Spring til indhold

Pilotprojekt med videotolkning

I Perioden marts – august 2014 deltog 6 praktiserende læger i Region Nordjylland i et projekt, hvor videotolkning blev afprøvet som alternativ til fremmødetolkning. Projektets erfaringer præsenteres hermed.