Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Hyperkyfose hos ældre

Tip en ven

Sidst fagligt opdateret: 25.10.2013

Basisoplysninger

Definition

 • Med alderen øges den sagittale konveksitet (kyfosering) af thoracale columna
 • Hvis kyfoseringen bliver udtalt, bruges betegnelsen hyperkyfose
 • Årsagerne og konsekvenserne til hyperkyfose er kun i begrænset omfang kendt. Osteoporose er dog kendt som en central faktor

Sammendrag

 • Hyperkyfose er en hyppig geriatrisk tilstand, som rammer et sted mellem 20 % til 40 % af ældre mennesker 1
 • Tilstanden forekommer både hos kvinder og mænd
 • Osteoporose er ofte en underliggende faktor. Hvirvelsammenfald forekommer hos ca. en tredjedel af ældre med mest udtalt kyfose i thorakalkolumna
 • Hyperkyfosen kan føre til reduceret fysisk funktion, reduceret lungefunktion, brud og muligvis øget risiko for død
 • Den forskningsmæssige indsigt i tilstanden og dens konsekvenser er begrænset

Forekomst

 • Prævalensen blandt ældre mennesker er beregnet til mellem 20 % og 40 % 2

Ætiologi og patogenese

 • Det antages, at hyperkyfose primært skyldes underliggende vertebrale frakturer, omend der kun kan påvises sådanne hos ca. 35 % af dem med mest udtalt hyperkyfose 3
 • Ud over en kosmetisk effekt er hyperkyfose også forbundet med svækket lungefunktion og nedsat fysisk funktionsevne

Hvordan måles kyfose?

 • Den normale kolumna har tre kurver i sagittalplanet:
  • Cervikal lordose - konveks set forfra
  • Thorakal kyfose - konkav set forfra
  • Lumbal lordose - konveks set forfra
 • Hos yngre
  • Varierer normale kyfosevinkler mellem 20º og 40º
 • Hos ældre
  • Er gennemsnitlig kyfosevinkel omkring 50º blandt kvinder og ca. 44º blandt mænd
  • Vinklen øges med alderen
  • En gennemsnitlig thorakal kyfose er anslået til 26º i 20'erne, 53º blandt ældre mellem 60 og 74 år og 66º blandt ældre over 75 år

Mulige årsager

 • Osteoporose
  • Er en vigtig og underliggende årsag i mange tilfælde
 • Vertebrale brud
  • Er en vigtig årsag til kyfose, men kun ca. 35 % af ældre med de mest udtalte kyfoser har vertebrale brud
  • Patienter med vertebrale brud tenderer til at have de værste kyfoser
 • Holdningsændringer
  • Som påvirker de cervikale, lumbale og sakrale områder kan medvirke til ændringer i thorakalkurvaturen
  • Ældre kvinder er typisk dårligere i stand til aktivt at korrigere en holdning fra afslappet til "oprejst" position
 • Degeneration af disci
  • Der synes at være en sammenhæng mellem degenerativ diskus sygdom og kyfose
 • Muskelsvaghed
  • Der er en sammenhæng mellem generel muskelsvaghed og udvikling af kyfose
 • Slaphed i intervertebralligamenter
  • Disse ligamenter giver stabilitet til rygsøjlen og er med alderen udsat for tab af elastisk væv og forkalkning
  • Denne degeneration bidrager til øget kyfose
 • Genetiske eller metaboliske årsager

