Spring til indhold

Henvisning til akut røntgen på akutklinikmatriklerne

Opdatering vedrørende procedure for henvisning til akut røntgen på akutklinikmatriklerne i Holstebro, Silkeborg, Skive, Ringkøbing, Grenaa og Lemvig

Efter møde i forligskredsen, er der sket ændringer i forhold til røntgen på akutklinikmatriklerne i Holstebro, Silkeborg, Skive, Ringkøbing, Grenaa og Lemvig:

 • Åbningstiden for akut røntgen er 9-16 på hverdage alle ovennævnte steder. Dog vil sidste tid for optagelse af røntgen være 15:30, idet der skal være tid til at få billedet beskrevet inden klinikken lukker.
    
 • Røntgenpersonalet i sundhedshusene sender svar til egen læge, og orienterer samtidig patienten om, hvorvidt der er fundet brud eller ej. I de tilfælde, hvor patienten har et brud og skal behandles, orienteres patienten herom, og personalet sikrer viderehenvisning i systemerne, og orienterer patienten om, hvor behandlingen skal finde sted. Hvis der ikke er brud, orienteres patienten om dette. Eventuel yderligere behandling/dialog om forløbet henvises til egen læge.

Målgruppe for akut røntgen i dagtid på hverdage er uændret og ens på tværs af matriklerne:

 • Selvhjulpne patienter med mistanke om brud, hvor skaden er opstået indenfor 24 timer.
    
 • Følgende akutte røntgenundersøgelser udføres ikke på akutklinikmatriklerne – disse patienter skal altid henvises til nærmeste akuthospital:
  • Obs fraktur/luksation i columna cervikalis.
  • Obs fraktur i columna thoracalis og lumbalis.
  • Obs fraktur i bækken/hofte/femur.
  • Alvorlige skader, som forventes at skulle opereres eller reponeres.
  • Obs pneumothorax/costafrakturer.

Fra første marts 2024 kan der ikke længere optages akut røntgen på akutklinikmatriklerne i vagttid. Patienterne henvises i stedet til nærmeste akuthospital.

____________________________________________________________

Henrik Idriss Kise, Formand for PLO-Midtjylland
Kristine Lindeneg Drejø, Kontorchef, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland