Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Thyreoidit

Sidst fagligt opdateret: 21.03.2015

Basisoplysninger 1

Definition

 • Er en samlebetegnelse for tilstande med inflammation i thyreoidea - se tabel 1.

Tabel 1 - Klassificering 

Lidelse Synonym
Thyreoideasmerte eller ømhed   
Subakut thyreoiditis 
 • subakut granulomatous thyroiditis
 • subakut nonsuppurative thyroiditis
 • de Quervain's thyroiditis
Infektiøs thyreoiditis
 • Akut thyreoiditis
Stråleudløst thyreoitis   
Palpation- eller traume udløst thyreoiditis  
   
Ingen thyreoideasmerte eller ømhed  
Painless thyroiditis
 • Silent thyroiditis
 • Subakut lymphotisk thyroiditis
 •  Efter fødsel
 • Postpartum thyroiditis
 •  Associeret med medicin
 • Interferron-alpha
 • Interleukin-2
 • Lithium
 • Tyrosine kinase inhibitors
Chronic lymphocytic thyroiditis Hashimoto's thyroiditis
Amiodarone-associated thyroiditis   
Fibrous thyroiditis
 • Riedel's thyroiditis
 • Invasive thyroiditis

Forekomst

 • Thyreoiditter er de hyppigste sygdomstilstande i skjoldbruskkirtlen
 • Hashimotos thyreoidit er hyppigst, forekommer seks gange hyppigere blandt kvinder end blandt mænd
 • Subakut thyreoidit er også ganske hyppig, hyppigst blandt unge og midaldrende kvinder
 • Thyreoidea antistoffer findes hos op til 10 % af den generelle befolkning

Ætiologi og patogenese 2

 • Autommunitet spiller en væsentlig rolle ved thyreoiditter (specielt ved postpartum thyreoidit og Hashimotos thyreoidit), men overordnet er der tale om polygen, multifaktoriel sygdom, hvor genetisk disponerede individer udsættes for en eksogen faktor, som udløser en aktivering af immunsystemet
 • Diverse virus har været associeret med autoimmun thyreoideasygdom, men der foreligger ingen bevis for en kausal sammenhæng mellem infektion og autoimmun thyreoideasygdom
 • Thyreoideaantistofferne, som påvises, er mod thyreoideaperoksidase (mikrosomalt antigen, anti-TPO) og mod thyreoglobulin (anti-TG)
  • Mængden af anti-TPO antistof er nært knyttet til graden af thyreoidea dysfunktion og korrelerer med omfang af thyreoideaskade og lymfocytinfiltration
  • Anti-TG antistoffer er mindre hyppige og deres rolle er uklar
 • Mekanismen ved den autoimmune destruktion af thyreoideakirtlen
  • Involverer både cellulær immunitet og humoral immunitet
  • Lymfocytinfiltration af kirtlen med både B-celler og cytotoksiske T-celler er det almindelige histologiske billede ved alle former for autoimmun thyreoidit
 • Kliniske konsekvenser
  • Den inflammatoriske destruktion af kirtlen fører initialt til frigørelse af lagrede thyreoideahormoner (hyperthyreose), og med tiden tømmes lagrene (hypothyreose)

Hashimotos thyreoidit

 • Den hyppigste årsag til primær hypothyreose hos voksne
 • Autoimmun tilstand
 • Familiær ophobning
 • Positiv anti-TPO hos de fleste
 • Struma

Postpartum thyreoidit 3

 • Tilstand, som ses hos ca. 5 %, og som optræder 1-6 måneder efter en fødsel hos kvinder med præeksisterende autoimmun subklinisk thyreoidealidelse
 • Som regel forbigående hyperthyreose (kan mangle) med varighed på uger til få måneder efterfulgt af uger til måneder med forbigående, men ofte fremtrædende hypothyreose som kan være behandlingskrævende
 • Spontan bedring sker i de fleste tilfælde
 • De fleste har positive anti-TPO
 • Op til 15 % af kvinder med postpartum thyreoidit kan udvikle varig hypothyreose
 • Postpartum thyreoidit er nært beslægtet med Hashimotos

