Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Ovariecyste

Sidst fagligt opdateret: 29.09.2014

Basisoplysninger

Definition

 • Godartede væskefyldte processer udgået fra ovarierne typisk > 30 mm.
 • En cyste er noget væskefyldt
 • I ovarierne er ægblærer (follikler) op til 25 mm forekommende hver måned i forbindelse med ægløsning og er ikke en cyste

Forekomst

 • Ovariecyster er meget hyppige, men der findes ikke opgørelser af prævalensen hos unge
 • Screeningsundersøgelser har vist en forekomst af ovariecyster hos
  • Ca. 10 % af præmenopausale i aldersgruppen 45-50 år
  • Ca. 7 % af postmenopausale kvinder 1, 2
 • Ovariecyster er hos ældre oftere maligne end hos yngre

Ætiologi og patogenese

Fysiologiske (funktionelle) cyster

 • Follikelcyster
  • Er persisterende Graafske follikler - ægløsningsblærer, som består (manglende ruptur)
  • Kan være enkeltstående eller multiple
  • Ved PCOS (polycystisk ovariesyndrom), er der mange små follikler, men de andrager ikke mere end < 10 mm og er per derinition ikke cyster
  • Mindre follikelcyster < 30 mm i diameter er fysiologisk forekommende
  • Oftest små glatvæggede, enkamrede cyster
  • Kan vokse og give gener
  • Svinder ofte spontant
 • Corpus luteum cyster
  • Opstår oftest ved blødning i et gult legeme
  • Er fysiologisk forekommende i den tidlige graviditet
  • Progesteronproduktion i cysten kan medføre blødningsforstyrrelser i form af menostasi
  • Kan bløde og rumpere og give anledning til akutte smerter
 • Theca-lutein cyster
  • Opstår som følge af høje koncentrationer af choriogonadotropin (svangerskab, stimulering med gonadotropiner eller klomifen (antiøstrogen) ved infertilitet, trofoblastsvulster)
  • Kan ved mola være store, multicystiske og bilaterale
  • Svinder oftest, når baggrunden for cysteudviklingen ophører
 • Endometriosecyster ("chokoladecyster")
  • kan være til stede uden symptomer og uden andre tegn til endometriose
  • indeholder endometrie (livmoderslimhindevæv) og som følge af afstødning af endometriet kommer der blod
  • indholdet er brunligt og tyktflydende - deraf tilnavnet chockoladecyster

Godartede ovarietumorer (benigne neoplasmer)

 • Fra overfladeepitelet
  • Serøst cystadenom
   • Udgør ca. 25 % af benigne ovarietumorer, er den hyppigste type
   • Bilateral i 20 % af tilfældene
   • Oftes unikolulære, af varierende størrelse, men kan blive store (15-25 cm)
   • Kan udvikle borderlineforanderinger og blive maligne
  • Mucinøst cystadenom
   • Hyppigst i 30-50 årsalderen
   • Glatvæggede flerkamrede tumorer
   • Kan blive meget store (flere kilo)
   • Kan udvikle borderlineforandringer og blive maligne
   • Kan give pseudomyxoma peritonei (spredning af slimproducerende celler på bughinden)
  • Brennertumorer (sjælden), oftest små faste tumorer
 • Germinalcelletumorer (benigne)
  • Maturt Teratom (dermoidcyste) udgør ca. 10 % af de benigne ovarietumorer
   • Er hyppigst hos yngre kvinder
   • Er bilateral i 15 % af tilfældene
   • Kan indeholde mange typer væv (overvejende af ektodermal oprindelse: talg, hår, knoglevæv, tandanlæg og kirtelvæv)
  • Nogle tumorer er ukarakteristiske og kan ikke entydigt klassificeres
 • Fra ovariestroma
  • Thecom producerer østrogen og kan give postmenopausal blødning
  • Fibrom udgår fra fibroblaster, er ikke hormonproducerende, men kan give Meigs syndrom (ascites, hydrothorax og fibroma ovarii)
  • Granulosacellesvulst (sjælden) kan være hormonproducerende og kan give pubertas praecox
  • Sertoli-Leydig-cellesvulst kan producere androgener, som fører til virilisering, kan også føre til Cushings syndrom (steroidproduktion)

Paraovariale cyster

 • Udgår fra rester af mesonephros, den Wolffske gang
  • Lokaliseret i ligamentum latum
  • Sjældent særlig store, der kan være enkelte eller flere
  • Kan være vanskelige klinisk og ultrasonisk at skelne fra ovarielle cyster

ICPC-2

ICD-10

 • N83 Ikke-inflammatorisk sygd. i æggestok, æggeleder, parametrie
 • N830 Follikulær ovariecyste
 • N832 Anden el ikke spec. ovariecyste
 • N839 Ikke-inflammatorisk sygd i ovarie, æggeleder, parametrie UNS
 • D27 Godartede tumorer i æggestok

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Påvisning af en evt. cystisk udfyldning i et eller begge ovarier
 • En cystisk udfyldning kan være benign, malign eller være en bordelinetumor
 • Ved ovariecyster er den gynækologiske undersøgelse ofte falsk negativ og også større cyster kan overses, da de kan placere sig i den del af nedre abdomen, der ikke kan nås ved gynækologisk undersøgelse. Abdominal palpation og transabdominal ultralyd bør derfor altid foretages ved mistanke om ovariecyster.

