Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Binyresvulster, tilfældig radiologisk opdaget

Tip en ven

Oprettet: 26.01.2011

Basisoplysninger

Definition

 • Betegnes også adrenalt incidentalom
 • Den stigende brug af CT og MR har ført til en stigning i forekomsten af tilfældigt opdagede svulster i binyrerne, adrenale incidentalomer 1, 2
 • De hyppigst tilfældigt opdagede binyretumorer er adenomer, som er benigne læsioner
 • Andre binyretumorer, som kan opdages tilfældigt, er myelolipomer, cyster, blødning, fæokromocytom, metastaser og adrenokortikale carcinomer

Forekomst

 • Ca. 3-4% af CT- og MR-undersøgelserne af abdomen påviser adrenale incidentalomer 3
 • Prævalensen af binyreadenomer øges fra 0,2% blandt personer i 20-30 års alderen til 7% blandt personer ældre end 70 år 4

Diagnostisk tankegang

 • Cyster, myelolipomer og binyreblødninger er benigne og kan ofte karakteriseres ved den initiale undersøgelse, mens andre læsioner ikke kan karakteriseres uden brug af mere specifikke billedmetoder
 • En læsion, som er mindst 1 cm, opfattes almindeligvis som stor nok for yderligere billeddiagnostik 5, mindre læsioner kan evt. tjekkes med hormonstatus 6
 • Tumorer mindre end 1 cm kan kun tillægges betydning, hvis de fremtræder veldefinerede i en i øvrigt normalt konfigureret binyre
 • Formålet med udredningen:
  • Er læsionen benign eller malign?
  • Er læsionen hormonelt aktiv eller inaktiv? F.eks. fæokromocytom, Cushing eller Conns syndrom (aldosteronproduktion)
 • Bilaterale masser?
  • Findes hos 10-15% 7, 8

Hvorfor henvender patienten sig?

 • Initialt asymptomatiske binyretumorer, men som senere kan blive funktionelle

ICPC-2

 • T73 Svulst i endokrine system IKA

ICD-10

 • E27 Andre binyresygdomme
 • C74 Kræft i binyre
 • D35 Godartet tumor i an/ikke spec. endokrine kirtler
 • D350 Godartet tumor i binyre

Differentialdiagnoser

Sygehistorie

 • Tilstandene er per definition asymptomatiske

Klinisk undersøgelse

Generelt

 • Er der tegn til endokrin sygdom?

Supplerende undersøgelser

Funktionel eller ikke-funktionel læsion?

 • De hyppigst subkliniske hyperfunktionelle binyretumorer er fæokromocytom, hyperaldosteronisme og kortisolproducerende adenomer 9, 10
 • Studier har vist stigninger i udskillelsen af aldosteron, kortisol eller katakolaminer hos 5-23% af dem med adrenale incidentalomer
 • Undersøgelse mhp. hormonsekretion
  • Døgnurin for frit kortisol x 2, evt. steroidmetabolitter i sidste døgn, p- ACTH og androgenstatus
  • Metanephriner og/eller døgnurin for noradrenalin og adrenalin x 2
  • Elektrolytter, p-aldosteron og p-renin

Er svulsten benign eller malign?

 • Adrenokortikalt carcinom
  • Prævalensen af primært adrenokortikalt carcinom er ca. 0,06% i befolkningen. Et studie viste, at forekomsten af disse carcinomer var 1,2% blandt dem med adrenale incidentalomer 11
  • Næsten alle de maligne tumorer var over 5 cm
  • Jo større læsioner jo større sandsynlighed for malignitet. Ca. 90% af adrenokortikale carcinomer er større end 4 cm, når de opdages 12
 • Metastaser
  • Fund af metastaser i binyrerne er sjælden og angives at forekomme hos 0,3% af alle patienterne med incidentalomer12, 13
  • Hos personer med kendt kræftsygdom, er incidensen 25-36%1, 14
  • Bronkogene carcinomer, nyrecellecarcinom og melanom er de hyppigste maligne sygdomme med binyremetastaser
 • CT eller MR
  • Kan almindeligvis bruges til at afgøre, om et adrenalt incidentalom er benignt ved at påvise lipid i svulstvævet, men også lipid-fattige læsioner er almindeligvis benigne9
  • Fedtindhold vurderet ud fra Hounsfield Units (<10 HU er 98% specifikt for benign proces)
  • Kontrastudvaskning (>60% efter 15 min er 96% specifikt for benign proces)

