Spring til indhold

Orienteringsbrev - Praksiskonsulentordningen, juli 2024

Viborg Kommune

Nyt tilbud om samtaler til borgere med begyndende stresssymptomer

Tilbuddet henvender sig til voksne borgere med begyndende stress-symptomer, som endnu ikke er sygemeldte, eller borgere, som er blevet sygemeldt inden for arbejdsgiverperioden (dvs. borgeren må have været sygemeldt i max. 30 dage).

Tilbuddet starter den 1. august 2024 og kræver henvisning fra egen læge. Henvisning sendes via medcom-skabelon XREF-15 ”Kommunal forebyggelse”.

Tilbuddet omfatter individuelle samtaler med coachuddannede sundhedsprofessionelle. Samtalerne foregår i Sundhedscenter Viborg og kan forløbe over op til otte uger.

Formålet med samtalerne er at støtte borgeren i at finde en retning i de belastninger, vedkommende oplever i sit liv. Gennem samtalerne får borgeren kendskab til redskaber og værktøjer til at skabe en bedre balance i hverdagen.

Yderligere information om tilbuddet - herunder henvisningskriterier - kan ses på sundhed.dk

Eventuelle spørgsmål til tilbuddet kan på hverdage rettes til:

Bente Dalsgaard, sygeplejerske og coach på telefon 8787 6082 eller på mail bdal@viborg.dk
Line Falk, professionsbachelor i ernæring og sundhed samt coach på telefon 2366 1275 eller på mail på lijac@viborg.dk

Tilbud på Recovery-skolen på Center for Mestring 2. halvår 2024

Recovery-skolen er en del af Viborg Kommunes ”Center for mestring”. Recovery-skolen tilbyder kurser til voksne borgere med psykisk sårbarhed samt til fagpersoner og pårørende til borgere med psykisk sårbarhed.

Der tilbydes fx mestringskurser, peerkurser og peeruddannelse, rygestopforløb samt undervisning i traditionelle skolefag. Der kræves ikke visitation forud for tilmelding.

Kursuskataloget for 2. halvår 2024 ligger nu på Viborg Kommune hjemmeside, hvor borgere kan tilmelde sig de enkelte kurser. På hjemmesiden er der også yderligere information om de enkelte og løbende tilbud: Recovery-skolen Viborg tilbyder mestringskurser, undervisning for pårørende, peer-kurser, specialundervisning og peer-uddannelse

Såfremt der er spørgsmål til recovery-skolens tilbud, kan der på hverdage i dagstid rettes kontakt til en medarbejder på telefon 8787 7101 eller på recoveryskolen@viborg.dk

_____________________________________________________________

Mette Kvist, Chefkonsulent, Social, Sundhed & Omsorg og Beskæftigelse, Viborg Kommune
Niels-Jørgen Moeslund, Praksiskonsulent, Viborg Kommune 

Sendt til praktiserende læger i Viborg Kommune