Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Abort, provokeret

Tip en ven

Oprettet: 26.02.2009

Basisoplysninger

Definition

 • Provokeret abort er en svangerskabsafbrydelse, som foretages i henhold til loven om svangerskabsafbrydelse (abortloven)

Generelt

 • Dansk abortpraksis er reguleret i "Lov af 13. juni 1973 med senere ændringer og bekendtgørelser (senest 16.juni 2004) 1
 • Der er fri ret til abort inden udgangen af 12. svangerskabsuge regnet fra den første dag i sidste menstruation
 • Det tidligere krav om bopæl i Danmark er bortfaldet med lov 435 af den 10.juni 2003
 • For kvinder med bopæl i Danmark er aborten gratis
 • Kvinden skal anmode om abort over for læge eller kommune
 • Er kvinden under 18 år, skal der foreligge samtykke fra forældre eller værge
 • Den læge, som signerer kvindens begæring om abort, har pligt til at give kvinden information om indgrebet, dets konsekvens og mulige komplikationer
 • Lægen skal tilbyde støttesamtale før og efter aborten
 • Sundhedspersonale kan søge om fritagelse for at udføre eller assistere ved indgrebet, men kan ikke søge om fritagelse for at undersøge eller skrive journal på den abortsøgende
 • Aborter inden udgangen af 12. svangerskabsuge må foretages på offentlige og private sygehuse eller af speciallæger i gynækologi-obstetrik
 • Ikke dansktalende kvinder har ret til professionel tolk
 • Hvis svangerskabets varighed er over 12 uger, skal der indhentes tilladelse fra samråd
 • Aborter efter udgangen af 12. svangerskabsuge må kun foretages på offentlige sygehuse

Forekomst

Antal aborter i Danmark fordelt på 5-års aldersgrupper 2006zoom

Antal legale aborter per år i Danmark 1970-2006zoom

Disponerende faktorer

 • Kvinder, som ikke er i faste parforhold og enten er 15-24 år eller over 35 år, har størst aborthyppighed 2
 • Hyppigheden af abort er størst hos kvinder med ingen eller flere end 2 børn
 • En hyppig årsag til abort er præventionssvigt
 • Tidlig detektering af misdannelser ved prænatal screening har medført et øget antal aborter i 2. trimester

ICPC-2

 • W83 Provokeret abort
 • W79 Uønsket svangerskab

ICD-10

 • O04 Fremkaldt abort før udgangen af 12. svangerskabsuge
 • O05 Fremkaldt abort efter udgangen af 12. svangerskabsuge
 • O050 Prov. abort eft. 12 grav-uger u/samråd, fare for kvinden
 • O051 Prov. abort eft. 12 grav-uger, samråd v risiko for helbred
 • O052 Prov. abort eft. 12 grav-uger, samråd v straffelov
 • O053 Prov. abort eft. 12 grav-uger, samråd v arvelige anlæg
 • O054 Prov. abort eft. 12 grav-uger, samråd v fare for fosteret
 • O055 Prov. abort eft. 12 grav-uger, samråd v omsorgsevner
 • O056 Prov. abort eft. 12 grav-uger, samråd v ung alder/umodenhed
 • O057 Prov. abort eft. 12 grav-uger, samråd v belastning

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Graviditetsdiagnosen stilles på grundlag af anamnese (amenoré, subjektive graviditetssymptomer) og positiv graviditetstest

Differentialdiagnoser

 • Ektopisk svangerskab
 • Spontan abort
 • Mola

Kliniske fund

 • Generel klinisk undersøgelse
 • Der udføres gynækologisk undersøgelse med det formål
  • at fastslå om størrelsen af uterus svarer til menostasien

Supplerende undersøgelser i almen praksis

 • Graviditetstesten kontrolleres (urin eller serum hCG)
 • Der podes fra cervix til undersøgelse for Chlamydia trachomatis

Hvornår skal patienten henvises?

 • Abortanmodningen samt henvisning sendes eller faxes straks til afdelingen/speciallægen, hvor aborten skal foretages
 • Usikker menostasi eller mistanke om fremskreden graviditet bør fremgår af henvisning. I hastende tilfælde arrangeres en aftale per telefon. Behov for tolk bør ligeledes fremgår af henvisningen

Behandling

Behandlings formål

 • At afbryde graviditeten

Generelt om behandlingen

Den praktiserende læges opgaver

 • Sikre graviditetsdiagnosen
 • Informere kvinden om hendes valgmuligheder og evt. de muligheder, der er for støtte, hvis kvinden vælger at gennemføre graviditeten
 • Informere kvinden om muligheden for støttesamtale både før og efter aborten
 • Informere kvinden om selve indgrebet, konsekvensen af indgrebet og mulige risici
 • Informere kvinden om abortmetoder
 • Hvis kvinden fastholder sit ønske om abort, skal lægen sikre:
  • at den abortsøgende udfylder, underskriver og daterer anmodningen (blanket A)
  • at evt. forældre (eller værge) giver tilladelse til aborten (blanket B) hvis kvinden er under 18 år
  • at sikre kvindens identitet (navn, adresse, CPR nummer) (sygesikringsbevis, Pas, ID kort)
 • Med sin underskrift (samt stempel og dato) dokumenterer lægen at have givet denne information
 • Tilbyde samtale om præventionsmuligheder evt. i forbindelse med kontrolbesøg efter aborten
 • Fremtidig antikonception aftales

Om støttesamtaler

 • Se også Cirkulæreskrivelse om støttesamtaler CIS nr. 11375 af 30/06/2000
 • Støttesamtaler kan ydes af den praktiserende læge, sygehuse, offentlige myndigheder eller af private organisationer. Formålet med en støttesamtale før aborten er, at give kvinden støtte til at træffe beslutning om at gennemføre eller afbryde graviditeten. Formålet med støttesamtalen efter aborten, er at afhjælpe eventuelle psykiske gener efter et indgreb

Præoperativ behandling

 • Klamydiainfektion?
  • Hvis der påvises C. trachomatis, skal patienten behandles før indgrebet 3
  • Azithromycin tbl. 500 mg: 2 tbl som engangsdosis.
   • Husk også partnerbehandling
 • Svangerskabskvalme?
  • Hvis kvinden er stærkt plaget af kvalme og ønsker abort, kan man ordinere antiemetika: metoclopramid, meklozin eller lignende

Behandling på sygehus

 • Kvinden indkaldes til ambulant forundersøgelse
 • Der optages journal, og det sikres at formalia er i orden (anmodning om svangerskabsafbrydelse er underskrevet af både kvinden og egen læge), og at der er foretaget relevant podning
  • Sygehuset har, som den praktiserende læge, ansvar for at sikre sig, at kvinden er orienteret om indgrebet, dets konsekvens og mulige ricisi, de forskellige abortmetoder og mulighederne for støtte ved gennemførelse af graviditeten og støttesamtale. Dette er specielt vigtigt, hvis kvinden er usikker på sit valg
 • Svangerskabets varighed vurderes ved klinisk undersøgelse og en vaginal ultralydsskanning
  • Afdelingen/speciallægen er ansvarlig for, at der kun udføres abort inden for lovens grænser
  • Bestemmelse af graviditetens alder ved en ultralydsskanning bør foretages, hvis der er tvivl om svangerskabets varighed, eller kvinden skal have medicinsk abort
 • Præventionsvejledning
  • Fremtidig antikonception aftales. Der tilbydes præventionsvejledning eller sikres, at kvinden har en aftale med egen læge om dette
   1. Ved medicinsk abort
    • Kvinden kan starte med p-piller den dag, hvor aborten udføres - eller dagen efter
    • Spiral kan opsættes ved kontrol hos egne læge
   2. Kirurgisk abort
    • Kvinden kan starte med p-piller på operationsdagen - eller dagen efter
    • Hvis det ønskes, kan spiral indlægges ved afslutning af indgrebet. Kvinden skal selv medbringe spiralen 4
 • Valg af abortmetode foretages i samråd mellem gynækolog og patient
  • Afgørende er kvindens sundhedstilstand, svangerskabets længde, patientens ønske og de lokale forhold 5
 • Blodprøver:
  • Der tages blodprøver til bestemmelse af Rhesus type
  • Ved medicinsk abort tages evt. serum hCG
  • HIV- og hepatit-status undersøges hos risikopatienter efter samtykke

