Spring til indhold

Geriatrisk vurdering af udvalgte patienter i Aalborg Kommune

Nyhed

Baggrund

Der har siden 2019 været etableret en dele-geriater funktion på Akuttilbud Aalborg og midlertidige pladser på Anneshave og Gug Plejehjem i Aalborg Kommune (AAK). Disse patienter har nu mulighed for at få tilsyn af en speciallæge i geriatri gennem SUGA (Subakut udekørende geriatrisk ambulatorie funktion). Funktionen er alene en aftale med Aalborg Kommune, som også finansierer funktionen, og betegnes derfor AAK-SUGA.

Målgruppen er multisyge ældre med komplekst sygdomsbillede, polyfarmaci eller betydeligt funktionstab.

Forløb i praksis

Plejepersonalet på Akuttilbud Aalborg eller på de midlertidige pladser på Anneshave eller Gug plejehjem kan henvende sig til egen læge med problemstillinger, hvor man kan blive enig om, at det vil være hensigtsmæssigt, med en henvisning til geriatrisk vurdering. Henvisning sendes med frasen "Patienten henvises til SUGA" til Geriatrisk Ambulatorium (8001329 Alb Geriatrisk Ambulatorium, lokationsnr.: 5790000190324).

Praktiserende læger kan også selv anmode om geriatrisk tilsyn gennem SUGA til de patienter, der er indlagt disse steder. Henvisningen sendes med en kort anamnese med frasen Patienten henvises til SUGA til Geriatrisk Ambulatorium.

Patienter der er udskrevet fra hospital incl. et indlæggelsesforløb med 72 timers behandlingsansvar, kan først indgå i SUGA forløb efter ophør af dette forløb.  

Forløb hos geriater

Geriateren kan efter 1. vurdering enten afslutte patienten eller igangsætte et kort ambulant forløb (varighed 2-4 uger), hvis det skønnes nødvendigt. Egen læge vil blive orienteret herom via korrespondance. 

Geriateren overtager i SUGA behandlingsansvaret for de aktuelle problemstillinger, der har resulteret i henvisningen, svarende til ambulant forløb.  Egen læge/vagtlæge vil som udgangspunkt fortsat have behandlingsansvaret i akutte tilfælde, samt for den del af patientens sundhedstilstand, som ikke vedrører SUGA forløbet. Tvivlstilfælde afgøres efter dialog med geriater.

OBS Geriateren kan ikke ved den ambulante funktion tage stilling til behandlingsniveau, men kan rådgive herom. Det er egen læge der endeligt beslutter behandlingsniveauet i den aktuelle situation.

Geriateren kan træffes på hverdage mellem 8-15 på telefonnr. 22254463 (SUGA telefon) eller 97664171 (sekretær). 

Indholdsansvarlig

Pernille Smalbro Hylleberg