Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Udfyldninger i det lille bækken

Tip en ven

Oprettet: 08.04.2010

Basisoplysninger

Diagnostisk tankegang

 • Ved tilfældigt fund af udfyldning i det lille bækken kan det være vanskeligt at fastslå årsagen ved almindelig klinisk undersøgelse
 • Ved tiltagende abdominalomfang, eventuelt ascites og tryksymptomer i underlivet skal ovariecancer mistænkes
 • Ved fund af en eller flere velafgrænsede tumorer på overfladen af uterus eller en forstørret, ujævn uterus er den mest sandsynlige diagnose myom
 • Det kan være vanskeligt klinisk at skelne mellem en større centralt beliggende ovariecyste og en uterus med myom
 • Mange mindre ovariecyster kan ikke føles ved almindelige gynækologisk undersøgelse
 • En udfyldning, der er fikseret til omgivelserne, vægttab eller påvirket almentilstand øger sandsynligheden for kræft
 • Ved palpabel tumor i adnexet:
  • Premenopausalt: 15% er maligne svulster
  • Postmenopausalt: 50% er maligne svulster

Hvorfor henvender patienten sig?

 • Udfyldning, ømhed, tyngefornemmelse, pollakisuri ved større udfyldninger
 • Ved ovariecyster og ovariecancer søger kvinden ofte læge sent i forløbet pga. ingen eller små og vage symptomer
 • Ved fibromer kan der være blødningsforstyrrelser (metroragi og hypoermenore) afhængigt af myomernes placering

Diagnostiske faldgruber

 • Endometriecancer - giver blødningsforstyrrelser, uterus er kun forstørret i sene stadier
 • Livmoderhalskræft - ofte makroskopiske forandringer på portio, kontaktblødning, isoleret forstørrelse af cervix
 • Ovariecancer - ofte sene og ukarakteristiske symtomer
 • Koloncancer - tarmsymptomer, blod i afføring
 • Diverticulit - smerter, feber, påvirkede infektionstal

ICPC-2

 • X77 Kræft i kvindeligt kønsorgan IKA
 • X81 Uspecifik svulst i kønsorgan hos kvinde IKA

Differentialdiagnoser

Forstørret uterus

Graviditet

 • Den hyppigste forklaring på forstørret uterus
 • hCG-test positiv

Myoma uteri (fibrom)

 • Hyppigste svulst i det lille bækken. Kan palperes hos ¼ af kvinder over 35 år. Øgende forekomst med stigende alder
 • Giver almindeligvis ikke symptomer og opdages gerne tilfældigt. De hyppigste symptomer er menorragi, metrorragi, tryksymptomer, vandladningsbesvær og afføringsvanskeligheder
 • Ved palpation føles en eller flere velafgrænsede svulster på overfladen af uterus eller en forstørret, puklet uterus
 • Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse og kan bekræftes ved ultralyd

Endometriekræft

 • Ca. 600 tilfælde pr. år i Danmark. 75% er postmenopausale kvinder
 • Blødning og udflåd hos postmenopausale kvinder, uregelmæssige blødninger hos præmenopausale, smerter er et sent symptom
 • Evt. forstørret uterus som kan være uregelmæssig, hård og som kan være adherent til omliggende væv (sene stadier)
 • Endometriebiopsi, ultralyd, abrasio giver diagnosen

Livmoderhalskræft

 • Knapt 400 nye tilfælde pr år i Danmark, incidensmaksimum er i dag ved 65 år og øger som en følge af screening
 • Symptomer er i starten få og ofte atypiske. Kontaktblødning og blødning ved anstrengelse, uregelmæssige blødninger samt påfaldende udflåd
 • Ofte er der i tidlige stadier ingen synlige eller palpable fund
 • Cervixcytologi, portiobiopsi og cervikal abrasio giver som regel det materiale, som behøves for at bekræfte diagnosen

Blæremola. Mola hydatidosa

 • Benign trofoblasttumor. Placenta er fuld af blærer med degenererede chorionvilli
 • Opstår i det befrugtede æg
  • Komplet: Uden foster
  • Inkomplet: Med foster. Graviditeten kan gå videre en tid, men ender i abort
 • Symptomer er blødning og hyperemesis forårsaget af høj hCG
 • Uterus er større end svangerskabslængden skulle tilsige
 • Forhøjet hCG og karakteristisk ultralydfund

Invasiv mola. Mola destruens

 • Malign trofoblasttumor, som vokser ind i myometriet og medfører evt. hematogen spredning og fjernmetastaser
 • Symptomer er som oftest ikke-gynækologiske: lunge- og hjernemetastaser, metastaser i vagina og adneks
 • Forhøjet hCG

Choriocarcinom

 • Meget sjælden, kun få tilfælde årligt
 • Malign trofoblasttumor, kan optræde efter alle typer svangerskab, metastaserer
 • Symptomer er som oftest ikke-gynækologiske, lunge- og hjernemetastaser, metastaser i vagina og adnex
 • Forhøjet hCG

Adnextumor

Ovariecyster

 • Meget almindelig
 • Opdages ofte tilfældigt ved gynækologisk undersøgelse
 • Kan give symptomer som udfyldning, tryksymptomer, pollakisuri
 • Akut smerte tyder på komplikationer ved torkvering, ruptur eller blødning
 • Ultralyd, evt. CT bekræfter diagnosen
 • Ved cyster over 5 cm hos præmenopausale og > 3 cm hos postmenopausale kan CA-125 anevndes til at vurdere malignitetsrisiko

