Spring til indhold

Invitation til temadag om dilemmaer i det tværgående samarbejde om voksne med overvægt

Dato og tid for arrangementet

Start: Onsdag d. 28. august 2024 - kl. 09:00
Slut: Onsdag d. 28. august 2024 - kl. 16:00

Sted

Kolding Uddannelsescenter
Ågade 27
6000  Kolding. 

Beskrivelse

Syddansk Overvægtsinitiativ, Nationalt Center for Overvægt, Kolding Kommune, Esbjerg Sygehus og Region Syddanmark inviterer til temadag om praksisnære dilemmaer i det tværgående samarbejde om voksne med overvægt onsdag den 28. august 2024.

Kom og få nyeste viden om overvægt og bliv inspireret til, hvordan du som almen praktiserende læge, eller praksissygeplejerske, kan sætte (endnu) mere fokus på at styrke samarbejdet på tværs af sektorer med målet om at skabe mere sammenhængende forløb og gode overgange for borgere med overvægt.

Her finder du link til Nationalt Center for Overvægt, hvor du kan læse mere om temadagen

OBS - Kurset er godkendt som selvvalgt efteruddannelse

Efter afholdelse kan der søges:

  • 1 dags efteruddannelseshonorar (tabt arbejdsfortjeneste)
  • 1 dags tilskud til kursusafgift.

Der kan herudover søges tilskud til transportudgifter.

Her finder du link til PLO-efteruddannelse og information om takster

Temadagen har aktivitetsnummer: 2024-0757.

 

Målgruppe

Praktikere/fagprofessionelle, der arbejder med opsporing, forebyggelse, behandling og/eller sagsbehandling af borgere med overvægt i kommuner, på sygehuse, i almen praksis m.m. i Region Syddanmark.

Arrangør

Syddansk Overvægtsinitiativ, Nationalt Center for Overvægt, Kolding Kommune, Esbjerg Sygehus og Region Syddanmark.

Pris

500 kr. + moms

Tilmelding

Her finder du link til Plan2learn, hvor du kan tilmelde dig temadagen

Tilmeldingsfrist

Deadline for tilmelding er den 14. august 2024.