Billeddiagnostik til at påvise malignitet

 • De fleste tilfældigt opdagede binyretumorer større end 1 cm er karakteriseret som benigne, lipidrige adenomer ved CT
  • For svulster, som ikke opfylder disse karakteristika, bør undersøgelsen suppleres med CT før og efter kontrast
  • Alternativt udføres MR 15
 • CT
  • CT med kontrast kan bruges til at påvise lipid-fattige adenomer. Ved hjælp af denne teknik er både sensitivitet og specificitet 96% for at påvise adrenale adenomer 16
 • MR
  • Kan anvendes, men oplysningerne er ikke validerede i samme omfang som beskrevet for CT15, 17
 • FDG-PET
  • Har høj sensitivitet for at påvise malignitet, men specificiteten er mere usikker 18
  • Teknikken kan bruges i tilfælde, hvor svulsten ikke kan karakteriseres med CT eller MR
  • Betydning og fortolkning af denne undersøgelse er ikke endeligt afklaret for binyreincidentalomer

Binyrebiopsi for at påvise malignitet

 • Finnålsbiopsi (FNAB) er kun indiceret, når det drejer sig om at differentiere mellem primær adrenal tumor og metastaser (ofte bilaterale). FNAB kan ikke med tilstrækkelig sikkerhed afgøre, om en adrenokortikal tumor er benign eller malign
 • Anvendes først og fremmest for at bekræfte eller udelukke malignitet i de tilfælde, hvor CT og MR giver tvetydige svar
 • Det er vigtigt at udelukke fæokromocytom med biokemiske undersøgelse (urin- og/eller bloprøver) før biopsien, idet der er rapporteret om blødning og hypertensiv krise som komplikationer 19, 20

Tiltag og råd

Indlæggelse

 • Patienter med tilfældigt opdaget binyretumor, som er større end 4 cm, og hvor der ikke foreligger malign sygdom, vil almindeligvis blive opereret, fordi risikoen for adrenokortikalt carcinom er øget ved så store svulster6

Råd

 • Ved svulster på 1-4 cm uden hormonproduktion, opfattet som et benignt adenom, anbefales det at kontrollere med CT-undersøgelse efter 6-8 måneder for at tjekke, om der har været tumorvækst
  • Ved vækst af tumor og/eller ikke benigne karakteristika henvises til operation
  • Ved uændret tumorstørrelse med benign karakteristika kan patienten afsluttes
 • Benigne læsioner med hormonproduktion håndteres enten medicinsk eller kirurgisk afhængig af de kliniske omstændigheder 21, 22
 • Binyrecyster og myelolipomer behøver almindeligvis ikke opfølgning, men kirurgisk vurdering kan blive nødvendig, hvis svulsten bliver så stor at den giver symptomer

Kilder

Referencer

 1. Willatt JM, Francis IR. Radiologic evaluation of incidentally discovered adrenal masses. Am Fam Physician 2010; 81: 1361-6.Willatt JM, Francis IR. Radiologic evaluation of incidentally discovered adrenal masses. Am Fam Physician 2010; 81: 1361-6.
 2. Young WF, Kaplan NM. The adrenal incidentaloma. UpToDate, last updated Jan 27, 2010.Young WF, Kaplan NM. The adrenal incidentaloma. UpToDate, last updated Jan 27, 2010.
 3. Bovio S, Cataldi A, Reimondo G, et al. Prevalence of adrenal incidentaloma in a contemporary computerized tomography series. J Endocrinol Invest 2006; 29: 298-302.Bovio S, Cataldi A, Reimondo G, et al. Prevalence of adrenal incidentaloma in a contemporary computerized tomography series. J Endocrinol Invest 2006; 29: 298-302.
 4. Young WF Jr. Management approaches to adrenal incidentalomas. A view from Rochester, Minnesota. Endocrinol Metab Clin North Am 2000; 29: 159-85.Young WF Jr. Management approaches to adrenal incidentalomas. A view from Rochester, Minnesota. Endocrinol Metab Clin North Am 2000; 29: 159-85.
 5. Young WF Jr. Clinical practice. The incidentally discovered adrenal mass. N Engl J Med 2007; 356: 601-10.Young WF Jr. Clinical practice. The incidentally discovered adrenal mass. N Engl J Med 2007; 356: 601-10.
 6. Grumbach MM, Biller BM, Braunstein GD, et al. Management of the clinically inapparent adrenal mass (“incidentaloma”). Ann Intern Med 2003; 138: 424-9.Grumbach MM, Biller BM, Braunstein GD, et al. Management of the clinically inapparent adrenal mass (“incidentaloma”). Ann Intern Med 2003; 138: 424-9.
 7. Angeli A, Osella G, Ali A, Terzolo M. Adrenal incidentaloma: an overview of clinical and epidemiological data from the National Italian Study Group. Horm Res 1997; 47: 279-83.Angeli A, Osella G, Ali A, Terzolo M. Adrenal incidentaloma: an overview of clinical and epidemiological data from the National Italian Study Group. Horm Res 1997; 47: 279-83.
 8. Barzon L, Scaroni C, Sonino N, Fallo F, Gregianin M, Macri C, Boscaro MJ. Incidentally discovered adrenal tumors: endocrine and scintigraphic correlates. Clin Endocrinol Metab 1998; 83: 55-62.Barzon L, Scaroni C, Sonino N, Fallo F, Gregianin M, Macri C, Boscaro MJ. Incidentally discovered adrenal tumors: endocrine and scintigraphic correlates. Clin Endocrinol Metab 1998; 83: 55-62.
 9. Song JH, Chaudhry FS, Mayo-Smith WW. The incidental adrenal mass on CT: prevalence of adrenal disease in 1,049 consecutive adrenal masses in patients with no known malignancy. AJR Am J Roentgenol 2008; 190: 1163-8.Song JH, Chaudhry FS, Mayo-Smith WW. The incidental adrenal mass on CT: prevalence of adrenal disease in 1,049 consecutive adrenal masses in patients with no known malignancy. AJR Am J Roentgenol 2008; 190: 1163-8.
 10. Mantero F, Terzolo M, Arnaldi G, et al. A survey on adrenal incidentaloma in Italy. Study Group on Adrenal Tumors of the Italian Society of Endocrinology. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 637-44.Mantero F, Terzolo M, Arnaldi G, et al. A survey on adrenal incidentaloma in Italy. Study Group on Adrenal Tumors of the Italian Society of Endocrinology. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 637-44.
 11. Herrera MF, Grant CS, van Heerden JA, Sheedy PF, Ilstrup DM. Incidentally discovered adrenal tumors: an institutional perspective. Surgery 1991; 110: 1014-21.Herrera MF, Grant CS, van Heerden JA, Sheedy PF, Ilstrup DM. Incidentally discovered adrenal tumors: an institutional perspective. Surgery 1991; 110: 1014-21.
 12. Angeli A, Osella G, Al A, Terzolo M. Adrenal incidentaloma: an overview of clinical and epidemiological data from the National Italian Study Group. Horm Res 1997; 47: 279-83.Angeli A, Osella G, Al A, Terzolo M. Adrenal incidentaloma: an overview of clinical and epidemiological data from the National Italian Study Group. Horm Res 1997; 47: 279-83.
