Spring til indhold

Nedlukning af mobil blodprøvetagning i Morsø og Thisted Kommuner

Nyhed

Pr. 1/2 2024 vil det ikke længere være muligt at rekvirere mobil blodprøvetagning og EKG i Thisted og Morsø Kommuner via Klinisk Biokemisk Afdeling.

Målgruppen for ordningen har været psykisk immobil patienter, bosiddende i Morsø og Thisted Kommuner, og primært været forbeholdt ikke-akutte blodprøvetagninger og EKG rekvireret af egen læge, speciallæge og Aalborg Universitetshospital, Thisted. Ordningen har været velfungerende, men der har ikke været den forventede aktivitet. Bl.a. derfor er samarbejdsaftalen mellem regionen og Morsø og Thisted Kommuner opsagt af kommunerne i forlængelse af budgetaftalerne for 2024.

Efter 1/2 2024 henvises patienter til at træffe nærmere aftale med egen læge eller relevante hospitalsafdeling i forhold til at få taget praksis- og/eller hospitalsrekvirerede prøver. 

Det vil fortsat være muligt at få taget blodprøver og EKG på Sundhedscenter Limfjorden, Morsø Sundhedshus.

Indholdsansvarlig

Anne Rytter Asferg, anrya@rn.dk, Region Nordjylland