Ugunstige effekter af hyperkyfose

 • Svækket lungefunktion1
  • Øget kyfose nedsætter forceret vitalkapasitet (FVC) på grund af både restriktive og obstruktive ændringer
 • Svækket fysisk funktion
  • Der er en sammenhæng mellem hyperkyfose og dårlig fysisk funktion, f.eks. i form af nedsat gangfunktion og problemer med at rejse sig op fra en stol
 • Øget faldtendens
  • Nogle mener, at hyperkyfose påvirker balancen og øger risikoen for fald , mens andre ikke finder en sådan sammenhæng
  • Der forelægger således modstridende resultater
 • Øget forekomst af knoglebrud
  • Hyperkyfose er forbundet med thorakale vertebrale brud
  • Den fremoverbøjede position af thorakalkolumna ændrer balancepunktet og kan dermed øge risikoen for brud
  • Der er også fund, der tyder på øget risiko for hofte- og håndledsbrud blandt ældre med hyperkyfose
 • Livskvalitet
  • Der er klar sammenhæng mellem rygsmerter og hyperkyfose
  • Kombinationen osteoporose og hyperkyfose påvirker livskvaliteten
 • Øget risiko for død
  • Der findes studier, som viser sammenhæng mellem hyperkyfose og øget risiko for død blandt ældre mænd og kvinder

Disponerende faktorer

 • Osteoporose

ICPC-2

ICD-10

 • M40 Kyfose og lordose
 • M400 Postural kyfose
 • M401 Anden form for sekundær kyfose
 • M402 Anden el ikke spec. kyfose

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Typiske kliniske fund
 • Røntgen kan give nyttige supplerende oplysninger om evt. osteoporose, kompressionsbrud og beregning af Cobbs vinkel

Sygehistorie

 • Tilstanden vil som regel udvikle sig uden særlige symptomer og gener i starten
 • Akutte vertebrale brud kan imidlertid give episoder og perioder med stærke rygsmerter. Sådanne situationer opstår gerne i forbindelse med, at patienten bøjer sig, hoster eller løfter noget tungt
 • Kroniske rygsmerter kan blive et problem, især hos dem med gentagne vertebrale brud
 • Nogle klager over, at de bliver tykkere uden at gå op i vægt. De lægger mærke til, at maven bliver større, at klæderne ikke passer længere, og at de ikke har nogen talje. Disse symptomer svarer til tabet af højde - maven får mindre vertikal højde og den presses ud
 • Patienter med betydelig kyfose kan klage over muskulære nakkesmerter, da de skal bruge muskelkraft for at holde nakken strukket, når de skal se frem
 • Tiltagende åndedrætsbesvær kan være et andet problem
 • Nogle oplever smerter fra ribben, som støder mod hoftekammen
 • Udtalt krum ryg kan give den ældre problemer med at bukke sig, løfte, gå ned trapper eller lave mad

Kliniske fund

 • Kyfose
  • Tilstanden er som oftest klinisk åbenlys. Der findes ingen gode kliniske mål for at beregne kyfosens grad
  • Et muligt mål er at lade patienten stå med ryggen op ad en væg og måle afstanden fra baghovedet til væggen
  • Et andet groft mål er at måle afstanden mellem nedre ribbensbue og hoftekammen (er normalt tre fingerbredder)
 • Reduceret højde
  • Hvert komplet kompressionsbrud giver mindst 1 cm tab af højde
  • Tab af mere end 4 cm højde er associeret med udvikling af 15º kyfose

Supplerende undersøgelser

 • Kyfose kan måles ved hjælp af røntgenbilleder eller med diverse udstyr som kyfometer, goniometer, inclinometer eller en fleksibel linial

Andre undersøgelser

 • Hyperkyfose kan skyldes gentagne vertebrale brud
 • Røntgen
  • Kan give information om osteoporose og evt. vertebrale brud
  • Liggende vil kyfosen rettes noget ud, hverved røntgenbilleder, som tages i denne position, vil underestimere graden af kyfose. Et studie fandt dog, at dette i snit kun udgjorde 4º
  • Kan bruges til at beregne Cobbs vinkel
  • Cobbs vinkel
   • Der tegnes en linje fra øvre kant af vertebrale corpus ved starten af den thorakale kurve (almindeligvis T4) og tilsvarende en linje ved nedre kant af vertebrale corpus i overgangen mellem den thorakale og lumbale kurve (almindeligvis T12)
   • Vinklen mellem de to linjer er Cobbs vinkel for kyfose
 • Måling af knogletæthed
  • Da røntgen ikke afdækker alle vertebrale brud (gælder i 2 af 3 tilfælde), er sådanne målinger ofte aktuelt

