Spring til indhold

Visitation af patienter til behandling for hudkræft (non-melenom) - præcisering

Præcisering af visitationspraksis i juni 2024

Region Midtjylland har siden 2022 haft samarbejdsaftaler med to privathospitaler om behandling af blandt andet hudkræft (non-melanom, DC44*), som siden da har indgået som en del af Region Midtjyllands behandlingstilbud. 

Af hensyn til afviklingen af patienter, har regionens samarbejdshospitaler aftalt, at de ved kapacitetsudfordringer kan varetage patienter fra hele Region Midtjylland. Det betyder, at patienter
diagnostiseret med hudkræft (non-melanom, DC44*), fortsat skal henvises til en nyoprettet fællesvisitation placeret på AUH. Patienterne vil herefter blive indkaldt til behandling på Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital, Privathospitalet Mølholm eller på Speciallægerne Plastikkirurgisk Klinik Aarhus. 

Det er vigtigt, at patienterne i forbindelse med, at de visiteres til behandling for non-melanom hudkræft informeres om ovenstående behandlingssteder. 

Patienten vil i forbindelse med indkaldelse til udredning og behandling på regionens samarbejdshospitaler være berettiget til befordring, hvis patienten opfylder de almindelige betingelser for befordring til Region Midtjyllands hospitaler.

Patienterne har i forbindelse med udredning og behandling på Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital eller på Region Midtjyllands private samarbejdshospitaler ret til frit sygehusvalg og kan derfor vælge at blive henvist til andre offentlige hospitaler. Patienten vil blive oplyst om deres rettigheder i indkaldelsesbrevet fra enten Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital, Privathospitalet Mølholm eller Speciallægerne Plastikkirurgisk Klinik Aarhus.

____________________________________________________________

Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland