Spring til indhold

Værktøjer til brug ved hovedpine- og migrænepatienter

Nyhed

www.videnomhovedpine.dk findes flere redskaber som kan bruges i behandlingen af hovedpine og migræne.

Nyt redskab til afprøvning af triptaner 

Ifølge danske retningslinjer for behandling af migræne, bør patienter med migræne afprøve mindst tre forskellige typer triptaner, evt. også i forskellige formuleringer, før behandlingsklassen opgives. 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine (Videnomhovedpine.dk) har udviklet et redskab – 3x3 Triptan – der kan understøtte patienten i afprøvningen af triptaner for at finde præparatet med den bedste virknings- og bivirkningsprofil for den enkelte. 

Redskabet kan downloades direkte og bestilles fra Nationalt Videnscenter for Hovedpines hjemmeside.

Ny opdateret udgave af Hovedpine 1·2·3

Hovedpine 1·2·3 giver et enkelt overblik over de mest almindelige hovedpinetyper og samler op på de nyeste udviklinger indenfor diagnostik, behandling og forebyggelse af hovedpinesygdomme. 

Hovedpine 1·2·3 er udviklet af Nationalt Videnscenter for Hovedpine i samarbejde med en redaktion af fageksperter og baseret på behandlingsvejledninger fra Dansk Hovedpinecenter, Dansk Hovedpineselskab og Dansk Neurologisk Selskab.

Folderen kan hentes eller bestilles fra Nationalt Videnscenter for Hovedpines hjemmeside

Indholdsansvarlig

Lægemiddelenheden, lme@rn.dk