Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Polycystisk ovariesyndrom

Sidst fagligt opdateret: 15.04.2016

Basisoplysninger

Definition

 • Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er oftest defineret ved Rotterdam kriterierne:
  • 1) Uregelmæssige menstruationer (oligo- eller amenoré) som følge af udebleven ægløsning (anovulation)
  • 2) Klinisk og/eller biokemisk hyperandrogenisme
  • 3) Polycystiske ovarier (PCO) påvist ved ultralydsskanning 1
 • De kliniske symptomer er menstruationsforstyrrelser, infertilitet, hirsutisme, akne og ofte overvægt 2
 • Syndromet er associeret med udvikling af insulinresistens, glukoseintolerans, type 2 diabetes og øget forekomst af kardiovaskulære risikofaktorer 3
 • Metabolisk syndrom
  • PCOS opfattes som et metabolisk syndrom med risiko for reproduktive, metaboliske og kardiovaskulære konsekvenser 4
  • Paraklinisk findes nedsat insulinfølsomhed, dyslipidæmier, hyperandrogenæmi, blodtryksforhøjelse
  • Overordnet bør behandlingen rettes mod hyperandrogenisme, hyperinsulinisme, unormalt høje lipidværdier og overvægt
  • Hos den enkelte kvinde tager behandlingen udgangspunkt i årsagen til henvendelsen

Forekomst

 • PCOS er den hyppigste endokrine lidelse hos kvinder i fertil alder, og er en af de hyppigste årsager til infertilitet
 • Polycystiske ovarier (PCO)
  • Forekommer hos ca. 20 % af alle kvinder i fertil alder, især hos unge
 • Syndromet (PCOS)
  • Forekommer hos ca. 5-10 % af alle kvinder i fertil alder i Danmark 
  • Prævalensen afhænger af de anvendte diagnostiske kriterier, lokale/regionale livsvilkår og BMI
  • Sygdommens prævalens antages at stige sekundært til den øgede forekomst af adipositas

Ætiologi og patogenese

 • Arv
  • Det antages, at tilstanden skyldes en arvelig betinget ændring i proteinsyntesen - som måske allerede i fostertilværelsen - bestemmer den fænotypiske præsentation af syndromet
  • Der er både holdepunkter for en autosomal dominant arvegang med varierende penetrans og for en polygenetisk sygdom
  • Den fænotypiske præsentation moduleres af livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet og overvægt
 • Patogenese
  • Et komplekst samspil af forskellige faktorer fører til øget androgensyntese fra ovariernes thecaceller, hæmning af den normale follikeludvikling og anovulation
  • En mekanisme er, at en øget konvertering af androgener til østrogen i fedtvæv påvirker hypothalamus/hypofyse til øget frisætning af LH, som giver overproduktion af androgener - og dermed en selvforstærkende cirkel
  • Den øgede androgenproduktion aftager, når menopausen nærmer sig
 • Insulinresistens
  • Hos mange kvinder med PCOS findes insulinresistens, mest udtalt hos overvægtige og hos kvinder med betydelige menstruationsforstyrrelser
  • Insulinresistens kan direkte eller indirekte forklare mange af de metaboliske og endokrine forstyrrelser ved PCOS
  • Insulin kan i sig selv øge androgenproduktionen
  • Overvægt og fysisk inaktivitet øger insulinresistensen
  • Vægtreduktion øger insulinfølsomheden, mindsker androgenerne og kan genoprette cykliske menstruationer
 • Androgenovervægt
  • Uanset årsag kan øgede androgener i sig selv føre til anovulation og uregelmæssig menstruation

Hyperandrogenisme

 • Androgenpåvirkning afhænger dels af de perifere androgen koncentrationer - især mængden af frit testosteron - men også af receptorfølsomhed, som delvist er genetisk bestemt
 • I milde tilfælde: mild akne, øget midtlinjebehåring (især ansigt, hals, mave), android fedtfordeling (talje/hoftemål > 1)
 • Svære tilfælde med tegn på virilisering (forstørret klitoris, fortykkede stemmebånd, mandlig skaldethed) er sjældne
  • Hvis disse tegn forekommer, bør forstyrrelser i binyrerne eller androgen-producerende tumorer udelukkes

