Spring til indhold

Ændring i den ambulante struktur i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Nyhed

Den 1. januar 2024 ændres i den ambulante struktur i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Ambulatorium for ADHD og Ambulatorium for Børne- og Ungdomspsykiatri omlægges til hhv. Ambulatorium for Børn (målgruppe 0-13 år) og Ambulatorium for Unge (målgruppe 14-17 år). Ambulatorium for Spiseforstyrrelser omfattes ikke af ændringerne.

Der vil være tale om en gradvis omlægning, hvor igangværende patientforløb fortsætter og afsluttes i de ambulatorier, de er opstartet i. Nyhenviste patienter vil fra årsskiftet blive fordelt i de nye ambulatorier efter alder.

Alle henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling sker fortsat via Psykiatriens Centrale Visitation.

Henvisninger til akut behandling i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland sker fortsat som tidligere, se nærmere om Akut henvendelse – Børn og Unge

Kontaktinfo opdateres på Psykiatriens hjemmeside per 1. januar 2024.

Kontakt

Rikke Sandorff Nielsen-Man | Specialkonsulent
Direkte: 24898520 | rsnm@rn.dk