Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Thyreoidit

Tip en ven

Sidst fagligt opdateret: 09.10.2013

Basisoplysninger 1

Definition

 • Med thyreoidit mener vi akutte eller kroniske betændelsesforandringer i glandula thyreoidea med forskellige årsager fra infektiøse til autoimmune

Klassificering

 • Autoimmun thyreoidit
  • Kronisk lymfocytær - Hashimotos thyreoidit
  • Kronisk atrofisk
  • Stum - enkelte sporadiske tilfælde
  • Post-partum
  • Hyperthyreose (Graves)
 • Infektiøse thyreoiditter
  • Subakut thyreoidit (de Quervain), viral
  • Suppurativ thyreoidit - meget sjældent forekommende akut bakteriel infektion
 • Andre thyreoiditter
  • Riedels thyreoidit - meget sjælden, gerne led i en systemsygdom, fibroserende
  • Stråleinduceret
  • Amyloidose
  • Sarkoidose
  • Traumer

Forekomst

 • Thyreoiditter er de hyppigste sygdomstilstande i skjoldbruskkirtlen
 • Hashimotos thyreoidit er hyppigst, forekommer seks gange hyppigere blandt kvinder end blandt mænd
 • Subakut thyreoidit er også ganske hyppig, hyppigst blandt unge og midaldrende kvinder
 • Thyreoidea antistoffer findes hos op til 10 % af den generelle befolkning og hos ca. 2-5 % af kvinder over 60 år i USA 2

Ætiologi og patogenese

 • Autoimmun thyreoideasygdom opfattes som en polygen, multifaktoriel sygdom, hvor genetisk disponerede individer udsættes for en eksogen faktor, som udløser en aktivering af immunsystemet 3
 • Diverse virus har været associeret med autoimmun thyreoideasygdom, men der foreligger ingen bevis for en kausal sammenhæng mellem infektion og autoimmun thyreoideasygdom
 • Thyreoideaantistofferne, som påvises, er mod thyreoideaperoksidase (mikrosomalt antigen, anti-TPO) og mod thyreoglobulin (anti-TG)
  • Mængden af anti-TPO antistof er nært knyttet til graden af thyreoidea dysfunktion og korrelerer med omfang af thyreoideaskade og lymfocytinfiltration
  • Antistoffer, som blokerer TSH-receptoren findes hos op til 20 % af patienterne med Hashimotos thyreoidit
  • Anti-TG antistoffer er mindre hyppige og deres rolle er uklar
 • Mekanismen ved den autoimmune destruktion af thyreoideakirtlen
  • Involverer både cellulær immunitet og humoral immunitet
  • Lymfocytinfiltration af kirtlen med både B-celler og cytotoksiske T-celler er det almindelige histologiske billede ved alle former for autoimmun thyreoidit
 • Kliniske konsekvenser
  • Den inflammatoriske destruktion af kirtlen fører initialt til frigørelse af lagrede thyreoideahormoner (hyperthyreose), og med tiden tømmes lagrene (hypothyreose)

Hashimotos thyreoidit

 • Den hyppigste årsag til primær hypothyreose hos voksne
 • Autoimmun tilstand
 • Familiær ophobning
 • Positiv anti-TPO hos de fleste
 • Struma

Postpartum thyreoidit

 • Tilstand, som ses hos 3-5 %, og som optræder 3-6 måneder efter en fødsel hos kvinder med præeksisterende autoimmun subklinisk thyreoidealidelse
 • Som regel forbigående hyperthyreose (kan mangle) med varighed på uger til få måneder efterfulgt af uger til måneder med forbigående, men ofte fremtrædende hypothyreose
 • Spontan bedring sker i de fleste tilfælde
 • De fleste har positive anti-TPO
 • Op til 15 % af kvinder med postpartum thyreoidit kan udvikle varig hypothyreose
 • Postpartum thyreoidit er nært beslægtet med Hashimotos

Smertefri sporadisk thyreoidit

 • Lader sig ikke adskille fra postpartum thyreoidit på anden måde end at tilstanden ikke er relateret til svangerskab 4
 • Kan være en form for subakut Hashimotos thyreoidit
 • Kan give hyperthyreose før hypothyreose
 • Anti-TPO er oftest negativ

Smertefuld subakut thyreoidit

 • Også kaldt De Quervains thyreoidit, er sandsynligvis virusbetinget, men bevis for dette mangler
 • Histologi viser typisk billede med kæmpeceller
 • En selvbegrænsende inflammatorisk tilstand
 • Høj SR og CRP
 • Anti-TPO er negativ hos de fleste
 • Lette forbigående symptomer hos nogle
 • Mere alvorlige, men udtalte almensymptomer med mathed, feber, smerte på halsen svarende til den afficerede del af thyreoidea og nogle gange udstråling til kæben og øret