Abort før 12. uge

Medicinsk abort

 • Indikation
  • Kan principielt foretages i hele første trimester.
  • Den øvre grænse for medicinsk abort kan variere fra afdeling til afdeling, men er i de fleste tilfælde under 9 uger (63 dage). Nogle afdelinger/speciallæger anvender en lavere gestationsalder som grænse 6, 7, 8
 • Metode
  • Den almindelige behandlingsprocedure er en kombination af antiprogesteronet mifepriston og prostaglandinet misoprostol
  • Mifepriston tbl. 200 mg peroralt gives ambulant. Når mifepriston er indtaget, er aborten i gang, og bør ikke afbrydes
   • Et til 3 døgn senere gives
   • Misoprostol tbl. 0,4 - 0,8 mg peroralt eller vaginalt
   • Alle får analgetikaprofylakse og ved behov yderligere analgetisk behandling. NSAID kan anvendes.
   • Ca. 95 % aborterer i løbet af de næste 4-6 timer
 • Kontraindikationer, absolutte
  • Alvorlig astma
  • Binyrebarksvigt
 • Kontraindikationer, relative
  • Patienter, som ikke er i stand til at forstå omfang og betydning af indgrebet
  • Ældre storrygere over 35 år, mere end 15 cigaretter daglig
 • Hjemmebehandling?
  • Mange steder i Danmark tilbydes 2. trin af den medicinske abort, behandlingen med misoprostol, som hjemmebehandling.
  • Ved hjemmeabort skal kvinden have en voksen person hos sig
  • Kvinder, som vælger medicinsk abort som hjemmebehandling, er generelt godt tilfredse med behandlingen
  • Variationen i smerteoplevelse under aborten er stor, og relativt mange har stærke smerter
 • Svangerskabsvarighed 9-12 uger
  • Kirurgisk abort benyttes fortsat, men mifepriston i kombination med en eller gentagne doser misoprostol er et alternativ 9

Kirurgisk abort

 • Rutinemetode er vakumaspiration 10
  • Indgrebet udføres i kortvarig narkose eller i paracervikal blokade.
  • Dilatation af cervix kan lettes ved forbehandling med prostaglandin

Abort efter 12. uge

 • Patienten indlægges på afdelingen
 • Behandlingen (efter § 94) kan ikke startes, før der foreligger samrådstilladelse til abort
 • Medicinsk metode med prostaglandin er standard
 • Aborten kan påbegyndes med forbehandling med mefipriston tbl 200 mg
  • 1-3 dage senere gives misoprostol med jævne intervaller, f.eks. misiprostol tabl 0,4 mg vaginalt hver 3. time maks x 5
  • Den medicinske behandling kan gentages det følgende døgn.
  • De fleste kvinder aborterer inden for et døgn.
  • Sent i 2. trimester kvitteres placenta oftest spontant
  • Der kan være behov for kirurgisk fjernelse af placenta
  • Behandlingen bør suppleres af analgetisk og evt. antiemetisk behandling
  • Der kan være behov for laktationsprofylakse
 • Primær kirurgisk evacuatio kan anvendes i første del af 2. trimester

Forebyggende behandling

 • Prævention
 • Nødprævention: Let tilgang til fortrydelsespiller ser ikke ud til at påvirke antal uønskede svangerskab 11

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb ved abort før 12. uge

 • Kirurgisk abort
  • Ved ukompliceret forløb kan patienten udskrives efter et par timer
 • Medicinsk abort
  • De fleste aborterer efter et par timer, men nogle først i de følgende dage
  • Effektiviteten af den medicinske abort afhænger af gestationsalder og aftager med stigende gestationsalderen
  • Der kan være langvarig og i nogle tilfælde voldsom blødning i forbindelse med aborten
  • Der er stor forskel på oplevelsen af smerter ved medicinsk abort

