Spring til indhold

Information omkring P-Koriogonadotropin [hCG]

Nyhed

Onsdag den 1. november 2023 ændres analysekode og analysenavn for P-Koriogonadotropin [hCG]. Vi ønsker med denne information at henlede opmærksomhed på navngivningen og anvendelsen af de forskellige biokemiske hCG analyser. 

Baggrund

hCG cirkulerer i flere former, og de biokemiske metoder bestemmer enten den totale hCG koncentration (inkl. β-hCG) eller alene den lille fraktion af frit β-hCG. 
Det er vigtigt at adskille analyserne, da indikation og tolkning er forskellig. 

Den totale hCG koncentration anvendes til påvisning og kontrol af graviditet herunder ved truende abort og mistanke om ekstrauterin graviditet. Desuden ved diagnostik og monitorering af nogle cancertyper. 

Frit β-hCG anvendes sammen med PAPP-A som en del af doubletesten (Foster-Doubletest gruppe) ved prænatal screening for kromosomanomalier. 

Ændring

Som led i harmonisering med øvrige danske regioner ændres analysekoden for den totale hCG koncentration fra NPU27297 til NP19579, og dermed ændres analysenavnet. Ændringen sker samtidigt i Region Nordjylland og Region Midtjylland, og resultater afleveret med den nye analysekode vil fremkomme på en ny linje. Målemetode og referenceintervaller er uændrede. 

Oversigt over biokemiske hCG analyser fra og med 1. november 2023

 Analysekode Analysenavn  Forkortelse   Analyse
 NPU19579  P-Koriogonadotropin+beta [hCG]  Hcg-kn  Total hCG
 Foster-Doubletest gruppe
 NPU01580  P-Koriogonadotropin beta, Doubletest  Fbhcg  Frit β-hCG

Indholdsansvarlig

Praksiskonsulent Morten Koldsø, morten@famkoldsoe.dk