Suppurativ thyreoidit

 • Er meget sjælden
 • Skyldes almindeligvis bakteriel infektion
 • Akut sygdom med udtalte symptomer

Medikament-induceret thyreoidit

 • Amiodaron 5
  • Patienter med kendt thyreoidea autoimmunitet har øget risiko for at udvikle hypothyreose under behandling med amiodaron
  • Thyroksinbehandling kan være påkrævet ved hypothyreose og amiodaronbehandlingen kan fortsætte
  • Hyperthyreose forekommer hos 1 af 4, som bruger amiodaron, endda hyppigere i områder med jodmangel
 • Litium
  • Hos patienter med forudgående thyreoidea autoimmunitet kan litium øge koncentrationen af thyreoidea antistoffer og føre til subklinisk eller klinisk hypothyreose 6
  • Forekommer hos 10-33 % af patienter i behandling med litium 7
  • Hyperthyreose forekommer hos patienter, som har brugt litium over lang tid
 • Interferon-alfa og interleukin-2
  • Hos patienter med forudgående thyreoidea autoimmunitet kan man hos op til 15 % af patienter i behandling med interferon-alfa eller interleukin-2 se forekomst af thyreoidea-dysfunktion 8

Riedels thyreoidit

 • Meget sjælden tilstand
 • Er en lokal manifestation af en systemisk fibrotisk proces 9
 • Indebærer tiltagende fibrose af thyreoidea, som kan brede sig til det omgivende væv
 • Øget mængde thyreoidea-antistoffer påvises hos 2 ud af 3 patienter
 • Man finder en stenhård struma, der kan give kompressionssymptomer

Graves sygdom

 • Også en form for autoimmun thyreoidit
 • Positiv  TRAB (thyreoideareceptor antistoffer, stimulerende)

Disponerende faktorer

 • Fødsel
 • Luftvejsinfektion?
 • Rygning
  • Blandt patienter med Hashimotos thyreoidit er der større risiko for at udvikle hypothyreose blandt rygere end ikke-rygere 10

ICPC-2

ICD-10

 • E06 Betændelse i skjoldbruskkirtlen
 • E060 Akut tyroiditis
 • E061 Subakut tyroiditis
 • E062 Kronisk tyroiditis m forbigående tyrotoksikose
 • E063 Autoimmun tyroiditis
 • E064 Tyroiditis fa lægemiddel
 • E065 Anden kronisk betændelse i skjoldbruskkirtlen
 • E069 Betændelse i skjoldbruskkirtlen UNS

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Sygehistorie og kliniske fund giver mistanke om diagnosen
 • Tilstanden bekræftes hos mange ved påvisning af autoantistoffer (Hashimoto) eller forhøjet SR eller CRP (subakut thyreoidit)

Differentialdiagnoser

Sygehistorie

Hashimotos thyreoidit

 • Kronisk tilstand
 • Hyppigst hos midaldrende kvinder
 • Hyperthyreose forekommer tidligt i sygdomsudviklingen, hypothyreose sent i forløbet
 • Struma forekommer hyppigt
  • Almindeligvis fast, knudret, symmetrisk og smertefri

Postpartum thyreoidit

 • 70 % har positiv familieanamnese
 • Er hos mange oftest en mild eller asymptomatisk tilstand
 • Hyperthyreose opstår typisk 3-6 måneder efter fødsel og varer 1-2 måneder, kan mangle
 • Hypothyreose forekommer 4-8 måneder efter fødslen og varer i 4-6 måneder - ofte fremtrædende symptomer
 • Humørsvingninger, som opleves efter fødslen, kan muligvis være associeret med postpartum thyreoidit
 • I løbet af et år vil 80 % genvinde normal thyreoideafunktion
 • En kvinde, som har haft postpartum thyreoidit én gang, vil have 70 % risiko for recidiv ved senere svangerskab 11

Smertefri sporadisk thyreoidit

 • Det kliniske forløb ligner postpartum thyreoidit
 • Symptomerne er sædvanligvis milde
 • Hyperthyreose er sjældent symptomatisk, mens hypothyreosen kan vare ved en tid 12

