret gangtræning vurderes gavnligt. Indsatsen er evidensbaseret.

Forløbet tilpasses den enkelte, og aktiviteterne er både gruppebaserede og individuelt tilrettelagt og varetages af sygeplejersker, fysioterapeuter og kliniske diætister og indeholder bl.a. superviseret gangtræning på gangbånd, træning udenfor, kostvejledning, evt rygestops støtte, pårørende støtte.

I forløbet lægges der også stor vægt på at brobygge til almindelige aktiviteter med henblik på fastholdelse efter endt forløb.

Læs mere her: Åreforkalkninger i benene (claudicatio intermittens), Ved spørgsmål kontakt projektleder Sofie Høj, tlf. 4185 8457, mail: sohk@aarhus.dk

Lav blot en dynamisk kommunehenvisning med overskriften ”claudicatio”, herefter vil borgeren blive kontaktet af en kommunal medarbejder.

Tilbud til borgere med søvnproblemer: HVIL-app

Aarhus kommune tilbyder et 9 ugers evidensbaseret digitalt søvnforløb til borgere med søvnproblemer via. den mobilbaseret app: Hvil®. Hvil-appen giver viden om søvn og værktøjer baseret på kognitiv adfærdsterapi til at etablere nye vaner, adfærd og tanker om sin søvn.

App’ens funktioner:

  • Søvnanalyse: Få indsigt i søvnvaner med avanceret søvnanalyse. Appen registrerer borgerens søvnhistorik, evaluerer søvnmønstre og identificerer områder, der kan forbedres.
  • Personligt søvnforløb: Skræddersyet til borgerens behov, hjælper Hvil-appen med at oprette et personligt søvnforløb baseret på livsstil, daglige aktiviteter og individuelle behov.
  • Søvndagbog: Følger borgerens progression via en digital søvndagbog. Registrer daglige aktiviteter, søvnlængde og andre faktorer, der kan påvirke søvnen.
  • Hjernero: Beroligende lyde og mindfulness-meditationer for en afslappende søvnstemning.

Hvil® er udviklet af danske forskere og en dansk IT-virksomhed, og dens effekt er blevet testet gennem forskning for at sikre den højeste kvalitet og mest effektive behandling af søvnproblemer. Bobby Zachariae fortæller i denne video hvordan appen fungerer og hvilken effekt den har for borgeren: Hvad er Hvil®? (kort version) (youtube.com)

Du skal blot informere din patient, medgive kode og opfordre patienten til hente og bruge Hvil-appen Kode: nfd3j
Start-hjælp:  https://www.hvil.dk/start 
Tilbuddet er gratis året ud. 

Læs mere her: Digitalt leveret kognitiv adfærdsterapi for søvnproblemer til Aarhus kommunes borgere (HVIL-app)
Hjemmesiden: https://www.hvil.dk/start
Ved spørgsmål kontakt projektleder Katrine Kolster, tlf. 2120 0894, mail: blid@aarhus.dk

 

Tilbud til borgere der er henvist til demensudredning

HUSK at patienter henvist til demensudredning samtidig i ventetiden kan henvises til DemensHjørnet.

Indsatsen kan være med til at forhale sygdomsudviklingen samt styrke funktionsevnetilstanden ved bl.a. at arbejde fokuseret på mestringsstrategier til at kunne fastholde hverdagen. Tilbuddet er for alle, som enten venter på udredning eller har fået en MCI- eller demensdiagnose i tidlig fase.

Du skal blot bruge den dynamiske kommune henvisning

Læs mere her: DemensHjørnet, Ved spørgsmål kontakt konsulent Linn Wittendorff, tlf. 4185 8761, mail: lwl@aarhus.dk

_____________________________________________________________

Jette Dam-Hansen, Formand for PLO-Aarhus

Sendt til praktiserende læger i Aarhus Kommune