Spring til indhold

Tværsektorielt forløbsprogram for borgere med lænderygbesvær i Region Syddanmark

Rygforløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for borgere over 18 år med lænderygbesvær i Region Syddanmark.