Komplikationer

Abort før 12. uge

 • Omfang
  • WHO anslår, at der årligt dør omkring 80.000 kvinder som følge af komplikationer til abort, især hvis indgrebet udføres under uhygiejniske forhold 12
  • I Danmark forløber de fleste aborter uden komplikationer
  • En ukompliceret abort øger ikke risikoen for senere infertilitet eller cervix insufficiens 13
 • Typer komplikationer
  • Ufuldstændig tømning af uterinhulen med behov for efterfølgende (re-) evacuatio er omtrent lige hyppig efter medicinsk og kirurgisk abort
  • Infektion kan give underlivsbetændelse (salpingit/endometrit)
  • Behandlingskrævende blødning kan forekomme ved medicinsk abort, og der er - også i Skandinavien - beskrevet dødsfald sekundært til blødning ved medicinsk abort
  • Perforation af uterus kan forekomme ved den kirurgiske metode
 • Metodesvigt
  • Er sjælden ved kirurgisk abort, men kan forekomme
  • Ved medicinsk abort fortsætter graviditeten hos 1 af 200 - og kontrol er vigtig

Abort efter 12. uge

 • Pyreksi. Gentagne doser prostagladin kan medføre temperaturforhøjelse, som ikke skyldes inflammation
 • Blødning, infektion og retineret væv - især hvis der ikke foretages evacuation

Socialmedicin

 • Ved aborter før 12. uge anbefales sygemelding i 3 dage inklussiv dagen i afdelingen
 • Ved aborter efter 12 uger er der ingen faste retningslinjer for varighed af sygemelding
 • Psykologbehandling

Patientinformation

Hvad du bør informere patienten om

 • Samleje og karbad bør undgås så længe der er pågående blødning
 • Brug bind, ikke tamponer ved blødning efter en abort
 • Menstruationen kommer tilbage 4-6 uger efter aborten
 • Den første menstruation er ofte kraftigere og mere langvarig end normalt
 • Henvendelse til egen læge ved mistanke om komplikationer
 • Ved medicinsk abort:
  • vigtigheden af kontrol
  • risikoen for smerter og langvarig blødning
 • Mulighed for psykologbehandling

Hvad findes af skriftlig patientinformation

Opfølgning

Plan

Svangerskabsvarighed <12 uger

 • Medicinsk abort
  • På grund af risikoen for metodesvigt er kontrol vigtig
  • Formålet med den primære kontrol er at diagnosticere en fortsat graviditet
  • Metoder: påvisning af fald i hCG eller transvaginal ultralydsskanning. Denne kontrol påhviler stedet, som udfører aborten
 • Efter både medicinsk og kirurgisk abort
  • Kontrol anbefales hos egen læge efter 1-2 uger
  • Kvinden bestiller selv tid

Svangerskabsvarighed >12 uger

 • Kontrol på sygehuset når indikationen for aborten er misdannelser hos fostret
  • Samtale om abortprocessen
  • Fund ved obduktion gennemgås
  • Råd angående evt. senere svangerskab og prænatal diagnostik
  • Klinisk undersøgelse efter behov
 • Ved abort på social indikation vurderes det individuelt, om efterkontrol skal ske på sygehus eller hos egen læge

Hvad bør man kontrollere

 • Samtale om abortprocessen, behandlingsforløb (blødning, smerter, fluor) og prævention
 • Eventuelt klinisk og gynækologisk undersøgelse

