Spring til indhold

Audit af epikriser og henvisninger, Aalborg UH, ATC., d. 15. november 2022

Budskaber fra audit af henvisninger og epikriser