 13. Gajraj H, Young AE. Adrenal incidentaloma. Br J Surg 1993; 80: 422-6.Gajraj H, Young AE. Adrenal incidentaloma. Br J Surg 1993; 80: 422-6.
 14. Francis IR, Smid A, Gross MD, Shapiro B, Naylor B, Glazer GM. Adrenal masses in oncologic patients: functional and morphologic evaluation. Radiology 1988; 166: 353-6.Francis IR, Smid A, Gross MD, Shapiro B, Naylor B, Glazer GM. Adrenal masses in oncologic patients: functional and morphologic evaluation. Radiology 1988; 166: 353-6.
 15. Yoh T, Hosono M, Komeya Y, et al. Quantitative evaluation of norcholesterol scintigraphy, CT attenuation value, and chemical-shift MR imaging for characterizing adrenal adenomas. Ann Nucl Med 2008; 22: 513-9.Yoh T, Hosono M, Komeya Y, et al. Quantitative evaluation of norcholesterol scintigraphy, CT attenuation value, and chemical-shift MR imaging for characterizing adrenal adenomas. Ann Nucl Med 2008; 22: 513-9.
 16. Hamrahian AH, Ioachimescu AG, Remer EM, et al. Clinical utility of non-contrast computed tomography attenuation value (Hounsfield units) to differentiate adrenal adenomas/hyperplasias from nonadenomas: Cleveland Clinic experience. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 871-7.Hamrahian AH, Ioachimescu AG, Remer EM, et al. Clinical utility of non-contrast computed tomography attenuation value (Hounsfield units) to differentiate adrenal adenomas/hyperplasias from nonadenomas: Cleveland Clinic experience. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 871-7.
 17. Israel GM, Korobkin M, Wang C, Hecht EN, Krinsky GA. Comparison of unenhanced CT and chemical shift MRI in evaluating lipid-rich adrenal adenomas. AJR Am J Roentgenol 2004; 183: 215-9.Israel GM, Korobkin M, Wang C, Hecht EN, Krinsky GA. Comparison of unenhanced CT and chemical shift MRI in evaluating lipid-rich adrenal adenomas. AJR Am J Roentgenol 2004; 183: 215-9.
 18. Burt M, Heelan RT, Coit D, et al. Prospective evaluation of unilateral adrenal masses in patients with operable non-small-cell lung cancer. Impact of magnetic resonance imaging. J Thorac Cardiovasc Surg 1994; 107: 584-8.Burt M, Heelan RT, Coit D, et al. Prospective evaluation of unilateral adrenal masses in patients with operable non-small-cell lung cancer. Impact of magnetic resonance imaging. J Thorac Cardiovasc Surg 1994; 107: 584-8.
 19. Casola G, Nicolet V, vanSonnenberg E, et al. Unsuspected pheochromocytoma: risk of blood-pressure alterations during percutaneous adrenal biopsy. Radiology 1986; 159: 733-5.Casola G, Nicolet V, vanSonnenberg E, et al. Unsuspected pheochromocytoma: risk of blood-pressure alterations during percutaneous adrenal biopsy. Radiology 1986; 159: 733-5.
 20. McCorkell SJ, Niles NL. Fine-needle aspiration of catecholamine-producing adrenal masses: a possibly fatal mistake. AJR Am J Roentgenol 1985; 145: 113-4.McCorkell SJ, Niles NL. Fine-needle aspiration of catecholamine-producing adrenal masses: a possibly fatal mistake. AJR Am J Roentgenol 1985; 145: 113-4.
 21. Funder JW, Carey RM, Fardella C, et al. Case detection, diagnosis, and treatment of patients with primary aldosteronism: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 3266-81.Funder JW, Carey RM, Fardella C, et al. Case detection, diagnosis, and treatment of patients with primary aldosteronism: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 3266-81.
 22. Lau JH, Drake W, Matson M. The current role of venous sampling in the localization of endocrine disease. Cardiovasc Intervent Radiol 2007; 30: 555-70.Lau JH, Drake W, Matson M. The current role of venous sampling in the localization of endocrine disease. Cardiovasc Intervent Radiol 2007; 30: 555-70.

Fagmedarbejdere

 • Henrik Vestergaard, overlæge, dr. med., Endokrinologisk afdeling, Herlev Hospital
 • Bjarne Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?