Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Hyperkyfose hos ældre

Sidst fagligt opdateret: 13.02.2016

Basisoplysninger

Definition

 • Med alderen øges den sagittale konveksitet (kyfosering) af thoracale columna
 • Hvis kyfoseringen bliver udtalt, bruges betegnelsen hyperkyfose
 • Årsagerne til hyperkyfose er kun i begrænset omfang kendt. Osteoporose er dog kendt som en væsentlig faktor

Sammendrag

 • Hyperkyfose er en hyppig tilstand, som rammer et sted mellem 20 % til 40 % af ældre mennesker 1
 • Tilstanden forekommer både hos kvinder og mænd
 • Osteoporose er ofte en underliggende faktor. Hvirvelsammenfald forekommer hos ca. en tredjedel af ældre med mest udtalt kyfose i thorakalkolumna
 • Hyperkyfosen kan føre til reduceret fysisk funktion, reduceret lungefunktion, brud og muligvis øget risiko for død
 • Den forskningsmæssige indsigt i tilstanden og dens konsekvenser er begrænset

Forekomst

 • Prævalensen blandt ældre mennesker er beregnet til mellem 20 % og 40 % 2

Ætiologi og patogenese

 • Man antager, at hyperkyfose primært skyldes underliggende vertebrale frakturer, omend der kun kan påvises sådanne hos ca. 35 % af dem med mest udtalt hyperkyfose 3
 • Ud over en kosmetisk effekt er hyperkyfose også forbundet med svækket lungefunktion og nedsat fysisk funktionsevne

Hvordan måles kyfose?

 • Den normale kolumna har tre kurver i sagittalplanet:
  • Cervikal lordose - konveks set forfra
  • Thorakal kyfose - konkav set forfra
  • Lumbal lordose - konveks set forfra
 • Hos yngre
  • Varierer normale kyfosevinkler mellem 20º og 40º
 • Hos ældre
  • Er gennemsnitlig kyfosevinkel omkring 50º blandt kvinder og ca. 44º blandt mænd
  • Vinklen øges med alderen
  • En gennemsnitlig thorakal kyfose er anslået til 26º i 20'erne, 53º blandt ældre mellem 60 og 74 år og 66º blandt ældre over 75 år

Mulige årsager

 • Osteoporose
  • Er en vigtig og i mange tilfælde den underliggende årsag
 • Vertebrale brud
  • Er en vigtig årsag til kyfose, men kun ca. 35 % af ældre med de mest udtalte kyfoser har vertebrale brud
  • Patienter med vertebrale brud tenderer til at have de værste kyfoser
 • Holdningsændringer
  • Som påvirker de cervikale, lumbale og sakrale områder kan medvirke til ændringer i thorakalkurvaturen
  • Ældre kvinder er typisk dårligere i stand til aktivt at korrigere en holdning fra afslappet til "oprejst" position
 • Degeneration af disci
  • Der synes at være en sammenhæng mellem degenerativ diskus sygdom og kyfose
 • Muskelsvaghed
  • Der er en sammenhæng mellem generel muskelsvaghed og udvikling af kyfose
 • Slaphed i intervertebralligamenter
  • Disse ligamenter giver stabilitet til rygsøjlen og er med alderen udsat for tab af elastisk væv og forkalkning
  • Denne degeneration bidrager til øget kyfose
 • Genetiske eller metaboliske årsager

Ugunstige effekter af hyperkyfose

 • Svækket lungefunktion1
  • Øget kyfose nedsætter forceret vitalkapasitet (FVC) på grund af både restriktive og obstruktive ændringer
 • Svækket fysisk funktion
  • Der er en sammenhæng mellem hyperkyfose og dårlig fysisk funktion, f.eks. i form af nedsat gangfunktion og problemer med at rejse sig op fra en stol
 • Øget faldtendens
  • Nogle mener, at hyperkyfose påvirker balancen og øger risikoen for fald, mens andre ikke finder en sådan sammenhæng
  • Der foreligger således modstridende resultater
 • Øget forekomst af knoglebrud
  • Hyperkyfose er forbundet med thorakale vertebrale brud
  • Den fremoverbøjede position af thorakalkolumna ændrer balancepunktet og kan dermed øge risikoen for brud
  • Der er også fund, der tyder på øget risiko for hofte- og håndledsbrud blandt ældre med hyperkyfose
 • Livskvalitet
  • Der er klar sammenhæng mellem rygsmerter og hyperkyfose
  • Kombinationen af osteoporose og hyperkyfose påvirker livskvaliteten
 • Øget risiko for død
  • Der findes studier, som viser sammenhæng mellem hyperkyfose og øget risiko for død blandt ældre mænd og kvinder

Disponerende faktorer

 • Osteoporose

ICPC-2

ICD-10

 • M40 Kyfose og lordose
 • M400 Postural kyfose
 • M401 Anden form for sekundær kyfose
 • M402 Anden el ikke spec. kyfose

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Typiske kliniske fund
 • Røntgen kan give nyttige supplerende oplysninger om evt. osteoporose, kompressionsbrud og beregning af Cobbs vinkel

