Spring til indhold

Udenlandske præparater uden ansøgning

Ordination af udenlanske præparater uden ansøgning om udleveringstilladelse.