Smertefuld subakut thyreoidit

 • Opstår oftest efter en øvre luftvejsinfektion, hyppigst om sommeren 13
 • Lette forbigående symptomer hos nogle
 • Andre gange mere udtalte symptomer med mathed, feber og smerter i thyroidearegionen med synkeproblemer, ofte udstråling af smerter til kæben og øret
 • Kan give hyperthyreose tidligt, hos ca. 50 %, og hypothyreose sent - kan vare 4-6 måneder
 • Thyreoideafunktionen normaliseres spontant hos 95 % i løbet af 6-12 måneder
 • Bestående hypothyreose findes hos ca. 5 % 14, 15
 • Recidiv forekommer hos ca. 2 % 16

Kliniske fund

Hashimotos thyreoidit

 • Diffust forstørret, fast, smånodulær kirtel
 • Oftest symmetrisk, men nogle gange asymmetrisk forstørret
 • Ingen smerter eller ømhed

Postpartum thyreoidit

 • De fleste vil have et lille, uøm, fast diffus struma

Smertefri sporadisk thyreoidit

 • Lille, uøm, meget fast, diffus struma findes hos ca. 50 % 17

Smertefuld subakut thyreoidit

 • Smertefuld forstørret thyreoideakirtel

Supplerende undersøgelser i almen praksis

Hashimotos thyreoidit

Postpartum thyreoidit

 • Ved postpartum thyreoidit har 70 % antistof mod thyroideaperoksidase 19
 • SR og CRP er normal

Smertefri sporadisk thyreoidit

 • Forhøjet anti-TPO hos ca. 50 %, men titeren er oftest lavere end det man finder ved Hashimotos thyreoidit17

Smertefuld subakut thyreoidit

 • Høj SR og CRP2
 • FT4 kan være let forhøjet, TSH lav
 • Ikke forhøjede autoantistoffer

Andre undersøgelser

 • Sjældent aktuelt at gå videre med diagnostik

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved tvivl om diagnosen

Behandling

Behandlingsmål

 • Symptomlindring
 • Evt. substitution ved hypothyreose

Medicinsk behandling

Hashimotos thyreoidit

 • Livslang tyroksinbehandling ved hypothyreose
 • Strumaen vil i mange tilfælde reduceres med op til 30 % i løbet af et halvt år 20

Postpartum thyreoidit

 • Mild hyperthyreose er sjældent behandlingskrævende, men ved udtalte symptomer kan symptomatisk behandling med betablokker være påkrævet2
  • Antithyreoid behandling er kontraindiceret
 • Behandling i den hypothyreoide fase er som regel ikke nødvendig, men hvis fasen bliver langvarig eller hypothyreosen udtalt, kan thyroksin behandling initieres - forsøges seponeret efter 6-9 måneder

Smertefri sporadisk thyreoidit

 • Behandlingen er som for postpartum thyreoidit

Smertefuld subakut thyreoidit

 • Smertelindring f.eks. med NSAID
 • Prednisolon ved udtalte lokalsymptomer
  • F.eks. prednisolon 10 mg x 3 - giver umiddelbar lindring
  • Nedtrapning til 10 mg dagligt i løbet af 7-14 dage og gradvis seponering over uger
 • Propranolol 10-40 mg x 3-4, mod evt. thyreotoksiske symptomer
 • Evt. tyroksin ved forbigående hypothyreose, men er sjælden nødvendig

Medikament-induceret thyreoidit

 • Amiodaron udløst
  • Tyroksinbehandling kan være påkrævet ved hypothyreose og amiodaronbehandlingen kan fortsætte
  • Hyperthyreose behandles med antithyreoide medikamenter og i meget svære tilfælde kan prednisolonbehandling eventuelt forsøges
 • Litium

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Hashimotos thyreoidit medfører ofte forbigående thyreotoxikose og senere langsom overgang til hypothyreose
 • Subakutte thyreoiditter varer uger til måneder, kan give forbigående både hyperthyreose og hypothyreose
 • 20-25 % af kvinder med postpartum thyreoidit udvikler hypothyreose efter 3-5 år

Komplikationer

Prognose

 • Postpartum thyreoiditter bliver som regel spontant normale
 • Hashimotos thyreoidit ender oftest med hypothyreose
 • Hashimotos sygdom er også mange gange associeret med andre autoimmune sygdomme
  • Risikoen for thyroidea lymfom er øget, men det er en yderst sjælden tilstand 21
 • Subakutte thyreoiditter bliver som regel spontant helbredte

Patientinformation

Hvad du bør informere patienten om

 • Forløbet
 • Godartet tilstand

Hvad findes af skriftlig patientinformation

Animationer

Opfølgning

Plan

 • Patienten bør tilbydes kontroller med ugers (subakut thyreoidit) til flere måneders interval (autoimmun)