Oligo-ovulation

 • Manifesterer sig som uregelmæssige menstruationer, som forekommer hos 80 % af kvinder med PCOS
 • Hyppigst er der oligomenoré (uregelmæssige menstruationer med cykluslængde over 35 dage eller færre end 8 menstruationer årligt)
 • Der kan være spredte ovulationer
 • Andre har perioder med amenoré, nogle har normal cyklus
 • Menstruationen kan være normal de første år efter menarken og siden blive uregelmæssig. I andre tilfælde fortsætter den juvenile metrorhagi (normalt bliver blødningerne regelmæssige og ovulatorisk efter 1-2 år)
 • På grund af relativt høje østrogener (både fra ovarier og fedtvæv) og manglen på progesteron (sekundært til anovulation) bliver endometriet ofte hyperplastisk. De anovulatoriske blødninger kan derfor være uforudsigelige, kraftige og langvarige
 • Kronisk endometrieproliferation øger risikoen for hyperplasi og endometriecarcinom

Disponerende faktorer

 • Arv
  • 40 % af søstre og 20 % af mødre til kvinder med PCOS har syndromet i varierende grad
  • Øget forekomst af DM, kredsløbssygdom og overvægt hos 1. gradsslægtninge
 • Overvægt (forværrer både insulinresistens, blødningsforstyrrelser og hyperandrogenisme)

ICPC-2

ICD-10

 • E28 Forstyrrelse i æggestokkenes funktion
 • E282 Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)
 • N83 Ikke-inflammatorisk sygd. i æggestok, æggeleder, parametrie
 • N832 Anden el ikke spec. ovariecyste

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Der er ikke international konsensus om de diagnostiske kriterier, hvilket delvis skyldes
  • Usikkerhed om diagnosen hos ovulerende og normalvægtige kvinder
  • Usikkerhed om værdien af isolerede ultralydsfund hos asymptomatiske kvinder
  • Usikkerhed om diagnosticering af insulinresistens
 • Klassisk sygdomsbillede er
  • hirsutisme (ikke tilstede hos alle)
  • sekundær amenoré eller oligomenoré
  • infertilitet
  • adipositas (65 % er overvægtige)
 • Hormonanalyser
 • Polycystiske ovarier ved ultralydsskanning

Kriterier for PCOS

"Rotterdamkriterierne"  for PCOS (konsensuskonference)

 • Tilstedeværelse af to af følgende tre kriterier:
 • Oligomenoré (interval > 35 dage) og/eller anovulation
 • Kliniske og/eller biokemisk tegn på hyperandrogenisme:
  • Klinisk: hirsutisme (Ferriman-Gallway-score > 8) akne eller alopeci
  • Biokemisk: øget total testosteron, øget frit testosteron, lavt kønshormonbindende globulin (SHBG)
 • Mindst et polycystisk ovarium
  • Ved transvaginal ultralydsskanning skal der i mindst 1 ovarium være mindst 12 follikler på 2-9 mm i et plan og/eller ovarievolumen > 10 ml
 • og udelukkelse af andre årsager (kongenit adrenal hyperplasi, androgensescernerende tumor og Cushings syndrom)

Andre diagnostiske kriterier er fremsat af AE-PCOS (androgen excess and PCOS society)

 • I disse lægges mere vægt på de metaboliske forstyrrelser og kun i mindre grad på ovariemorfologi

Stein Leventhal syndrom

 • Syndromet blev oprindeligt beskrevet af Stein og Leventhal i 1935 som bestående af
  • Forstørrede ovarier (med fast kapsel, multiple randstillede follikler og øget stromadensitet), fedme, hirsutisme og kronisk anovulation

Differentialdiagnoser

 • Simpel adipositas
 • Genetisk tendens til hårtab
 • Tidlig menopause
 • Hurtigt vægttab
 • Spiseforstyrrelser
 • Seponering af p-piller
 • Androgenproducerende ovarietumorer
 • Androgenproducerende binyretumorer
 • Hypofyseadenom
 • Hyper - eller hypotyreoidisme
 • Type-2 diabetes