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved udtalte gener

Behandling

Behandlingsmål

 • Symptomlindring

Generelt om behandlingen

 • Der findes ingen standardbehandling for aldersrelateret hyperkyfose 4
 • Fund af osteoporose og vertebrale brud kan være indikation for behandling med bisfosfonater eller anden osteoporosebehandling, se osteoporose
 • Det vides ikke, om behandling af lavt knoglemineralindhold kan bedre hyperkyfosen

Hvad kan patienten selv gøre?

 • Fysisk aktivitet bidrager til at bremse udviklingen af osteoporose
 • Rygeophør, da rygning er en risikofaktor for osteoporose
 • Forsigtighed med alkohol, der øger risikoen for at fald

Medicinsk behandling

 • Evt. bisfosfonater, tilskud af kalcium og D-vitamin

Anden behandling

 • Spinal ortose (støtte korset)
  • Et studie (med metodiske svagheder) fandt bedring i forhold til muskelstyrke, reduceret kyfosevinkel og bedret livskvalitet hos kvinder med vertebrale brud
 • Rygøvelser
  • Et studie fandt ingen effekt på hverken rygstyrke eller kyfose
  • Et andet studie fandt effekt af en kombination af ortose og rygøvelser, men studiedesign var tvivlsom 
  • Rygbøjningsøvelser har ingen overbevisende effekt
 • Kirurgi
  • Ved smertefulde vertebrale brud er vertebroplastik og kyfoplastik minimalt invasive procedurer, som kan lindre intraktable smerter og muligvis bedre kyfose
   • Indebærer perkutan injektion af "cement" ind i en sammenfaldet hvirvel under fluoroskopisk vejledning
   • Resultater af langtidseffekt dog modstridende4
  • Hos patienter, hvis ribben støder mod hoftekammen og giver smerter, er der rapporteret om gunstig effekt af at fjerne det yderste 2/3 af nederste ribben
  • Mere invasive kirurgiske indgreb er forbundet med høj forekomst af intra- og perioperative komplikationer (33 %)

Forebyggende behandling

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Klinisk signifikant hyperkyfose udvikler sig som regel langsomt over år
 • Blandt patienter med vertebrale kompressionsbrud vil 1 ud af 5 få et nyt brud i løbet af et år

