Spring til indhold

Fodkirurgi - ændret visitationspraksis i Region Midtjylland

Ændret visitationspraksis for patienter til udredning og behandling af fodkirurgi i Region Midtjylland

Sundhedsplanlægning har fra 1. august 2024 indgået en midlertidig samarbejdsaftale med Capio A/S, Aleris Hospitaler og Privathospitalet Mølholm om afvikling af patienter, der har lang ventetid til udredning og behandling af fodkirurgi på regionens øvrige hospitaler.

Den midlertidige samarbejdsaftale løber fra 1. august 2024 til 1. december 2024 med mulighed for forlængelse.

Almen praksis skal som vanligt henvise patienterne til hjemhospitalet, som derefter har mulighed for at viderehenvise et aftalt antal patienter til de tre ovenstående samarbejdshospitaler.

I forbindelse med henvisning til udredning og behandling af fodkirurgi er det derfor vigtigt, at egen læge, gør patienten opmærksom på, at der henvises til hjemhospitalet, og at der jf. regionens visitationspraksis kan blive tale om viderehenvisning til Capio A/S, Aleris Hospitaler eller Privathospitalet Mølholm, så patienten er oplyst om dette. Patienten kan derfor modtage et indkaldelsesbrev fra privathospitalet.

Såfremt en patient ikke ønsker viderehenvisning til det private samarbejdshospital, kan patienten benytte det frie sygehusvalg til at komme tilbage til hjemhospitalet.

Patienten vil i forbindelse med indkaldelse til samarbejdshospitalerne få ret til befordring, hvis patienten ellers opfylder kriterierne for befordring til Region Midtjyllands hospitaler.
____________________________________________________________

Flemming Bøgh Mikkelsen, Kontorchef, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
Svend Kier, Lægelig koordinator for PKO