Sygehistorie

 • Tilstanden kan debutere når som helst i den reproduktive alder, men diagnosen stilles oftes hos unge
 • Menstruationsforstyrrelser
  • Amenoré hos 50 %, blødningsforstyrrelser hos 30 % og normal menstruation hos 20 %
 • Hirsutisme
  • Hos 70 % - ansigtet (hage, overlæbe, kinder), hårvækst mellem brysterne, på indersiden af lårene, i midtlinjen fra pubes til umbilicus
 • Overvægt
  • Mere end 65 % har BMI > 27
  • Fedtfordelingen er central (øget talje/hofte ratio, æblefacon)
  • De fleste har været normalvægtige frem til menarken. Vægtøgningen sker især fra 15-års alderen til midt i tyverne
 • Virilisering
  • Moderat virilisering hos 20 % - dybt stemmeleje, klitorishypertrofi, generelt maskulint udseende
  • Svær virilisering er sjælden
 • Infertilitet, evt. øget tendens til tidlige spontanaborter - især hos overvægtige
 • Akne
 • Øget libido
 • Familieanamnese med forekomst af PCOS og diabetes
 • De kliniske symptomer bedres med alderen

Kliniske fund

 • Hirsutisme
 • Overvægt hos 2/3
 • Viriliseringstegn - overvejende android fedtfordeling
 • Acanthosis nigricans
  • Fløjlsbløde, eleverede, mørkefarvede hudaflejringer i nakken eller intertriginøse områder
  • Er associeret med svær insulinresistens
 • Gynækologisk undersøgelse
  • Er som regel normal, der er ikke palpable forandringer af ovarierne
  • Overvej endometriebiopsi (obs endometriehyperplasi) ved langvarig amenoré eller metorragi (> 5 mdr.)

Supplerende undersøgelser i almen praksis

 • Tjek BS
 • OGTT Nedsat glukosetolerance foreligger hos 25-30 % ved 30-års alderen, og den årlige incidens af type 2 diabetes er 8 %

Hormoner

 • FSH er normal, LH er høj, men afhænger af tidspunkt i cyklus
 • Øget LH/FSH ratio (> 2-3)
 • Prolaktin er forhøjet hos 10-15 %
 • TSH og FT4 kun hvis der er symptomer
 • Androgener
  • Total og især frit testosteron er forhøjet, SHBG er lav
  • Androstendion forhøjet
  • DHEAS kan være lettere forhøjet
  • Høje værdier af testosteron (mere end 5 gange øvre referenceniveau) kan være tegn på androgenproducerende tumorer 5 eller enzymdefekt
   • Patienter bør henvises til endokrinologisk eller gynækologisk udredning ved vedvarende forhøjet total testosteron svarende til to gange øvre referenceinterval
 • Insulinresistens og øget forekomst af diabetes type 2
  • Evt. sammenhold fastende værdier af glukose og insulin
  • Ved faste BS 6,1-6,9 udføres OGTT (Standard oral glucose tolerancetest)
  • Gravide med PCOS anbefales OGGT x 2 i graviditeten

Screening blandt PCOS-kvinder

 • Præmenopausale
  • Tilbyd opsporing af type 2 diabetes med 3 års intervaller også hos kvinder uden risikofaktorer kan øges til hvert 2.år hos kvinder over 40 år
  • Undlad systematisk tidlig opsporing af kardiovaskulær sygdom ved BT-målinger og dyslipidæmi hos kvinder uden kendte risikofaktorer (Fam. disp., alder, BMI, taljeomfang, rygning, hyperkolesterolæmi, insulinresistens) for kardiovaskulær sygdom
  • Seponer ikke p-piller for at stille diagnosen
 • Postmenopausale
  • Tilbyd opsporing af type 2 diabetes med 3 års intervaller
  • Undlad opsporing af kardiovaskulære risikofaktorer (BT og dyslipidæmi) hos tidligere diagnosticerede kvinder med PCOS, som ikke har kendte kardiovaskulære risikofaktorer