Prognose

 • Når tilstanden først er manifest, er den permanent og kan tiltage i omfang

Patientinformation

Hvad findes af skriftlig patientinformation

Animationer

Kilder

Referencer

 1. Kado DM, Prenovost K, Crandall C. Narrative review: hyperkyphosis in older persons. Ann Intern Med 2007;147: 330-8AIM
 2. Katzman WB, Wanek L, Shepherd JA, Sellmeyer DE. Age-Related Hyperkyphosis: Its Causes, Consequences and Management. J Orthop Sports Phys Ther 2010;40(6): 352-360PubMed
 3. Kado DM et al. Factors associated with kyphosis progression in older women: 15 years' experience in the study of osteoporotic fractures. Journal of Bone and Mineral Research 2013;(28): 179-187PubMed
 4. Kado DM. The rehabilitation of hyperkyphotic posture in the elderly. Eur J Phys Rehabil Med 2009;45: 583-93PubMed
 5. Chow RK, Harrison JE. Relationship of kyphosis to physical fitness and bone mass on post-menopausal women. Am J Phys Med 1987; 66: 219-27.PubMed
 6. Resnick D. Degenerative diseases of the vertebral column. Radiology 1985; 156: 3-14.Radiology
 7. Ali RM, Green DW, Patel TC. Scheuermann's kyphosis. Curr Opin Pediatr 1999; 11: 70-5.PubMed
 8. Leech JA, Dulberg C, Kellie S, Pattee L, Gay J. Relationship of lung function to severity of osteoporosis in women. Am Rev Respir Dis 1990; 141: 68-71.PubMed
 9. Di Bari M, Chiarlone M, Matteuzzi D, Zacchei S, Pozzi C, Bellia V, et al. Thoracic kyphosis and ventilatory dysfunction in unselected older persons: an epidemiological study in Dicomano, Italy. J Am Geriatr Soc 2004; 52: 909-15.PubMed
 10. Cortet B, Houvenagel E, Puisieux F, Roches E, Garnier P, Delcambre B. Spinal curvatures and quality of life in women with vertebral fractures secondary to osteoporosis. Spine 1999; 24: 1921-5.PubMed
 11. Lombardi I Jr, Oliveira LM, Monteiro CR, Confessor YQ, Barros TL, Natour J. Evaluation of physical capacity and quality of life in osteoporotic women. Osteoporos Int 2004; 15: 80-5.PubMed
 12. Hirose D, Ishida K, Nagano Y, Takahashi T, Yamamoto H. Posture of the trunk in the sagittal plane is associated with gait in community-dwelling elderly population. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2004; 19: 57-63.PubMed
 13. Kado DM, Huang MH, Barrett-Connor E, Greendale GA. Hyperkyphotic posture and poor physical functional ability in older community-dwelling men and women: the Rancho Bernardo study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2005; 60: 633-7.PubMed
 14. Lynn SG, Sinaki M, Westerlind KC. Balance characteristics of persons with osteoporosis. Arch Phys Med Rehabil 1997; 78: 273-7.PubMed
 15. Shipp KM, Guess HA, Ensrud KE, Nevitt MC, Kado DM, Cummings SR. Thoracic kyphosis and rate of incident vertebral fracture [Abstract]. J Bone Miner Res 2002; 17: 174.PubMed
 16. McGrother CW, Donaldson MM, Clayton D, Abrams KR, Clarke M. Evaluation of a hip fracture risk score for assessing elderly women: the Melton Osteoporotic Fracture (MOF) study. Osteoporos Int 2002; 13: 89-96.PubMed
 17. Porter RW, Johnson K, McCutchan JD. Wrist fracture, heel bone density and thoracic kyphosis: a case control study. Bone 1990; 11: 211-4.PubMed
 18. Finsen V. Osteoporosis and back pain among the elderly. Acta Med Scand 1988; 223: 443-9.PubMed
 19. Miyakoshi N, Itoi E, Kobayashi M, Kodama H. Impact of postural deformities and spinal mobility on quality of life in postmenopausal osteoporosis. Osteoporos Int 2003; 14: 1007-12.PubMed
 20. Martin AR, Sornay-Rendu E, Chandler JM, Duboeuf F, Girman CJ, Delmas PD. The impact of osteoporosis on quality-of-life: the OFELY cohort. Bone 2002; 31: 32-6.PubMed
 21. Kado DM, Greendale GA, Lui L, Ensrud KE, Fink HA, Hillier T, et al. Hyperkyphosis predicts mortality independent of vertebral osteoporosis in older women [Abstract]. J Bone Miner Res 2003; 18: 249.PubMed
 22. Schlaich C, Minne HW, Bruckner T, et al. Reduced pulmonary function in patients with spinal osteoporotic fractures. Osteoporos Int 1998; 8: 261.PubMed