Smertefri sporadisk thyreoidit

 • Lader sig ikke adskille fra postpartum thyreoidit på anden måde end at tilstanden ikke er relateret til svangerskab
 • Kan være en form for subakut Hashimotos thyreoidit
 • Kan give hyperthyreose før hypothyreose
 • Anti-TPO er oftest negativ

Smertefuld subakut thyreoidit

 • Også kaldt De Quervains thyreoidit, er sandsynligvis virusbetinget, men bevis for dette mangler
 • Histologi viser typisk billede med kæmpeceller
 • En selvbegrænsende inflammatorisk tilstand
 • Høj SR og CRP
 • Anti-TPO er negativ hos de fleste
 • Lette forbigående symptomer hos nogle
 • Mere alvorlige, men udtalte almensymptomer med mathed, feber, smerte på halsen svarende til den afficerede del af thyreoidea og nogle gange udstråling til kæben og øret

Suppurativ thyreoidit 4

 • Er meget sjælden
 • Skyldes almindeligvis bakteriel infektion
 • Akut sygdom med udtalte symptomer

Medikament-induceret thyreoidit

 • Amiodaron 55
  • Patienter med kendt thyreoidea autoimmunitet har øget risiko for at udvikle hypothyreose under behandling med amiodaron
  • Thyroxinbehandling kan være påkrævet ved hypothyreose og amiodaronbehandlingen kan fortsætte
  • Hyperthyreose forekommer også hos patienter, som bruger amiodaron, hyppigere i områder med jodmangel. Dette kan være tale øget produktion af thyroxin eller det kan være betinget af den store jodmængde i Amiodaron hos patienter med nodøs struma (type 1), eller som en regelret thyreoiditis hvor der ses høje værdier af interleukin -2 (type 2), eller det kan være en blanding af begge typer.
 • Lithium
  • Hos patienter med forudgående thyreoidea autoimmunitet kan litium øge koncentrationen af thyreoidea antistoffer og føre til subklinisk eller klinisk hypothyreose 6
  • Forekommer hos 10-33 % af patienter i behandling med litium
  • Hyperthyreose forekommer hos patienter, som har brugt litium over lang tid
 • Interferon-alfa og interleukin-2
  • Hos patienter med forudgående thyreoidea autoimmunitet kan man hos op til 15 % af patienter i behandling med interferon-alfa eller interleukin-2 se udvikling af thyreoidit    

Riedels thyreoidit

 • Meget sjælden tilstand
 • Er en lokal manifestation af en systemisk fibrotisk proces
 • Indebærer tiltagende fibrose af thyreoidea, som kan brede sig til det omgivende væv
 • Øget mængde thyreoidea-antistoffer påvises hos 2 ud af 3 patienter
 • Man finder en stenhård struma, der kan give kompressionssymptomer

Graves sygdom

 • Også en form for autoimmun thyreoidit
 • Positiv  TRAB (thyreoideareceptor antistoffer, stimulerende)

Disponerende faktorer

 • Fødsel
 • Luftvejsinfektion?
 • Rygning
  • Blandt patienter med Hashimotos thyreoidit er der større risiko for at udvikle hypothyreose blandt rygere end ikke-rygere 7

ICPC-2

ICD-10

 • E06 Betændelse i skjoldbruskkirtlen
 • E060 Akut tyroiditis
 • E061 Subakut tyroiditis
 • E062 Kronisk tyroiditis m forbigående tyrotoksikose
 • E063 Autoimmun tyroiditis
 • E064 Tyroiditis fa lægemiddel
 • E065 Anden kronisk betændelse i skjoldbruskkirtlen
 • E069 Betændelse i skjoldbruskkirtlen UNS

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Sygehistorie og kliniske fund giver mistanke om diagnosen
 • Tilstanden bekræftes hos mange ved påvisning af autoantistoffer (Hashimoto) eller forhøjet SR eller CRP (subakut thyreoidit)

Differentialdiagnoser

Sygehistorie

Hashimotos thyreoidit

 • Kronisk tilstand
 • Hyppigst hos midaldrende kvinder
 • Hyperthyreose forekommer tidligt i sygdomsudviklingen, hypothyreose sent i forløbet
 • Struma forekommer hyppigt
  • Almindeligvis fast, knudret, symmetrisk og smertefri

