Spring til indhold

Vejledning ift. behandling med lavdosis morfin

Nyhed

Den Regionale Lægemiddelkomité opfordrer til, at der ved behov for opioid fortsat anvendes depotmorfin, som er 1. valg blandt opioider i Region Nordjylland. 

At Contalgin 5 mg er udgået, giver ikke anledning til at skifte til fx oxycodon. 
Dette grundet:

 • 5 mg oxycodon depot svarer tilnærmelsesvis til 10 mg depot morfin.
 • Oxycodon er mere potent end morfin.  
 • Oxycodon har en mulig højere risiko for afhængighed. 

Fremover er 10 mg morfin mindste dosis i depotformulering indregistreret i Danmark. 

I situationer hvor det vurderes, at patienten fortsat har behov for behandling med lavdosis morfin, og valget tidligere ville være Contalgin 5 mg x 2 vil der være følgende muligheder:

 • Depotmorfin 10 mg x 1, doseringstidspunkt efter patientens behov, OBS ikke døgndækning
 • Hurtigtvirkende morfin (fx 5 mg x 2/døgn)
 • Tilladelsespræparat MST Continus 5 mg x 2/døgn kan anvendes, se afsnittet Udleveringstilladelse.

Udleveringstilladelse

Der foreligger en generel udleveringstilladelse på MST Continus 5 mg, 60 stk. for læger tilknyttet et ydernummer i Region Nordjylland. Tilladelsen gælder til 11. januar 2025. 

Opmærksomhedspunkter ved MST Continus:

 • En pakning med 60 stk. koster ca. 320 kr.
 • Præparatet er ikke tilskudsberettiget (evt. ansøges om enkelttilskud pr. patient).
 • Den enkelte læge skal selv ansøge LMST om ny udleveringstilladelse pr. januar 2025.

Mere information

Klinisk Farmakologisk Enhed har i juni udsendt Nyhedsbrev nr. 40 med information om opioider. 

Læs mere om:

 • Udtrapning af depotmorfin ved manglende tilgængelighed af Contalgin 5 mg
 • Omlægning af oxycodon til morfin
 • Opioid-dosis ved nedsat nyrefunktion 

Link til Nyhedsbrev nr. 40 

Indholdsansvarlig

Lægemiddelenheden, lme@rn.dk