Spring til indhold

Hjemmeside om inkontinensproblemer ved børn

Nyhed

Indledning

Gennem et tværfagligt samarbejde mellem Region Nordjylland, Børne- og Ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital, flere nordjyske kommuner, forældrerepræsentanter og almen praksis er hjemmesiden www.taetogtoer.dk lanceret. 

Baggrund

Hjemmesiden er én ud af flere aktiviteter under projektet ’Hjælp til børn og unge med inkontinens – en digital transformation i det tværsektorielle felt’, som Region Nordjyllands Innovationspulje har givet penge til at støtte.
 
3, 4 og 5 års børneundersøgelserne i almen praksis er som regel gode anledninger til at spørge ind til, om der er opnået renlighed. Her kan man eventuelt nævne overfor forældrene, at de på hjemmesiden kan finde information og vejledning på området – bl.a vedrørende gode toilet- og drikkevaner og uroterapi

Praktisk information

Hjemmesiden er tænkt som hjælp til selvhjælp til familier med børn med inkontinensproblemer og tilbyder både sundhedsfagligt personale og familier med børn med inkontinensproblemer viden, råd og vejledning om inkontinens.

Mere information   

Ved behov for yderligere information eller spørgsmål kan projektleder Anne Mølholm kontaktes på; anne.moelholm@rn.dk eller på tlf. 22 49 18 99

Indholdsansvarlig

Praksiskonsulent for Pædiatri, Anne Østergaard anneoestergaard_85@hotmail.com