Spring til indhold

Varicer - ændret visitationspraksis i Region Midtjylland

Ændret visitationspraksis for patienter til udredning og behandling af varicer i Region Midtjylland

Sundhedsplanlægning har fra 1. august 2024 indgået en midlertidig samarbejdsaftale med Dansk Venecenter, Aarhus om afvikling af patienter, der har lang ventetid til udredning og behandling af varicer på regionens øvrige hospitaler.

Den midlertidige samarbejdsaftale løber fra 1. august 2024 til 1. december 2024 med mulighed for forlængelse.

Der kan ikke henvises direkte fra almen praksis til Dansk Venecenter, Aarhus. I stedet henvises der som vanligt til hjemhospitalet, som derefter har mulighed for at viderehenvise et aftalt antal patienter til Dansk Venecenter, Aarhus.

I forbindelse med henvisning til udredning og behandling af varicer er det derfor vigtigt, at egen læge, gør patienten opmærksom på, at der henvises til hjemhospitalet, og at der jf. regionens visitationspraksis kan blive tale om viderehenvisning til privathospital (Dansk Venecenter, Aarhus), så patienten er oplyst om dette. Patienten kan derfor modtage et indkaldelsesbrev fra privathospitalet.

Såfremt en patient ikke ønsker viderehenvisning til Dansk Venecenter, Aarhus, kan patienten benytte det frie sygehusvalg til at komme tilbage til hjemhospitalet.

Patienten vil i forbindelse med indkaldelse fra Dansk Venecenter, Aarhus få ret til befordring, hvis patienten ellers opfylder kriterierne for befordring til Region Midtjyllands hospitaler.
____________________________________________________________

Flemming Bøgh Mikkelsen, Kontorchef, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
Svend Kier, Lægelig koordinator for PKO