Andre undersøgelser hos specialist

Vaginal ultralyd

 • Vil kunne vise multiple små cyster i et eller begge ovarier, men diagnosen kan stilles uden brug af ultralydsskanning
 • Næsten 80 % af kvinder med hyperandrogenisme har polycystiske ovarier, men ovarierne kan fremtræde normale - især som følge af p-pillebrug, antidiabetika (insulin-sensitiviserende) eller andre former for ovariesuppression
 • Hos normale kvinder og hos kvinder med amenoré af anden årsag findes polycystiske ovarier hos 16-25 % 
 • Man skal dog undlade rutinemæssig vaginal ultralydsskanning af yngre kvinder under 18 år med oligo-/amenoré for at opspore PCOS 

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved fertilitetsønske
 • Ved mistanke om tilstanden 

Behandlingsmål

 • Den primære behandling retter sig mod kvindens symptomer
 • Hvis intet graviditetsønske:
  • Normalisere menstruationscyklus
  • Reducere de androgene symptomer
 • Ved graviditetsønske
  • Stimulere til monoovulation
  • Anden fertilitetsbehandling
 • Forebygge potentielle langtidsfølger:
  • Endometriehyperplasi
  • Metaboliske konsekvenser

Generelt om behandlingen

 • Ofte specialistbehandling
 • Hovedprincipperne er
  • Vægtreduktion, ved øget fysisk aktivitet og kostregulering
  • Forskellige former for hormonel intervention
 • PCOS er en livsvarig tilstand, som ikke kan helbredes
 • Den primære behandling rettes mod kvindens umiddelbare gener
 • Behandlingen kan variere med kvindens behov og alder

Retningslinjer for håndtering i almen praksis

I 2014 har Sundhedsstyrelsen udgivet National klinisk retningslinje for Polycystisk ovariesyndrom – diagnostik og risikovurdering på basis af et guideline-arbejde på tværs af specialerne.

 • Vedr. diagnostik:
  • Undlad rutinemæssig UL af yngre kvinder <18 år med oligo-/amenoré for at opspore PCOS 
  • Pauser ikke p-piller for at stille diagnosen
 • Vedr. differentialdiagnoser: Henvis til endokrinologisk/gyn. udredning ved:
  • Vedvarende hyperprolaktinæmi
  • Forhøjet 17-hydroxyprogesteron (obs non-klassisk adrenal hyperplasi)
  • Total testosteron ≥2*øvre referenceværdi /ved pludseligt indsættende/hastigt progredierende androgene symptomer (obs tumor/enzymdefekt)
 • Vedr. opsporing - præmenopausale
  •  Undlad systematisk tidlig opsporing af kardiovaskulær sygdom ved BT-målinger og
   dyslipidæmi hos kvinder uden kendte risikofaktorer (fam. disp., alder, BMI, taljeomfang, rygning, hyperkolesterolæmi, insulinresistens) for kardiovaskulær sygdom
  • Tilbyd opsporing af type 2 diabetes med 3 års intervaller også hos kvinder uden risikofaktorer
 • Vedr. opsporing postmenopausale
  • Tilbyd opsporing af type 2 diabetes med 3 års intervaller
  • Undlad opsporing af kardiovaskulære risikofaktorer (BT og dyslipidæmi) hos tidligere diagnosticerede kvinder med PCOS, som ikke har kendte kardiovaskulære risikofaktorer

Hvad kan patienten selv gøre?

