Spring til indhold

Undervisning

i PlejeNet App

Siden 6. maj 2024 har vi haft mulighed for at sende henvisninger til sårambulatorierne, og allerede nu har vi gjort en forskel.

Trods en meget kort varsel, lykkedes det at afholde 2 kurser med et utrolig flot fremmøde, både i Vejle og Odense. Tusind tak fordi I bakker op om dette initiativ.

Vi er dog opmærksomme på, at nogle af jer ikke havde mulighed for at deltage i disse kurser. Derfor har vi planlagt et nyt møde efter sommerferien:
Mandag den 26. august 2024 kl. 16:00 – 17:30.
Invitationen er allerede udsendt til jer og tilmeldingen kan ske på nedenstående link:

Her kan du på Region Syddanmarks Plan2learn tilmelde dig undervisning i PlejeNet App.

For at hjælpe vores patienter samt lægerne på sygehusene, er det afgørende, at vores henvisninger til ambulatorierne er fyldestgørende. En fyldestgørende henvisning er forudsætning for en lægerne kan lave en korrekt visitation og dermed potentielt bidrage til at forebygge amputationerne i Region Syddanmark.

 

 

En henvisning kan f.eks. se sådan her ud (den markerede tekst står på forhånd i pleje.net app’en):

Patientens CPR-nummer:
XXXXXX-XXXX

Patientens Navn:
Nancy Ann Test Berggren

Patientens kontaktoplysninger:
tlf: 12 34 56 78

Egne kontaktoplysninger:
Charlotte Madsen tlf. 12 34 56 78

Sårets placering:
Sinister pes, plantart svt. caput af 4 metatars (i gammel cikatrise)

Notat:
Diabetes type 2, er i dialyse 4 x ugentligt. Tidligere kendt med fodsår i samme område. Kommer med et lille hæmatom i forrige uge - er tilset af sygeplejersker og læger på afd Y siden vi opdagede hæmatomet. Kommer nu til kontrol og hæmatomet har nu udviklet sig til et sår, som måler 1,0 * 1,2 cm og har en dybde på 0,4 cm. Ser pæn ud i bunden, dog med lidt fibrin og rødme omkring. Fin puls.
Der er påsat skum med border.
Patienten oplyser, at hans blodsukker i denne periode er blevet meget lavt og han oplever at han er utilpas. Grundet hans tidligere historik bedes I modtage til vurdering.

 

 

Hvis I allerede har været på et af vores kurser, har I fået tilsendt vores tjekliste efterfølgende. Denne kan være god at bruge, så I sikrer at alle relevante informationer kommer med.

Vi skal ligeledes understrege, at henvisning til sårambulatorie ses som en del af sårbehandlingen og dermed kan der ikke opkræves en særskilt ydelse for dette.

Har I spørgsmål til ovenstående eller andet, er I meget velkomme til at kontakte mig på mail: cvm@rsyd.dk eller tlf: 24 64 89 76

Venlig hilsen
Charlotte Virkelyst Madsen
Sundhedsfagligkonsulent - Fodterapi