Sygehistorie

 • Tilstanden vil som regel udvikle sig uden særlige symptomer og gener i starten
 • Akutte vertebrale brud kan imidlertid give episoder og perioder med stærke rygsmerter. Sådanne situationer opstår gerne i forbindelse med, at patienten bøjer sig, hoster eller løfter noget tungt
 • Kroniske rygsmerter kan blive et problem - især ved gentagne vertebrale brud
 • Nogle klager over, at de bliver tykkere uden at gå op i vægt. De lægger mærke til, at maven bliver større, at klæderne ikke passer længere, og at de ikke har nogen talje. Disse symptomer svarer til tabet af højde - maven får mindre vertikal højde og den presses ud
 • Patienter med betydelig kyfose kan klage over muskulære nakkesmerter, da de skal bruge muskelkraft for at holde nakken strukket, når de skal se frem
 • Tiltagende åndedrætsbesvær kan være et andet problem
 • Nogle oplever smerter fra ribben, som støder mod hoftekammen
 • Udtalt krum ryg kan give den ældre problemer med at bukke sig, løfte, gå ned ad trapper eller lave mad

Kliniske fund

 • Kyfose
  • Tilstanden er som oftest klinisk åbenlys. Der findes ingen gode kliniske mål for at beregne kyfosens grad
  • Et muligt mål er at lade patienten stå med ryggen op ad en væg og måle afstanden fra baghovedet til væggen
  • Et andet groft mål er at måle afstanden mellem nedre ribbensbue og hoftekammen (er normalt tre fingerbredder)
 • Reduceret højde
  • Hvert komplet kompressionsbrud giver mindst 1 cm tab af højde
  • Tab af mere end 4 cm højde er associeret med udvikling af 15º kyfose

Supplerende undersøgelser

 • Kyfose kan måles ved hjælp af røntgenbilleder eller med diverse udstyr som kyfometer, goniometer, inclinometer eller en fleksibel linial

Andre undersøgelser

 • Hyperkyfose kan skyldes gentagne vertebrale brud
 • Røntgen
  • Kan give information om osteoporose og evt. vertebrale brud
  • Liggende vil kyfosen rettes noget ud, hverved røntgenbilleder, som tages i denne position, vil underestimere graden af kyfose. Et studie fandt dog, at dette i snit kun udgjorde 4º
  • Kan bruges til at beregne Cobbs vinkel
  • Cobbs vinkel
   • Der tegnes en linje fra øvre kant af vertebrale corpus ved starten af den thorakale kurve (almindeligvis T4) og tilsvarende en linje ved nedre kant af vertebrale corpus i overgangen mellem den thorakale og lumbale kurve (almindeligvis T12)
   • Vinklen mellem de to linjer er Cobbs vinkel for kyfose
 • Måling af knogletæthed
  • Da røntgen ikke afdækker alle vertebrale brud (gælder i 2 af 3 tilfælde), er sådanne målinger ofte aktuelle

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved udtalte gener

Behandling

Behandlingsmål

 • Symptomlindring

Generelt om behandlingen

 • Der findes ingen standardbehandling for aldersrelateret hyperkyfose
 • Fund af osteoporose og vertebrale brud kan være indikation for behandling med bisfosfonater eller anden osteoporosebehandling, se osteoporose
 • Det vides ikke, om behandling af lavt knoglemineralindhold kan bedre hyperkyfosen

Hvad kan patienten selv gøre?

 • Fysisk aktivitet bidrager til at bremse udviklingen af osteoporose 4 
 • Rygeophør, da rygning er en risikofaktor for osteoporose
 • Forsigtighed med alkohol, der øger risikoen for at fald

Medicinsk behandling

Anden behandling

 • Spinal ortose (støtte korset)
  • Et studie (med metodiske svagheder) fandt bedring i forhold til muskelstyrke, reduceret kyfosevinkel og bedret livskvalitet hos kvinder med vertebrale brud
 • Rygøvelser
  • Et studie fandt ingen effekt på hverken rygstyrke eller kyfose
  • Et andet studie fandt effekt af en kombination af ortose og rygøvelser, men studiedesign var tvivlsom 
  • Rygbøjningsøvelser har ingen overbevisende effekt
 • Kirurgi
  • Hos patienter, hvis ribben støder mod hoftekammen og giver smerter, er der rapporteret om gunstig effekt af at fjerne det yderste 2/3 af nederste ribben
  • Mere invasive kirurgiske indgreb er forbundet med høj forekomst af intra- og perioperative komplikationer (33 %)

Forebyggende behandling

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Klinisk signifikant hyperkyfose udvikler sig som regel langsomt over år
 • Blandt patienter med vertebrale kompressionsbrud vil 1 ud af 5 få et nyt brud i løbet af et år

Prognose

 • Når tilstanden først er manifest, er den permanent og kan tiltage i omfang

Patientinformation

Hvad findes af skriftlig patientinformation

Animationer

Kilder

Referencer

 1. Kado DM, Prenovost K, Crandall C, Narrative review: hyperkyphosis in older persons. Ann Intern Med 2007;147: 330-8AIM
 2. Katzman WB, Wanek L, Shepherd JA, Sellmeyer DE, Age-Related Hyperkyphosis: Its Causes, Consequences and Management. J Orthop Sports Phys Ther 2010;40: 352-360PubMed
 3. Kado DM et al, Factors associated with kyphosis progression in older women: 15 years' experience in the study of osteoporotic fractures. Journal of Bone and Mineral Research 2013;28: 179-187PubMed
 4. Bansal S, Katzman WB, Giangregorio LM, Excercise for improving age-related hyperkyphotic posture: a systematic review. Arch Phys Med Rehabil 2014;95(1): 127-40PubMed

 

Fagmedarbejdere

 • Finn Rønholt, ledende overlæge, ph.d., MPA, Medicinsk afd. O, Herlev Hospital
 • Gregers Hansen-Nord, speciallæge i almen medicin, alm. prakt. læge,
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.