Vægtreduktion

 • Hos overvægtige kvinder med PCOS er vægtreduktion den mest effektive behandling, og den eneste behandling, der ikke er forbundet med bivirkninger
 • Effekt
  • Vægttab på ca. 5-10 % af kropsvægten vil i sig selv kunne give spontan ægløsning og graviditet hos ca. 20-60 %, andre antyder at 2-5 % vægtreduktion giver tilsvarende bedringer
  • Tab af abdominalt fedt, som er forbundet med insulinresistens, synes at være afgørende for at genoprette ægløsning
  • Bedrer den kardiovaskulære risiko, insulinsensitiviteten og menstruationsmønsteret. Giver desuden øget selvværd, reducerer depression, genskaber følelse af kontrol
 • Metode
  • Råd om kost og fysisk aktivitet er de samme som ved øget risiko for type-2 diabetes
  • Vægtreduktion bør ikke ske hurtigt, men bør gennemføres ved livsstilsændringer, som patienten kan gennemføre livet ud
  • Regelmæssig motion
  • Der findes mange kostråd og slankekure, som anbefales ved PCOS, men ingen har dokumenterede fordele frem for andre
  • Generelt anbefales samme kost som ved diabetes
   • Hyppige små måltider, 4-6 gange per dag
   • Grønt og groft med lavt glykæmisk indeks
   • Nedsat indtagelse af fedt og sukkerprodukter

Medicinsk behandling

P-piller

 • Generel virkning
  • P-piller hæmmer androgenerne ved flere mekanismer: reducerer den ovarielle produktion af androgener, medfører leverinduktion og dermed en øget mængde SHBG, som binder androgenerne, hvilket fører til en lavere fri fraktion af androgener
  • Gestagenkomponenten i p-pillerne kan i sig selv have en antiandrogen virkning
  • P-piller medfører regelmæssige menstruationer og nedsætter risikoen for endometriehyperplasi
  • P-piller reducerer androgener, akne og hirsutisme - men påvirker ikke de eksisterende hår
 • Indikation
  • Regulering af uregelmæssige blødninger
  • Behandling af hirsutisme og akne
 • Hvilken p-pille?
  • Teoretisk foretrækkes en p-pille med et antiandrogent gestagen som cyproteronacetat eller drospirenon
  • Der synes dog ikke at være væsentlige forskelle mellem forskellige kombinations p-piller med hensyn til effekt på hirsutisme
 • Metformin
  • Generel effekt
   • Metformin er et diabetespræparat med indflydelse på glucose/insulinomsætningen
   • Metformin er ikke et slankemiddel - men kan medføre vægttab på grund af nedsat fødeindtagelse sekundært til gastrointestinale bivirkninger
   • Hos overvægtige kvinder med PCOS forbedres insulinfølsomheden og androgenerne reduceres, mens der ikke er effekt på androgenerne hos slanke kvinder
   • Der findes en lang række rapporter om gunstige effekter metabolisk, reproduktivt og klinisk
   • Ved anovulatorisk infertilitet øges ovulationsraten, graviditetschancen og blødningsmønster forbedres, mens frekvensen af fødsel ikke er øget
  • Indikation
   • Hos kvinder uden graviditetsønske er metformins plads uafklaret
   • Bliver i stigende grad anvendt i klinisk praksis, men det anbefales at reservere metformin som anden linje behandling til klomifenresistente kvinder med graviditetsønske
   • Man tilråder metformin som adjuverende behandling til livsstilsintervention (fysisk aktivitet og kostændringer) - ikke i stedet for
   • Effekten af metformin er bedst dokumenteret hos overvægtige kvinder med insulinresistens og har næppe større effekt hos slanke kvinder
   • Ved anovulatorisk infertilitet er ovulationsstimulation med andre præparater førstevalg 

Andre medicinske behandlinger?

 • Glitazoner
  • Virker ved at øge insulinfølsomheden i muskelcellen og øger desuden insulinvirkningen perifert
  • Præparaterne synes at have en effekt både på ovulationsforstyrrelser, hyperandrogenisme og insulinresistens
  • Deres plads i behandlingen af PCOS er uafklaret
 • Spironolacton, finasterid og  flutamid
  • Synes ligeværdige med hensyn til reduktion af hirsutisme

Behandlingsstrategi ved graviditetsønske

 • Hvis overvægtig skal anbefales vægttab, da en reduktion på 5-10 % kan føre til ovulation
 • Da monoovulation er behandlingsmålet anbefales henvisning til gynækolog/fertilitetsklinik, hvor der samtidig med behandling kan foretages ultralydsskanning

