Spring til indhold

Audit af epikriser og henvisninger, ortopædkirurgien Farsø, d. 14. juni 2022

Budskaber fra audit af henvisninger og epikriser