Illustrationer

Plancher eller tegninger

Undervisning

Dokumentation

Behandling

 • Abort inden 12. uge
  • Indsættelse af spiral umiddelbart efter kirurgisk abort er både sikkert og praktisk 4
   • Antallet af efterfølgende aborter reduceres 14
   • Der er muligvis større forekomst af udstødninger af spiralen end ved senere indlæggelser, specielt gælder dette ved sene aborter
 • Medicinsk abort
  • Medicinsk abort kan induceres med prostaglandiner alene 6
  • Forbehandling med mefigyne øger effektiviteten af det medicinske regime8
  • Aborten bør gennemføres når mefigyne er indtaget på grund af risikoen for teratogene effekter 15
  • Enkeltdosis mifegyne 200 mg har samme effekt som 600 mg 16
  • Der er størst erfaring med 48 timers interval mellem mefigyne og misoprosol, men tidsintervallet kan reduceres til 24 timer uden nedsættelse af effektiviten. Der er ikke tilstrækkelig evidens for at effektiviteten kan opretholdes ved at give begge medikaminae samtidigt 17, 18
  • Effekt og bivirkninger af misoprosol er afhængige af dosis (øges ved højere doser) og administrationsform (vaginal mere effektiv end peroral, men har også flere bivirkninger).
  • Succesraten ved medicinsk abort synes lavere hos kvinder med tidligere abort end hos primigravidae 19
  • Misoprostol 0,8 mg vaginalt har samme effekt som cervagem 1 mg - men er lette er at håndtere og er billigere
  • Ved medicinsk abort i 9. til 12. svangerskabsuge kan gentagne doser prostglandin anvendes 20
 • Medicinsk versus kirurgisk metode i 1. trimester
  • Hos danske kvinder er der høj patienttilfredshed ved både medicinsk og kirurgisk abort. Tilfredsheden ved medicinsk abort er relateret til sværhedsgraden af bivirkninger 21
  • Anvendelse af antibiotika er højere efter kirurgisk end efter medicinsk abort 22
 • Abort efter 12. uge
  • Medicinsk fremkaldt abort i 2. trimester med gentagne doser vaginal misoprostol forudgået af mifepriston 200 mg er et rimeligt alternativ til kirurgisk abort 23
  • Succesraten ved anvendelse af misoprostol øges ved forbehandling med mefigyne 24
  • Intervaller mellem mefigyne og misoprosol kan reduceres til 24 timer 25
  • Også i 2. trimester synes den vaginal applikation af misoprostol mere effektiv end den orale eller sublinguale 26