Behandlingsstrategi til kvinder med PCOS uden aktuelt graviditetsønske

 • Generelt
  • Livsstilsændring med øget fysisk aktivitet og kostregulering er førstelinje behandling både hos adipøse og ikke adipøse kvinder med PCOS
  • Livsstilsintervention kan forbedre insulinfølsomheden, de metaboliske risikofaktorer, hormonforstyrrelser og bedre ovulationsraten
  • Medicinsk behandling bør tage udgangspunkt i den kliniske situation og afhænger af graden af overvægt, hirsutisme, alder og kvindens ønsker angående fertilitet
 • Blødningsforstyrrelser
  • Førstevalgsbehandling er kombinations p-pille. Har også virkning på hirsutisme og akne
  • Kontinuerlig behandling medfører en mere udtalt reduktion af androgenproduktionen, som er sammenlignelig med GnRH injektioner 
  • Cyklisk behandling med gestagen 10 dage per måned bidrager kun til regulering af menstruationen, har ingen effekt på hirsutismen eller de metaboliske forandringer
 • Hirsitusme
  • P-piller
   • Kombinations p-piller er den mest effektive behandling af hirsutisme
   • I videnskabelig sammenhæng er der mest erfaring med p-piller med CPA som gestagen
   • Der er ikke evidens for forskellig effekt af diverse p-piller på de androgene gener
 • Kosmetiske forhold 
  • Hud- og hårforstyrrelser kan være betydelige hos kvinder med PCOS og opleves både fysisk og psykisk skæmmende
  • Selv om sædvanlige, kommercielle kosmetiske tiltag bruges initialt, bruges ovariesuppresion i form af p-piller i høj grad for at få kontrol over hirsutisme og akne, specielt i ungdomsårene
  • Fordelen ved denne behandling er, at den både regulerer menstruationen, reducerer uønske hårvækst og yder prævention
 • Metaboliske ændringer
  • Metformin forbedrer insulinfølsomheden og reducerer insulinkoncentrationerne
  • Der foreligger ikke kliniske data hos PCOS patienter for andre præparater, der øger insulinfølsomheden
  • Et enkelt studium finder, at simvastinbehandling kan bedre nogle af de metaboliske ændringer ved PCOS
  • Der foreligger ingen guidelines eller retningslinjer, om hvem der skal behandles med metformin, dosis, indikationer eller behandlingsvarighed
  • Ingen studier har diabetes, endometriecancer eller kredsløbssygdom som endpoint
 • Har metformin en plads hos kvinder uden graviditetsønske?
  • Dokumentationen for effekt af metformin alene eller i kombination med p-piller er meget begrænset
  • Metformin har ingen plads som den primære behandling, men kan anvendes som supplement til livsstilsintervention hos adipøse kvinder med PCOS og ved påvist insulinresistens
  • Der er ikke dokumenteret effekt af metformin hos slanke kvinder med PCOS
  • Review fra 2007 konkluderer:
   • Behandling med metformin er mere effektivt end p-piller til at reducere fasteinsulin og forhindre stigning af triglycerider, men der ikke er data, som kan belyse effekten på BS eller kolestrol
   • P-piller er mere effektive end metformin til at regulere menstruationscyklus og reducerer androgener
   • P-piller har bedre effekt end metformin på hirsutisme
   • Bivirkningsprofilen ved metformin og p-piller er forskellig med en 7 gange højere forekomst af gastrointestinale bivirkninger ved metformin, men 7 gange lavere forekomst af andre bivirkninger i forhold til p-piller
   • Et andet review konkluderer, at der ikke er forskel på effekten af p-piller med gestagenet CPA og metformin på hirsutisme

Antiandrogener ved fremtrædende viriliseringstræk

 • Spironolacton
  • Har en direkte supprimerende effekt på enzymer, som deltager i androgenproduktionen. Konkurrerer med testosteron om binding til androgen-receptorerne
  • Resultater fra kliniske studier er ikke overbevisende. Synes at kunne reducere hirsutisme
  • Bør næppe anvendes som eneste behandling. Anbefales anvendt sammen med p-piller for at hindre graviditet
 • Dexametason
  • 0,5 mg hver aften vil dæmpe androgenproduktionen
 • Svær sygdom
  • Ved svær hirsutisme og tegn på virilisering kan forskellige kombinationsbehandlinger anvendes - men bør foregå hos speciallæge

