Spring til indhold

Tidlig opsporing af kræft i almen praksis

Med indsatsen Tidlig opsporing af kræft i almen praksis - Jo før jo bedre - ønsker Region Syddanmark at gøre det nemmere for alment praktiserende læger at reagere, hvis de har mistanke om at deres patient har alvorlig sygdom. Indsatsens omdrejningspunkt er tidlig opsporing af kræft – hvor det er kendt at særligt patienter med ukarakteristiske symptomer kommer senere i behandling for deres sygdom.