Differentialdiagnoser

Sygehistorie

 • Ovariecyster eller benigne ovarietumorer vil give symptomer, hvis
  • de bliver så store, at de giver tryksymptomer fra blære eller rectum
  • at de på grund af deres størrelse giver tiltagende abdominalomfang
  • hvis cysten eller tumoren torkverer, bløder eller rumperer
  • hvis de generer ved samleje
  • hvis hormonproduktionen afficeres
  • hvis der produceres ascites og/eller pleuravæske
  • enkelte cyster opdages først, når patienten føler omfangsforøgelse af abdomen og trods diæt ikke kan passe bukserne

Kliniske fund

 • Opdages ofte tilfældigt ved gynækologisk undersøgelse eller ved UL7CT skanning af abdomen i anden anledning
 • Store cyster kan føles abdominalt
 • Ukomplicerede ovariecyster er normalt uømme, cystiske af konsistens, velafgrænsede og mobile

Andre undersøgelser

 • Ultralyd vil kunne give diagnosen i de fleste tilfælde
 • Ved suspekte tumorer (solide områder, ekskresenser, flere kamre), ved store cystiske tumorer samt ved alle postmenopausale måles CA-125
 • CA-125 alene har kun sparsom sensitivitet og specificitet, og er kun indiceret ved påvist cyste eller ascites
 • CA-125 sammenholdt med ultrasoniske tegn og alder indgår i RMI index (risk of malignancy index) som med en vis sandsynlighed udpeger kvinder med høj risiko for malign ovarietumor. Dette er beskrevet detaljeret under ovariecancer.
 • Hos præmenopausale kvinder og en ikke suspekt cyste: 3
  • < 4 cm: afslut
  • 4-7 cm og normal CA-125: kontrol efter 3 måneder, 90 % er forsvundet, de persisterende opereres
  • > 7 cm: operation

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved symptomgivende cyster - også ved blødningsforstyrrelser
 • Ved tilfældigt fund af store cyster
 • Ved mistanke om ondartede forandringer
 • Alle postmenopausale

Hos gynækologen/gynækologisk afdeling

 • Der optages grundig anamnese
  • tidligere gynækologiske sygdomme
  • graviditeter
  • tidligere operationer (peritoneal adherencer kan lave væskefyldte lommer, der kan tolkes som cyster)
  • smerter, (er der sub-torisonstilfælde?) er der tegn til endometriose? (dysmenoré, dyspareuni, blod i afførringen eller urinen?)
  • udstråling (kan ofte stråle ned i benet)
  • medicin:
   • p-piller - der er ikke ægløsning under p-pille-behandling
 • Undersøgelse:
  • Gynækologisk undersøgelse med inspektion af fornices (endometriose), eksploration (er processen mobil, fikseret, øm, cystisk/solid?)
  • Evt. rekto-vaginal eksploration
  • Transvaginal ultralyd:
   • uterus udseende og beliggenhed: er den skubbet til den ene side pga. cysten, er slimhinden atypisk pga. hormonpåvirkning fra cysten, er der tale om et fibrom - evt. med nekrose, der kan fejltolkes som cyste
   • ovariernes udseende og beliggenhed (trækkes ofte ind bag uterus ved svær endometriose). Er der cyster, hvordan ser de ud, størrelse, solide partier, ekskresencer
   • Fri væske - ascites, blod?
  • Abdominal undersøgelse:
   • processens beliggenhed, ømhed, mobilitet
  • Transabdominal ultralyd:
   • Processens udseende (ofte er toppen ikke visualiserbar vaginalt)
   • Hydronefrose
   • Ascites
   • Omentmetastaser
   • Levermetastaser?
 • Biokemi:
  • Afhænger af alder, symptomer og kliniske fund
  • Ofte tages blodprøver for at undersøge evt. hormonproduktion samt CA-125
 • Yderligere undersøgerlser
  • Ved mistanke om ovariecancer gøres PET/CT-skanning
  • Ultralyd på specialafdeling
  • Evt. diagnostisk eller terapeutisk ascitesdrænage

Behandling

Behandlingsmål

 • Sikre diagnosen - udelukke malignitet
 • Evt. fjerne cysten(rene)

Generelt om behandlingen

 • Kirurgisk behandling eller observation
  • Mindre cyster hos præmenopausale kvinder kan følges, hvis de ikke giver anledning til smerter eller andre gener
  • Ved mistanke om endometriose vil man ofte operere da cysterne ikke forsvinder
  • Hos postmenopausale kvinder bør cyster over 5 cm fjernes
 • Kirurgisk behandling
  • Det generelle princip er fjernelse af cyste inklusiv cystekapsel
  • Fenestrering (åbning) af cystekapslen og tømning af cyste har ikke større effekt end observation 4
  • Laparoskopisk operation er mulig i de fleste tilfælde
  • I fertil alder tilstræbes at bevare så meget ovarievæv som muligt
  • Især hos kvinder efter menopausen kan ooforektomi være en fordel