Anden behandling

 • Epilering, elektrolyse eller laserablation af generende hårvækst
 • Der er ringe muligheder for at få offentligt tilskud til denne behandling. Kan afhænge af lokale aftaler

Kirurgi

 • Punktvis elektrokauterisering af ovarierne ("ovarian drilling") udføres laparoskopisk
  • Kan give ovulation og føre til graviditet og er et alternativ til lavdosis FSH behandling ved klomifenresistens
  • Effekten er som regel forbigående
  • Komplikationer er destruktion af ovarievæv og risiko for adhærencer, som kan vanskeliggøre graviditet

Forebyggende behandling

 • Undgå overvægt

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Syndromet viser sig i puberteten og er en progressiv og kronisk tilstand
 • De gynækologiske symptomer aftager i løbet af den fertile alder på grund af aftagen follikelmasse i ovarierne
 • Konsekvensen af de metaboliske forandringer øges ved stigende alder
 • Der er ringe viden om effekten af PCOS hos den postmenopausale kvinde

Komplikationer

 • Hirsutisme og akne
 • Metaboliske sygdomme
  • Øget risiko for metabolisk syndrom, det vil sige diabetes mellitus, overvægt, dyslipidæmi, hypertension, aterosklerose og øget risiko for hjerteinfarkt og dermed også hjerte- og karsygdom
  • Blandt kvinder i midten af 30'erne fandt man diabetes hos 7,5 % og 31 % havde nedsat glukosetolerance
  • Overvægt foreligger hos 65 %
 • Endometriehyperplasi
 • Endometriecancer
  • Øget risiko på grund af langvarig kontant østrogenstimulering
  • Den videnskabelige dokumentationen er ringe, og der er usikkerhed om størrelsen af risikoøgningen
  • Det er muligt, at risikoen først og fremmest er knyttet til overvægtige kvinder
  • Cyklisk gestagenbehandling kan muligvis reducere risikoen, men der findes ikke dokumentation for dette
 • Ovariecancer og brystkræft
  • Ingen dokumentation for ændret risiko

Prognose

 • Levealder for PCOS kvinder er som gennemsnittet, men infertilitet er et problem for mange
 • En betydelig subpopulation har betydelig insulinresistens og perifer kompensatorisk hyperinsulinæmi, med øget risiko for type 2 diabetes

Patientinformation

Hvad findes af skriftlig patientinformation

Opfølgning

Plan

 • Opfølgning hos specialist
 • Hos gravide med polycystisk ovariesyndrom
  • Øget risiko for svangerskabskomplikationer og især svangerskabsdiabetes 
  • Kvinder med PCOS bør derfor følges med peroral glukosebelastning, når graviditet er påvist og i svangerskabsuge 20 og 32

Kilder

Referencer

 1. Polycystisk ovariesyndrom (PCOS). NKR. Sundhedsstyrelsen. 2014
 2. DSOG Guideline PCOS (2014)
 3. Norman RJ, Dewailly D, Legro RS, Hickey TE, Polycystic ovary syndrome. Lancet 2007;370: 685-97PubMed
 4. Madsbad S, Astrup AA, Fedme, metabolisk syndrom og kardiovaskulær sygdom. Ugeskr Læger 2004;166: 1561-4Ugeskrift
 5. Derksen J, Nagesser SK, Meinders AE, Haak HR, van de Velde CJ, Identification of virilizing adrenal tumors in hirsute women. N Engl J Med 1994;331: 968-73NEJM

Fagmedarbejdere

 • Henriette Svarre Nielsen, speciallæge i gynækologi/obstetrik, dr.med., afdelingslæge, Rigshospitalet, Fertilitetsklinikken, Juliane Marie Centret
 • Bjarne Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.