Kilder

Referencer

 1. www.retsinformation.dkwww.retsinformation.dk
 2. Rasch V, Wielandt H, Knudsen LB.. Living conditions, contraceptive use and the choice of induced abortion among pregnant women in Denmark. Scand J Public Health 2002; 30: 293-299.Rasch V, Wielandt H, Knudsen LB.. Living conditions, contraceptive use and the choice of induced abortion among pregnant women in Denmark. Scand J Public Health 2002; 30: 293-299.
 3. Heisterberg L. Preventive antibiotics in induced first-trimester abortions. Ugeskr Læger 1992;154:3056-3060.Heisterberg L. Preventive antibiotics in induced first-trimester abortions. Ugeskr Læger 1992;154:3056-3060.
 4. Grimes D, Schulz K, Stanwood N. Immediate post-abortal insertion of intrauterine devices. The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Last amandment 24 January, 2000.Grimes D, Schulz K, Stanwood N. Immediate post-abortal insertion of intrauterine devices. The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Last amandment 24 January, 2000.
 5. Howie FL, Henshaw RC, Naji SA, Russel IT, Templeton AA. Medical abortion or vacuum aspiration? Two years follow up of a patient preference trial. Br J Obstet Gynaecol 1997;104:829-833.Howie FL, Henshaw RC, Naji SA, Russel IT, Templeton AA. Medical abortion or vacuum aspiration? Two years follow up of a patient preference trial. Br J Obstet Gynaecol 1997;104:829-833.
 6. Grimes DA. Medical abortion in early pregnancy - a review of the evidence. Obstet Gynecol 1997;89:790-796.Grimes DA. Medical abortion in early pregnancy - a review of the evidence. Obstet Gynecol 1997;89:790-796.
 7. Rodger MW, Baird DT. Pretreatment with mifepristone (RU486) reduces interval between prostaglandin administration and expulsion in second trimester abortion. Br J Obstet Gynaecol 1990; 97: 41-45.Rodger MW, Baird DT. Pretreatment with mifepristone (RU486) reduces interval between prostaglandin administration and expulsion in second trimester abortion. Br J Obstet Gynaecol 1990; 97: 41-45.
 8. Ashoh PW, Templeton A. Nonsurgical mid-trimester termination of pregnancy: a review of 500 consecutive cases. Br J Obstet Gynaecol 1999; 106:706-710.Ashoh PW, Templeton A. Nonsurgical mid-trimester termination of pregnancy: a review of 500 consecutive cases. Br J Obstet Gynaecol 1999; 106:706-710.
 9. Hamoda H, Ashok PW, Flett GM, Templeton A. Medical abortion at 64 to 91 days of gestation: a review of 483 consecutive cases. Am J Obstet Gynecol 2003; 188: 1315 - 9.Hamoda H, Ashok PW, Flett GM, Templeton A. Medical abortion at 64 to 91 days of gestation: a review of 483 consecutive cases. Am J Obstet Gynecol 2003; 188: 1315 - 9.
 10. Stubblefield PG et al. Surgical techniques of uterine evacuation in first- and second-trimester abortion. Clin Obstet Gynaecol 1986; 13:53-70.Stubblefield PG et al. Surgical techniques of uterine evacuation in first- and second-trimester abortion. Clin Obstet Gynaecol 1986; 13:53-70.
 11. Polis CB, Schaffer K, Blanchard K, Glasier A, Harper CC, Grimes DA. Advance provision of emergency contraception for pregnancy prevention. Cochrane Database Syst Rev 2007. Polis CB, Schaffer K, Blanchard K, Glasier A, Harper CC, Grimes DA. Advance provision of emergency contraception for pregnancy prevention. Cochrane Database Syst Rev 2007.
 12. Unsafe abortion: global and regional estimates of incidence of and mortality due to unsafe abortion with a listing of available country data. Genève: World Health Organization, 1998. www.who.int/reproductive-health/publications/MSM_97_16/(27.6.2003). Unsafe abortion: global and regional estimates of incidence of and mortality due to unsafe abortion with a listing of available country data. Genève: World Health Organization, 1998. www.who.int/reproductive-health/publications/MSM_97_16/(27.6.2003).
 13. Virk J, Zhang J, Olsen J. Medical abortion and the risk of subsequent adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 2007; 357: 648-53.Virk J, Zhang J, Olsen J. Medical abortion and the risk of subsequent adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 2007; 357: 648-53.
 14. Goodman S, Hendlish SK, Reevs MF, Foster-Rosales A. Impact og immediate postabortal insertion og intrauterine contraception on repeat abortion. Contraception 2008; 78: 143-8.Goodman S, Hendlish SK, Reevs MF, Foster-Rosales A. Impact og immediate postabortal insertion og intrauterine contraception on repeat abortion. Contraception 2008; 78: 143-8.