Postpartum thyreoidit

 • 70 % har positiv familieanamnese
 • Er hos mange oftest en mild eller asymptomatisk tilstand
 • Hyperthyreose opstår typisk 3-6 måneder efter fødsel og varer 1-2 måneder, kan mangle
 • Hypothyreose forekommer 4-8 måneder efter fødslen og varer i 4-6 måneder - ofte fremtrædende symptomer
 • Humørsvingninger, som opleves efter fødslen, kan muligvis være associeret med postpartum thyreoidit
 • I løbet af et år vil 80 % genvinde normal thyreoideafunktion
 • En kvinde, som har haft postpartum thyreoidit én gang, vil have 70 % risiko for recidiv ved senere svangerskab 8

Smertefri sporadisk thyreoidit

 • Det kliniske forløb ligner postpartum thyreoidit
 • Symptomerne er sædvanligvis milde
 • Hyperthyreose er sjældent symptomatisk, mens hypothyreosen kan vare ved en tid

Smertefuld subakut thyreoidit

 • Lette forbigående symptomer hos nogle
 • Andre gange mere udtalte symptomer med mathed, feber og smerter i thyroidearegionen med synkeproblemer, ofte udstråling af smerter til kæben og øret
 • Kan give hyperthyreose tidligt, hos ca. 50 %, og hypothyreose sent - kan vare 4-6 måneder
 • Thyreoideafunktionen normaliseres spontant hos 95 % i løbet af 6-12 måneder
 • Opstår ofte efter en øvre luftvejsinfektion
 • Bestående hypothyreose findes hos ca. 5 %
 • Recidiv forekommer hos ca. 2 % 9

Kliniske fund

Hashimotos thyreoidit

 • Diffust forstørret, fast, smånodulær kirtel
 • Oftest symmetrisk, men nogle gange asymmetrisk forstørret
 • Ingen smerter eller ømhed

Postpartum thyreoidit

 • De fleste vil have et lille, uøm, fast diffus struma

Smertefri sporadisk thyreoidit

 • Lille, uøm, meget fast, diffus struma 

Smertefuld subakut thyreoidit

 • Smertefuld forstørret thyreoideakirtel

Supplerende undersøgelser i almen praksis

Hashimotos thyreoidit

Postpartum thyreoidit

 • Ved postpartum thyreoidit har 70 % antistof mod thyroideaperoksidase 10
 • SR og CRP er normal

Smertefri sporadisk thyreoidit

 • Forhøjet anti-TPO hos ca. 50 %, men titeren er oftest lavere end det man finder ved Hashimotos thyreoidit

Smertefuld subakut thyreoidit

 • Høj SR og CRP 11
 • FT4 kan være let forhøjet, TSH lav
 • Ikke forhøjede autoantistoffer

Andre undersøgelser

 • Sjældent aktuelt at gå videre med diagnostik

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved hypertyreose og/eller tvivl om diagnosen

Behandling

Behandlingsmål

 • Symptomlindring
 • Evt. substitution ved hypothyreose

Medicinsk behandling

Hashimotos thyreoidit

 • Livslang thyroxin behandling ved hypothyreose
 • Strumaen vil i mange tilfælde reduceres med op til 30 % i løbet af et halvt år

Postpartum thyreoidit

 • Mild hyperthyreose er sjældent behandlingskrævende, men ved udtalte symptomer kan symptomatisk behandling med betablokker være påkrævet11
  • Antithyreoid behandling er ikke indiceret
 • Behandling i den hypothyreoide fase er som regel ikke nødvendig, men hvis fasen bliver langvarig eller hypothyreosen udtalt, kan  thyroxin behandling initieres - forsøges seponeret efter 6-9 måneder

Smertefri sporadisk thyreoidit

 • Behandlingen er som for postpartum thyreoidit

Smertefuld subakut thyreoidit

 • Smertelindring fx med NSAID
 • Prednisolon ved udtalte lokalsymptomer
  • Fx  prednisolon 25-50 mg - giver umiddelbar lindring
  • Nedtrapning til 10 mg dagligt i løbet af 7-14 dage og gradvis seponering over uger
 • Propranolol 10-40 mg x 3-4, mod evt. thyreotoksiske symptomer
 • Evt.  thyroxin ved forbigående hypothyreose, men er sjælden nødvendig