 23. Greendale GA, DeAmicis TA, Bucur A, et al. A prospective study of the effect of fracture on measured physical performance: results from the MacArthur Study--MAC. J Am Geriatr Soc 2000; 48: 546.PubMed
 24. Green AD, Colon-Emeric CS, Bastian L, et al. Does this woman have osteoporosis?. JAMA 2004; 292: 2890.JAMA
 25. Lundon KM, Li AM, Bibershtein S. Interrater and intrarater reliability in the measurement of kyphosis in postmenopausal women with osteoporosis. Spine 1998; 23: 1978-85.PubMed
 26. Mika A, Unnithan VB, Mika P. Differences in thoracic kyphosis and in back muscle strength in women with bone loss due to osteoporosis. Spine 2005; 30: 241-6.PubMed
 27. O'Brien K, Culham E, Pickles B. Balance and skeletal alignment in a group of elderly female fallers and nonfallers. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 1997; 52: 221-6.PubMed
 28. Bartynski WS, Heller MT, Grahovac SZ, et al. Severe thoracic kyphosis in the older patient in the absence of vertebral fracture: association of extreme curve with age. AJNR Am J Neuroradiol 2005; 26: 2077.PubMed
 29. Kado DM, Christianson L, Palermo L, Smith-Bindman R, Cummings SR, Greendale GA. Comparing a supine radiologic versus standing clinical measurement of kyphosis in older women: the Fracture Intervention Trial. Spine 2006; 31: 463-7.PubMed
 30. Black DM, Reiss TF, Nevitt MC, Cauley J, Karpf D, Cummings SR. Design of the Fracture Intervention Trial. Osteoporos Int 1993; 3(Suppl 3): 29-39.PubMed
 31. Malmros B, Mortensen L, Jensen MB, Charles P. Positive effects of physiotherapy on chronic pain and performance in osteoporosis. Osteoporos Int 1998; 8: 215.PubMed
 32. Pfeifer M, Begerow B, Minne HW. Effects of a new spinal orthosis on posture, trunk strength, and quality of life in women with postmenopausal osteoporosis: a randomized trial. Am J Phys Med Rehabil 2004; 83: 177-86.PubMed
 33. Itoi E, Sinaki M. Effect of back-strengthening exercise on posture in healthy women 49 to 65 years of age. Mayo Clin Proc 1994; 69: 1054-9.PubMed
 34. Sinaki M, Brey RH, Hughes CA, Larson DR, Kaufman KR. Significant reduction in risk of falls and back pain in osteoporotic-kyphotic women through a Spinal Proprioceptive Extension Exercise Dynamic (SPEED) program. Mayo Clin Proc 2005; 80: 849-55.PubMed
 35. Morey MC, Schenkman M, Studenski SA, Chandler JM, Crowley GM, Sullivan RJ Jr, et al. Spinal-flexibility-plus-aerobic versus aerobic-only training: effect of a randomized clinical trial on function in at-risk older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 1999; 54: 335-42.PubMed
 36. Greendale GA, McDivit A, Carpenter A, Seeger L, Huang MH. Yoga for women with hyperkyphosis: results of a pilot study. Am J Public Health 2002; 92: 1611-4.PubMed
 37. Hulme PA, Krebs J, Ferguson SJ, Berlemann U. Vertebroplasty and kyphoplasty: a systematic review of 69 clinical studies. Spine 2006; 31: 1983-2001.PubMed
 38. Heini PF. The current treatment—a survey of osteoporotic fracture treatment. Osteoporotic spine fractures: the spine surgeon's perspective. Osteoporos Int 2005; 16(Suppl 2): 85-92.PubMed
 39. Wynne AT, Nelson MA, Nordin BEC. Costoiliac impingement syndrome. J Bone Joint Surg 1985; 67B: 124.PubMed
 40. Heary RF. Evaluation and treatment of adult spinal deformity. Invited submission from the Joint Section Meeting on Disorders of the Spine and Peripheral Nerves, March 2004. J Neurosurg Spine 2004; 1: 9-18.PubMed
 41. Lindsay R, Silverman SL, Cooper C, et al. Risk of new vertebral fracture in the year following a fracture. JAMA 2001; 285: 320.JAMA

Fagmedarbejdere

 • Finn Rønholt, ledende overlæge, ph.d., MPA, Medicinsk afd. O, Herlev Hospital
 • Gregers Hansen-Nord, speciallæge i almen medicin, alm. prakt. læge,
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, klinikchef, Århus Universitetspraksis og ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.