Spring til indhold

DAWBA: Pilotprojekt om ny samarbejdsmodel mellem almen praksis og børne- og ungdomspsykiatrien

Nyhed

Indledning

Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Region Nordjylland har i samarbejde med Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet, og Nord-KAP besluttet at undersøge en model for fremskudt børne- og ungdomspsykiatri rettet imod almen praksis. 

Til dette søges fem praksis til deltagelse i pilotprojekt.

Projektet

Pilotprojektet skal undersøge om børne- og ungdomspsykiatrisk vurdering, på baggrund af et elektronisk psykiatrisk diagnostiske selvrapporterings interview (the Development and Well-Being Assessment (DAWBA)), er et hjælpsomt beslutningsstøtteredskab for praktiserende læger, når de skal afgøre, om børn og unge bør henvises til børne- og ungdomspsykiatrien eller anbefales at søge hjælp og støtte i kommunalt regi.  

Praktiserende læge vil I forbindelse med konsultation kunne bede familien om at udfylde et DAWBA-spørgeskema, som efterfølgende vurderes af en børne- og ungdomspsykiater eller en psykolog fra Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri. Senest 5 arbejdsdage efter, at familien har udfyldt spørgeskemaet, sendes en sammenfatning med konklusion og forslag til videre plan som et korrespondancebrev til den praktiserende læge.

Projektperiode

Planen er at gennemføre projektet over en 1-årig projektperiode, med efterfølgende evaluering.

Såfremt projektet viser, at DAWBA med børne- og ungdomspsykiatrisk sparring er hjælpsomt for både de praktiserende læger og de familier, der søger hjælp, vil der arbejdes henimod, at samarbejdsmodellen implementeres i almindelig drift. 

Deltagelse i pilotprojekt

I første omgang ønsker vi at lave en pilotafprøvning af projektet for at sikre, at arbejdsgangene er hensigtsmæssige for både de praktiserende læger og de familier, der søger hjælp. Til dette søger vi 5 praksis, og planen er, at i alt 20 familier skal udfylde DAWBA under pilotafprøvningen. Pilotafprøvningen forventes gennemført i løbet af foråret 2023.

Hvis du/I melder jer som deltager i pilotafprøvningen, siger I ja til: 

  1. At udlevere informationsmateriale om projektet til familier, som du/I tænker kunne være relevante at få til at udfylde DAWBA. 
  2. At give besked til Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri om, når en familie har takket ja til at udfylde DAWBA
  3. At deltage i et kvalitativt interview af ca. 1 times varighed, efter pilotprojektet er afsluttet. Interviewet vil blive gennemført ude hos dig/jer, og der er afsat midler i projektet til økonomisk kompensation for den tid, interviewet tager. 

Ydelse

Vejledes familien i udfyldelse ad DAWBA honoreres det med 2149 svarende til vejledning i brug af psykometrisk test.  

Kontakt

Er du/I interesserede i at deltage i pilotprojektet eller høre nærmere, så kan I skrive til afdelingslæge og projektleder Anna Sofie Hansen på anna.hansen@rn.dk

I kan også læse mere om projektet via dette link

 

Indholdsansvarlig

Marianne Siersbæk, Koordinerende læge i Nord-KAP, masi@rn.dk