Spring til indhold

Neurofysiologisk friklinik i Region Midtjylland

Pr. 1. juli 2024 etableres Neurofysiologisk friklinik

Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital har fra 1. juli 2024 etableret en neurofysiologisk friklinik til afvikling af patienter, der har lang ventetid til neurofysiologisk udredning på regionens øvrige hospitaler. Friklinikken er etableret med funktion både på Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital.

Friklinikken skal bidrage til, at hospitalerne i Region Midtjylland i højere grad kan tilbyde neurofysiologiske undersøgelser (EEG, ENG og EMG) indenfor 30 dage.

Der kan ikke henvises direkte fra almen praksis til friklinikken. I stedet henvises der som vanligt til hjemhospitalet, som derefter har mulighed for at viderehenvise et aftalt antal patienter til friklinikken.

I forbindelse med henvisning til neurofysiologisk udredning er det derfor vigtigt, at egen læge, gør patienten opmærksom på, at der henvises til hjemhospitalet, og at der jf. regionens visitationspraksis kan blive tale om viderehenvisning til friklinikken på Regionshospitalet Viborg eller Aarhus Universitetshospital, så patienten er oplyst om dette.

Udover information til patienten om regionens visitationspraksis på det neurofysiologiske område medfører etableringen af friklinikken ikke ændringer i forhold til almen praksis. Friklinikkerne vil varetage det samlede udredningsforløb, og almen praksis vil ikke blive involveret, såfremt der viser sig behov for yderligere undersøgelser i udredningsforløbet. Disse bestilles/varetages ligeledes af friklinikken.

Patienten vil i forbindelse med indkaldelse fra friklinikken få ret til befordring, hvis patienten ellers opfylder kriterierne for befordring til Region Midtjyllands hospitaler.

Såfremt en patient ikke ønsker viderehenvisning til friklinikken, kan patienten benytte det frie sygehusvalg til at komme tilbage til hjemhospitalet.

____________________________________________________________

Flemming Bøgh Mikkelsen, Kontorchef, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
Svend Kier, Lægelig koordinator for PKO