Spring til indhold

Platfod og Metatarsalgi

De hyppigste degenerative fodlidelser beskrives, udredning i almen praksis med anamnese og objektive fund. Behandling i almen praksis beskrives. Kortfattet anbefaling til, hvilke patienter der bør henvises til ortopædisk specialistvurdering.