Medicinsk behandling

 • P-piller ved funktionelle cyster
  • Har ifølge en metaanalyse ingen effekt 5
  • "Watchful waiting" anbefales. Hvis cysterne vedvarer, er kirurgisk intervention ofte indiceret

Anden behandling

 • Enkamrede cyster af beskeden størrelse er ofte follikelcyster
  • De fleste vil forsvinde spontant i løbet af et par cykli
  • Operativ fjernelse bliver sjældent nødvendig
  • I enkelte tilfælde kan cyster punkteres transvaginalt
 • Theca-lutein cyster forsvinder, når den unormale gonadotropin-stimulation ophører
 • Endometriosecyster kræver kirurgisk behandling (omhyggelig resektion)
 • Hos gravide kvinder vil de fleste mindre ovariecyster, der påvises ved tidlig ultralydsskanning, forsvinde spontant.
  • Cyster under 6 cm og dermoidcyster følges og opereres postpartum
  • Behandlingskrævende ovariecyster hos gravide tilstræbes opereret i graviditetsuge 15-22
  • Måling af CA-125 under graviditet er ikke indiceret

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Ovariecyster har en tendens til at recidivere efter behandling
 • Risikoen er størst hvis cystekaplsen ikke fjernes
 • Nogle kvinder synes at have tendens til gentagne ovariecyster, årsagen er ukendt

Komplikationer til ubehandlede cyster

 • Torsion af cyste, eller mere hyppigt torsion af et ovarium med cyste. Ved torsionstilfælde eller ophobning af subtorsionstilfælde bør operation fremskyndes.
 • Ruptur af cyste, akut abdomen
  • Ruptur af mindre ovariecyster kan medføre akutte abdominalsmerter, der forværres ved bevægelse og diffus ømhed ved gynækologisk undersøgelse
  • Diagnosen er klinisk, men bekræftes ved påvisning af en sammenfaldet cyste og fri væske i bughulen ved ultralydsskanning
  • I de fleste tilfælde resorberes cystevæsken og smerterne aftager spontant i løbet af et døgn
  • Vedvarende smerter kan skyldes blødning fra cysten eller torsion og kræver operation

Prognose

 • Prognosen er god, da udgangspunktet er en benign lidelse

Patientinformation

Hvad du bør informere patienten om

 • Cyster (væskefyldte blærer) forekommer ofte naturligt på æggestokkene. I en del tilfælde vil de forsvinde spontant. I andre tilfælde kan de medføre symptomer og kræve kirurgisk fjernelse
 • Cyster og godartede svulster på æggestokkene kan give symptomer i kraft af deres størrelse (øget abdominalomfang), ved at de trykker på andre organer (særligt blære eller endetarm) eller ved at de producerer hormoner
 • De kan også afklemmes (giver smerter) eller give blødning. Hvis kirurgi bliver nødvendig, vil man tilstræbe at bevare mest muligt af æggestokkene

Hvad findes af skriftlig patientinformation

Opfølgning

Plan

 • Cyster følges med kontroller hos en gynækolog 
  • Follikelcyster vil ofte forsvinde spontant
  • Cyster kan også fortsætte at vokse

Hvad bør man kontrollere

 • Evt. vedvarende vækst af cysterne
 • Ved risiko for malignitet (suspekte og solide tumorer, persisterende cyster over 4 cm) tages CA-125

Illustrationer

Billeder

Dermoid/teratom

Endometriom

Solid ovarialtumor

Ovarialcyster

Cystisk/solid tumor

Plancher eller tegninger

Kilder

Referencer

 1. Bailey CL, Ueland FR, Land GL, DePriest GD et al. The malignant potential of small cystic ovarian tumours in women over 50 years of age. Gyn Oncol 1998;69:819-24.PubMed
 2. Kroon E, Andolf E. Diagnosis and follow-up of simple ovarian cysts detected by ultrasound in postmenopausal women. Obstet Gynecol 1995;85:211-4.PubMed
 3. www.dsog.dk DSOG guideline - Håndtering af ovariecyster 2009PubMed
 4. Zanetta G, Lissoni A, Torri V, Valle CV, Trio D et al. Role of puncture and aspiration in expectant mangement of simple ovarian cysts: a randomised study. Br Med J 1996; 313: 1110-3.PubMed
 5. Grimes DA, Jones LB, Lopez LM, Schulz KF. Oral contraceptives for functional ovarian cysts. Cochrane Database Syst Rev, issue 4, 2006.Cochrane

Fagmedarbejdere

 • Mikkel Rosendahl, Speciallæge i Gynækologi og Obstetrik, ph.d., Gynækologisk klinik, Rigshospitalet
 • Bjarne Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
 • Lisbeth Nilas, professor, overlæge, dr.med., Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.