Spring til indhold

Grå stær - ændret visitationspraksis i Region Midtjylland

Ændret visitationspraksis for patienter til udredning og behandling af grå stær i Region Midtjylland

Sundhedsplanlægning har fra 1. august 2024 indgået en midlertidig samarbejdsaftale med Øjenkirurgisk Klinik Aarhus om afvikling af patienter, der har lang ventetid til behandling af grå stær på regionens øvrige hospitaler.

Den midlertidige samarbejdsaftale løber fra 1. august 2024 til 1. december 2024 med mulighed for forlængelse.

Der kan ikke henvises direkte til Øjenkirurgisk Klinik Aarhus. I stedet henvises patienterne som vanligt til hjemhospitalet, som derefter har mulighed for at viderehenvise et aftalt antal patienter til Øjenkirurgisk Klinik Aarhus.

I forbindelse med henvisning til behandling af grå stær er det derfor vigtigt, at den praktiserende læge eller praktiserende øjenlæge, gør patienten opmærksom på, at der henvises til hjemhospitalet, og at der jf. regionens visitationspraksis kan blive tale om viderehenvisning til privathospital (Øjenkirurgisk Klinik Aarhus), så patienten er oplyst om dette. Patienten kan derfor modtage et indkaldelsesbrev fra privathospitalet.

Såfremt en patient ikke ønsker viderehenvisning til Øjenkirurgisk Klinik Aarhus, kan patienten benytte det frie sygehusvalg til at komme tilbage til hjemhospitalet.

Patienten vil i forbindelse med indkaldelse fra Øjenkirurgisk Klinik Aarhus få ret til befordring, hvis patienten ellers opfylder kriterierne for befordring til Region Midtjyllands hospitaler.
____________________________________________________________

Flemming Bøgh Mikkelsen, Kontorchef, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
Svend Kier, Lægelig koordinator for PKO