Tumor i colon sigmoideum

 • Ofte symptomfri, men kan give rektal blødning og ændret afføringsmønster
 • Afføringsprøver, sigmoidoskopi, rtg. colon kan give diagnosen

Ren mobile

 • I sjældne tilfælde kan en mobil nyre palperes i det lille bækken

Peritoneal cyste

 • Kan forekomme

Ovarialkræft

 • Ovariesvulster udgør et stort spekter af forskellige svulster
 • Hyppigst blandt kvinder i 50-60 årene, ca. 600 nye tilfælde pr år i Danmark
 • Få og uspecifikke symptomer, ¾ har spredning uden for det lille bækken på diagnosetidspunktet
 • Diffus mavesmerte, følelse af at være oppustet, øget abdominalomfang, evt. påvirket almentilstand og vægttab pga. metastaser, kompressionssymptomer fra urinveje og ændret afføringsmønster, ødemer af underekstremiteterne, evt. DVT, dyspnoe og ascites i senere stadier
 • I fremskredne tilfælde palperes en hård, uregelmæssig, fikseret udfyldning i adnekset
 • Diagnosen mistænkes på grundlag af kliniske fund, suspekte ultralyd fund og forhøjet CA 125, og den bekræftes ved operation og evt. histologi

Metastase til ovariet

 • Særlig fra kræft i mavetarmkanalen eller mammae
 • Symptomer som ved ovariecancer

Sygehistorie

Centrale elementer

Blødningsforstyrrelse?

 • Ja - mistænk myom, graviditet, livmoderhalskræft og endometriecancer
 • Nej - udelukker ingen af de ovennævnte tilstande

Vægttab eller dårlig almentilstand?

 • Ja - malign årsag bør mistænkes
 • Nej - udelukker ikke malign årsag

Har udflådet ændret sig?

 • Ja - infektion (absces) kan mistænkes, livmoderhalskræft og endometriekræft
 • Nej - udelukker ingen af de ovennævnte tilstande

Har kvinden smerter?

 • Smerter kan forekomme ved mange tilstande. Specificering af typen af smerte, lokalisation, debut og varighed kan hjælpe
 • Diffuse smerter ved ovariecancer
 • Anfaldsvise og akutte smerter - kan være torkvering af ovarieyste eller af myom
 • Akutte smerter ved blødning eller ruptur af ovariecyster

Andre symptomer

 • Ændret vandladnings- og afføringsmønster tyder på malign sygdom med indvækst i naboorgan
 • Følelse af at være oppustet og øget abdominalomfang leder til mistanke om ovariecancer
 • Oppustethed og tryksymptomer forekommer også ved ovariecyster og myomer

Klinisk undersøgelse

Generelt

 • Almentilstand

Specielt

 • Ved gynækologisk undersøgelse skal lægen vurdere uterus størrelse, evt. myomknuder, konsistens, afgrænsning, evt. indvækst i naboorganer, mobilitet
 • Tilsvarende skal adnexa systematisk vurderes

Supplerende undersøgelser

I almen praksis

 • Aktuelle prøver kan være Hb, SR, leverfunktionsprøver
 • Evt. graviditetstest

Andre undersøgelser

 • Vaginal og evt. abdominal ultralyd
  • I den videre udredning er MRI bedre end CT
 • Røntgen kolon, evt. også koloskopi
 • CA 125 hos alle postmenopausale med ovariecyste > 3 cm, hos præmenopausale ved ovariecyste > 5 cm
 • Risikoindeks for malign tilstand i ovarierne (RMI)
  • Ultralyd fund: 1=solitær, 2=multiple, 3=solid, 4=ascites, 5=intraabdominal metastase
  • Alder: 1 = premenopausal, 3=postmenopausal
  • Tumormarkør (CA 125):
   • RMI = UL x alder x CA125
  • Totalscore < 200 indikerer lav risiko for malign svulst
  • CA-125 bør ikke tages, med mindre der er ovariecyste over hhv 3cm (postmenopausalt) og 5 cm (præmenopusalt)

Tiltag og råd

Henvisninger

 • Henvis alle kvinder med svulster eller udfyldninger i bækkenet til gynækolog
 • Ved malignitetsmistanke anføres dette - jævnfør kræftpakkeforløb
 • Ultralyd med vaginal probe foretages på gynækologisk afdeling eller praktiserende speciallæge
 • Undtagelse er en moderat forstørret, puklet uterus, som er frit bevægelig og asymptomatisk - myom er meget sandsynlig og behøver ikke vurderes af gynækolog
 • Lav tærskel for henvisning ved uklare symptomer og usikre fund
 • Det er ikke forkert at henvise ved en mulig cyste for at få diagnosen verificeret. Cyster kan forsvinde spontant.

Råd

 • Adnextumores < 5 cm i diameter hos præmenopausale kan ses an til efter næste menstruation. Funktionelle cyster vil da ofte være forsvundet.

Illustrationer

Plancher eller tegninger

Kilder

Fagmedarbejdere

 • Lisbeth Nilas, professor, overlæge, dr.med., Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital
 • Bjarne V. Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
 • Per Bergsjø, professor emeritus, Universitetet i Bergen
 • Åsa Rytter Evensen, dr. med., spesialist i allmennmedisin, Røa Helsesenter, Oslo kommune
 • Inger Marie Steinsholt, spesialist i allmennmedisin, A/S Legekontoret, Kongsberg
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?