Spring til indhold

Ændring vedrørende henvisning til MR-skanning i Gødstrup-klyngen

Region Midtjylland har fået mulighed for at gøre en ekstra indsats for at nedbringe ventetiderne i 2024.

Region Midtjylland har fået mulighed for at gøre en ekstra indsats for at nedbringe ventetiderne i 2024.
Patienter, der henvises til MR-skanning, kan opleve lange ventetider, og derfor ønsker regionen, at der i videst muligt omfang gøres brug af de privathospitaler, som regionen har udbudsaftale med.

For at en direkte visitering kan etableres kræves det, at egen læge ved henvisning til MR-skanning, gør patienten opmærksom på, at der henvises til hjemhospitalet, og at der jf. regionens visitationspraksis kan blive tale om viderehenvisning til privathospital. For Gødstrup-klyngen kan patienter således indkaldes fra Capio Viborg.

Patienten vil i forbindelse med indkaldelse fra privathospital få ret til befordring, hvis patienten ellers opfylder kriterierne for befordring til Region Midtjyllands hospitaler.

Såfremt en patient ikke ønsker viderehenvisning til privathospital, kan patienten benytte det frie sygehusvalg til at komme tilbage til hjemhospitalet.

____________________________________________________________

Flemming Bøgh Mikkelsen, Kontorchef, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
Svend Kier, Lægelig koordinator for PKO

Sendt til praktiserende læger i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Struer og Lemvig kommuner