Hvad bør man kontrollere

 • Den symptomatiske tilstand
 • FT4 (evt. total T4 og T3) og TSH

Illustrationer

Plancher eller tegninger

Kilder

Referencer

 1. Laurberg P. Glandula thyroideas sygdomme. Kapitel 54, Medicinsk Kompendium, 17. udgave: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk; 2009PubMed
 2. Pearce EN, Farwell AP, Braverman LE. Thyroiditis. N Engl J Med 2003; 348: 2646-55.NEJM
 3. Rasmussen ÅK, Feldt-Rasmussen UF. Autoimmun thyroiditis - en infektionssygdom?. Ugeskr Læger 2002; 164, nr. 50:PubMed
 4. Emerson CH, Farwell AP. Sporadic silent thyroiditis, postpartum thyroiditis, and subacute thyroiditis. In: Braverman LE, Utiger RD, eds. Werner & Ingbar's the thyroid: a fundamental and clinical text. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000:578-89.PubMed
 5. Martino E, Bartalena L, Bogazzi F, Braverman LE. The effects of amiodarone on the thyroid. Endocr Rev 2001;22:240-254.PubMed
 6. Bocchetta A, Mossa P, Velluzzi F, Mariotti S, Zompo MD, Loviselli A. Ten-year follow-up of thyroid function in lithium patients. J Clin Psychopharmacol 2001;21:594-598.PubMed
 7. Lazarus JH. The effects of lithium therapy on thyroid and thyrotropin-releasing hormone. Thyroid 1998;8:909-913.PubMed
 8. Marazuela M, Garcia-Buey L, Gonzalez-Fernandez B, et al. Thyroid autoimmune disorders in patients with chronic hepatitis C before and during interferon- therapy. Clin Endocrinol (Oxf) 1996;44:635-642.PubMed
 9. De Lange WE, Freling NJ, Molenaar WM, Doorenbos H. Invasive fibrous thyroiditis (Riedel's struma): a manifestation of multifocal fibrosclerosis? A case report with review of the literature. Q J Med 1989;72:709-717.PubMed
 10. Fukata S, Kuma K, Sugawara M. Relationship between cigarette smoking and hypothyroidism in patients with Hashimoto's thyroiditis. J Endocrinol Invest 1996;19:607-612.PubMed
 11. Lazarus JH, Ammari F, Oretti R, Parkes AB, Richards CJ, Harris B. Clinical aspects of recurrent postpartum thyroiditis. Br J Gen Pract 1997;47:305-308.PubMed
 12. Nikolai TF, Coombs GJ, McKenzie AK. Lymphocytic thyroiditis with spontaneously resolving hyperthyroidism and subacute thyroiditis: long-term follow-up. Arch Intern Med 1981;141:1455-1458.PubMed
 13. Martino E, Buratti L, Bartalena L, et al. High prevalence of subacute thyroiditis during summer season in Italy. J Endocrinol Invest 1987;10:321-323.PubMed
 14. Kitchener MI, Chapman IM. Subacute thyroiditis: a review of 105 cases. Clin Nucl Med 1989;14:439-442.PubMed
 15. Farwell AP, Braverman LE. Inflammatory thyroid disorders. Otolaryngol Clin North Am 1996;4:541-556.PubMed
 16. Iitaka M, Momotani N, Ishii J, Ito K. Incidence of subacute thyroiditis recurrences after a prolonged latency: 24-year survey. J Clin Endocrinol Metab 1996;81:466-469.PubMed
 17. Woolf PD. Transient painless thyroiditis with hyperthyroidism: a variant of lymphocytic thyroiditis? Endocr Rev 1980;1:411-420.PubMed
 18. Parkes AB, Black EG, Adams H, et al. Serum thyroglobulin: an early indicator of autoimmune post-partum thyroiditis. Clin Endocrinol (Oxf) 1994;41:9-14.PubMed
 19. Roti E, Emerson CH. Postpartum thyroiditis. J Clin Endocrinol Metab 1992;74:3-5.[PubMed
 20. Dayan CM, Daniels GH. Chronic autoimmune thyroiditis. N Engl J Med 1996;335:99-107.NEJM
 21. Holm L-E, Blomgren H, Löwhagen T. Cancer risks in patients with chronic lymphocytic thyroiditis. N Engl J Med 1985;312:601-604.NEJM

Fagmedarbejdere

 • Henrik Vestergaard, overlæge, dr. med., Endokrinologisk afdeling, Herlev Hospital
 • Camilla Sachs, speciallæge i almen medicin, Birkerød
 • Bjarne Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.

Det kan være vanskeligt at skelne lægemiddelallergi fra andre årsager.