 15. Lefebvre Y, Proulx L, Elie R, Poulin O, Lanza E.. The effect of RU-38486 on cervical ripening. Clinical studies. . Lefebvre Y, Proulx L, Elie R, Poulin O, Lanza E. The effect of RU-38486 on cervical ripening. Clinical studies. Am J Obstet Gynecol 1990;162(1):61-5 1990; 162: 61-5.Lefebvre Y, Proulx L, Elie R, Poulin O, Lanza E.. The effect of RU-38486 on cervical ripening. Clinical studies. . Lefebvre Y, Proulx L, Elie R, Poulin O, Lanza E. The effect of RU-38486 on cervical ripening. Clinical studies. Am J Obstet Gynecol 1990;162(1):61-5 1990; 162: 61-5.
 16. WHO Task Force. Comparison of two doses of mifepristone in combination with misoprostol for early medical abortion: a randomised trial. . BJOG 2000; 107: 524-30.WHO Task Force. Comparison of two doses of mifepristone in combination with misoprostol for early medical abortion: a randomised trial. . BJOG 2000; 107: 524-30.
 17. Guest J, Chien PF, Thomson MA, Kosseim ML. Randoimised controlled trial comparing the efficacy of same-day administration of mifespristone and misoprostol for termination of pregnancy with standard 36 to 48 hour protocol. BJOG 2007; 114: 207-15.Guest J, Chien PF, Thomson MA, Kosseim ML. Randoimised controlled trial comparing the efficacy of same-day administration of mifespristone and misoprostol for termination of pregnancy with standard 36 to 48 hour protocol. BJOG 2007; 114: 207-15.
 18. Creinin MD, Schreiber CA, Bednarek P et al. Mifesoristone and misoprostol adminisered simultaneously versus 24 horus aprt for abortion: a randomised controlled trial. Obstet Gynecol 2007; 109: 885-94.Creinin MD, Schreiber CA, Bednarek P et al. Mifesoristone and misoprostol adminisered simultaneously versus 24 horus aprt for abortion: a randomised controlled trial. Obstet Gynecol 2007; 109: 885-94.
 19. Heikinheimo O, Leminen R, Suhonen S. Termknation of pregnancy using flexible, low-dose mifepristone-misoprostol regimens. Contraception 2007; 76: 456-60.Heikinheimo O, Leminen R, Suhonen S. Termknation of pregnancy using flexible, low-dose mifepristone-misoprostol regimens. Contraception 2007; 76: 456-60.
 20. Bracken N, Ngoc NT, Schaff E, Coyaji K, Ambardekar S, Wetsheimer E, Winikoff B. Mifepristione followed in 24 hours to 48 hours by miseprostol for late forste trimeater abortion. Obstet Gynecol 2007; 109: 895-901.Bracken N, Ngoc NT, Schaff E, Coyaji K, Ambardekar S, Wetsheimer E, Winikoff B. Mifepristione followed in 24 hours to 48 hours by miseprostol for late forste trimeater abortion. Obstet Gynecol 2007; 109: 895-901.
 21. Rørbye C, Nærgaard M, Nilas L. Medical versus surgical abortion: comparing satisfaction in a partly randomised study. Hum Reprod 2005; 20: 834-8.Rørbye C, Nærgaard M, Nilas L. Medical versus surgical abortion: comparing satisfaction in a partly randomised study. Hum Reprod 2005; 20: 834-8.
 22. Rørbye C, Nørgaard M, Nilas L. Medical versus surgical abortion efficacy, complications and leave of abscence compared in a partly randomised study. Contraception 2004; 70: 393-9.Rørbye C, Nørgaard M, Nilas L. Medical versus surgical abortion efficacy, complications and leave of abscence compared in a partly randomised study. Contraception 2004; 70: 393-9.
 23. Kilier r, Gülmezoglu AM, Hofmetr GL, Cheng L, Campana A.. Medical methods for first trimester abortion. Cochrane Database of SystematiciRreviews 2004; Art. No CD002855:.Kilier r, Gülmezoglu AM, Hofmetr GL, Cheng L, Campana A.. Medical methods for first trimester abortion. Cochrane Database of SystematiciRreviews 2004; Art. No CD002855:.
 24. Kapp N, Borgatta L, Stubblefield P, Vragovic O, Moreno N. Mefipristone in second trimester medical abortion:a randomised controlled trial. Obstet Gynecol 2007; 110: 1304-10.Kapp N, Borgatta L, Stubblefield P, Vragovic O, Moreno N. Mefipristone in second trimester medical abortion:a randomised controlled trial. Obstet Gynecol 2007; 110: 1304-10.
 25. Nilas L, Glavin-Kristensen M, Vejborg T, Knudsen UB. One or two day mifeprostone.misioprostol interval for second trimester abortion.. Acta Obstet Gynecol Scand 2007; 86: 1117-21.Nilas L, Glavin-Kristensen M, Vejborg T, Knudsen UB. One or two day mifeprostone.misioprostol interval for second trimester abortion.. Acta Obstet Gynecol Scand 2007; 86: 1117-21.
 26. von Herzen H, Piaggio G, Wojdyla D et al. Comparison og vaginal and sublingual misoprostol for second trimester abortion: Randomised controlled equivalence trail. Hum Reprod 2009; 24: 106-12.von Herzen H, Piaggio G, Wojdyla D et al. Comparison og vaginal and sublingual misoprostol for second trimester abortion: Randomised controlled equivalence trail. Hum Reprod 2009; 24: 106-12.

Fagmedarbejdere

 • Lisbeth Nilas, professor, overlæge, dr.med., Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital
 • Bjarne Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?