Spring til indhold

Smertepatientens team i din klinik (3 moduler)

Dato og tid for arrangementet

Start: Torsdag d. 19. september 2024 - kl. 09:00
Slut: Torsdag d. 21. november 2024 - kl. 16:00

Sted

Comwell Køge
Strandvejen 111
4600 Køge

Beskrivelse

Formål med kurset

Formålet er, at I bliver klædt på til, sammen med lægen, at kunne planlægge og gennemføre forløb for smertepatienterne i jeres klinik, og dermed skabe bedre patientforløb.

Kurset består af 3 kursusdage fordelt på 3 måneder. Kursets indhold er praksisnært og forudsætter deltagernes aktive deltagelse. Mellem kursusdagene arbejder du og klinikken med at udvikle nye arbejdsgange for patientforløbene. Efter kursets teoretiske dage er der en implementeringsperiode på 3 måneder med efterfølgende opfølgning på processen.

Dato for modulerne

 • Torsdag d. 19. september 2024
 • Torsdag d. 24. oktober 2024
 • Torsdag d. 21. november 2024

Kursusdage

Dag 1 og 2:

 • Du klædes på teoretisk og får kendskab til praktiske værktøjer til mødet med smertepatienten.
 • Imellem kursusdagene skal du i samarbejde med lægen have fokus på organiseringen af arbejdet med smertepatienter i jeres klinik. 

Dag 3:

 • Dagen vil bestå af udarbejdelse af en implementeringsplan for de tiltag, du og din praksis har identificeret som jeres mål.
 • Dernæst skal I igangsætte implementeringen af planen hjemme i egen praksis. Resultatet evalueres 3 måneder efter sidste kursusdag.

Forberedelse

Der vil forinden kurset blive fremsendt link til Sharepoint med video og læsemateriale, som det vil være en fordel at have gennemgået. Dertil vil I muligvis blive kontaktet af kursusleder for en forventningsafstemning inden kursusstart.

Forventningen til jer

Der er på forhånd afsat tid mellem kursusdagene til at arbejde med organiseringen og arbejdsgange omkring smertepatienter i jeres klinik
Der er opbakning fra lægen og andre involverede i teamet omkring smertepatienter i jeres klinik til at se kritisk på nuværende praksis, identificere optimeringspunkter og i fællesskab igangsætte de planlagte ændringer.

Du får:

 • Opdateret viden om smertetyper og smertemekanismer
 • Viden omkring nonfarmakologisk behandling og mestringsteknikker
 • Solid viden omkring behandlingsforløb med morfika i patientens perspektiv
 • Sikkerhed i at kunne varetage opfølgende samtaler med smertepatienter

I får som klinik

 • Fokus på opgavedeling mellem læge og praksispersonale omkring smertepatienter
 • Værktøjer til at udvikle samarbejdet med smertepatienter. Mulighed for at lave et internt forløbsprogram til smertepatienter
 • Formelt kompetencegivende forløb til praksispersonale
 • Aflastning af den praktiserende læge med aftalte opgaver gennemført ved praksispersonale

Link til programmet

Målgruppe

Praksispersonale, der forventes at skulle varetage selvstændige konsultationer med smertepatienter.

Både nyansatte og erfarne, der har behov for at blive klædt på til den specifikke opgave.

Arrangør

eHospitalet, Det Nære Sundhedsvæsen

Kursusledere

Gitte Krog Madsen, alment praktiserende læge
Lotte Sanchez, sygeplejerske (kursuskoordinator)

Pris

8.500 kr.

Tilmelding

Tilmelding: Smertepatientens Team i din klinik Efterår 2024 | Tilmelding (conferencemanager.dk)

Tilmeldingsfrist 1. august 2024

Kurset er godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis.
Lægen vil kunne søge refusion for deltagerens kursusafgift, transport og tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere om tilskud og takster på Læger.dk.