Spring til indhold

Uddannelsesdag på Hospice Vendsyssel

Dato og tid for arrangementet

Start: Torsdag d. 31. oktober 2024 - kl. 08:00
Slut: Torsdag d. 31. oktober 2024 - kl. 15:30

Sted

Team for Lindrende Behandling på Regionshospital Nordjylland, Hjørring og Hospice Vendsyssel

Beskrivelse

Kræftgruppen har i samarbejde med Team for Lindrende Behandling udviklet et tilbud til regionens praktiserende læger om en uddannelsesdag hos hhv. Team for Lindrende Behandling i Hjørring og Hospice Vendsyssel i Frederikshavn. Der bliver her mulighed for at komme helt tæt på teamets hverdag og få indblik i arbejdet med terminale patienter.

Program
Kl. 8:00: Mødetid på Team for Lindrende Behandling, Regionshospital Nordjylland, Hjørring
Kl. 8:15: Deltagelse i tværfaglig konference med gennemgang af nye patienter og diskussion af aktuelle specialiserede palliative tværfaglige problemstillinger. Evt. etablerende hjemmebesøg med læge og sygeplejerske hos ny-henvist patient
Kørsel til Hospice Vendsyssel i Frederikshavn
Kl. 11.00-12.30: Deltagelse i stuegang med læge fra Team for Lindrende Behandling på Hospice Vendsyssel
Kl. 12.30-13.00: Frokost
Kl. 13.00-14.30: Stuegang fortsat, evt. rundvisning samt snak om forskellige tilbud og tiltag
Kl. 14.30-15.30: Opsamling og drøftelse af udviklingen af det gode samarbejde

Målgruppe

Alment praktiserende læger – der er plads til én læge pr. uddannelsesdag.

Arrangør

Kræftgruppen i Nord-KAP i samarbejde med Team for Lindrende Behandling og Hospice Vendsyssel

Tilmelding

Kontakt udviklingskonsulent Louise Drejer l.drejer@rn.dk eller 20 13 85 87