Medikament-induceret thyreoidit

 • Amiodaron udløst
  • Thyroxin behandling kan være påkrævet ved hypothyreose og amiodaronbehandlingen kan fortsætte
  • Hyperthyreose behandles med antithyreoide medikamenter og i meget svære tilfælde kan  prednisolon behandling eventuelt forsøges
 • Lithium induceret hypothyreose behandles som hypothyreose af anden årsag

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Hashimotos thyreoidit kan medføre forbigående thyreotoxikose og senere langsom overgang til hypothyreose
 • Subakutte thyreoiditter varer uger til måneder, kan give forbigående både hyperthyreose og hypothyreose
 • 20-25 % af kvinder med postpartum thyreoidit udvikler hypothyreose efter 3-5 år

Komplikationer

Prognose

 • Postpartum thyreoiditter bliver som regel spontant normale
 • Hashimotos thyreoidit ender oftest med hypothyreose
 • Hashimotos sygdom er også mange gange associeret med andre autoimmune sygdomme
  • Risikoen for thyroidea lymfom er øget, omend det fortsat er en sjælden tilstand 
 • Subakutte thyreoiditter bliver som regel spontant helbredte

Patientinformation

Hvad du bør informere patienten om

 • Forløbet
 • Godartet tilstand

Hvad findes af skriftlig patientinformation

Animationer

Opfølgning

Plan

 • Patienten bør tilbydes kontroller med ugers (subakut thyreoidit) til flere måneders interval (autoimmun)

Hvad bør man kontrollere

 • Den symptomatiske tilstand
 • FT4 (evt. total T4 og T3) og TSH

Illustrationer

Plancher eller tegninger

Kilder

Referencer

 1. Laurberg P. Medicinsk Kompendium, 17 udgave. Glandula thyroideas sygdomme. Kapitel 54. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk A/S; 2009
 2. Rasmussen ÅK, Feldt-Rasmussen UF, Autoimmun thyroiditis - en infektionssygdom?. Ugeskr Læger 2002;164: 50Ugeskrift
 3. De Groot L, Abalovich M, Alexander EK, Amino N, Barbour L, Cobin RH, Eastman CJ, Lazarus JH, Luton D, Mandel SJ, Mestman J, Rovet J, Sullivan S, Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2012;97(8): 2543-65PubMed
 4. Paes JE, Burman KD, Cohen J, Franklyn J, McHenry CR, Shoham S, Kloos RT, Acute bacterial suppurative thyroiditis: a clinical review and expert opinion. Thyroid 2010;20(3): 247PubMed
 5. Martino E, Bartalena L, Bogazzi F, Braverman LE, The effects of amiodarone on the thyroid. Endocr Rev 2001;22: 240-254PubMed
 6. Bocchetta A, Mossa P, Velluzzi F, Mariotti S, Zompo MD, Loviselli A, Ten-year follow-up of thyroid function in lithium patients. J Clin Psychopharmacol 2001;21: 594-598PubMed
 7. Fukata S, Kuma K, Sugawara M, Relationship between cigarette smoking and hypothyroidism in patients with Hashimoto's thyroiditis. J Endocrinol Invest 1996;19: 607-612PubMed
 8. Lazarus JH, Ammari F, Oretti R, Parkes AB, Richards CJ, Harris B, Clinical aspects of recurrent postpartum thyroiditis. Br J Gen Pract 1997;47: 305-308PubMed
 9. Iitaka M, Momotani N, Ishii J, Ito K, Incidence of subacute thyroiditis recurrences after a prolonged latency: 24-year survey. J Clin Endocrinol Metab 1996;81: 466-469PubMed
 10. Roti E, Emerson CH, Postpartum thyroiditis. J Clin Endocrinol Metab 1992;74: 3-5PubMed
 11. Pearce EN, Farwell AP, Braverman LE, Thyroiditis. N Engl J Med 2003;348: 2646-55NEJM

Fagmedarbejdere

 • Birte Nygaard, overlæge, ph.d., Endokrinologisk afdeling, Herlev Sygehus
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Henrik Vestergaard, overlæge, dr. med., Endokrinologisk afdeling, Herlev Hospital
 • Camilla Sachs, speciallæge i almen medicin, Birkerød
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.