Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Ovariecyste

Tip en ven

Oprettet: 26.11.2009

Basisoplysninger

Definition

 • Godartede svulster udgået fra ovarierne

Forekomst

 • Ovariecyster er meget hyppige, men der findes ikke opgørelser af prævalensen hos unge
 • Screeningsundersøgelser har vist en forekomst af ovariecyster hos
  • Ca. 10% af premenopausale i aldersgruppen 45-50 år
  • Ca. 7% af postmenopausale kvinder 1, 2

Ætiologi og patogenese

Fysiologiske (funktionelle) cyster

 • Follikelcyster
  • Er persisterende Graafske follikler (manglende ruptur)
  • Kan være enkeltstående eller multiple
  • Ved PCO (polycystisk ovariesyndrom), er der mange små follikelcyster i begge ovarier
  • Mindre follikelcyster < 30 mm i diameter er fysiologisk forekommende
  • Oftest små glatvæggede, enkamrede cyster
  • Kan vokse og give gener
 • Corpus luteum cyster
  • Opstår oftest ved blødning i et gult legeme
  • Er fysiologisk forekommende i den tidlige graviditet
  • Progesteronproduktion i cysten kan medføre blødningsforstyrrelser i form af menostasi
 • Theca-lutein cyster
  • Opstår som følge af høje koncentrationer af choriogonadotropin (svangerskab, stimulering med gonadotropiner eller klomifen (antiøstrogen) ved infertilitet, trofoblastsvulster)
  • Kan ved mola være store, multicystiske og bilaterale
  • Svinder oftest, når baggrunden for cysteudviklingen ophører
 • Endometriosecyster ("chokoladecyster")

Godartede ovarietumorer (benigne neoplasmer)

 • Fra overfladeepitelet
  • Serøst cystadenom
   • Udgør ca. 25% af benigne ovarietumorer, er den hyppigste type
   • Bilateral i 20% af tilfældene
   • Oftes unikolulærte, af varierende størrelse, men kan blive store (15-25 cm)
  • Mucinøst cystadenom
   • Hyppigst i 30-50 års alderen
   • Glatvæggede flerkamrede tumorer
   • Kan blive meget store (flere kilo)
   • Kan give pseudomyxoma peritonei (spredning af slimproducerende celler på bughinden)
  • Brennertumorer (sjælden), oftest små faste tumorer
  • Teratom (dermoidcyste) udgør ca. 10% af de benigne ovarietumorer
   • Er hyppigst hos yngre kvinder
   • Er bilateral i 15% af tilfældene
   • Kan indeholde mange typer væv (overvejende af ektodermal oprindelse: talg, hår, knoglevæv, tandanlæg og kirtelvæv)
  • Nogle tumorer er ukarakteristiske og kan ikke entydigt klassificeres.
 • Fra ovariestroma
  • Thecom producerer østrogen og kan give postmenopausal blødning
  • Fibrom udgår fra fibroblaster, er ikke hormonproducerende, men kan give Meigs syndrom (ascites, højresidig hydrothorax og fibroma ovarii)
  • Granulosacellesvulst (sjælden) kan være hormonproducerende og kan give pubertas praecox
  • Sertoli-Leydig-cellesvulst kan producere androgener, som fører til virilisering, kan også føre til Cushings syndrom (steroidproduktion)

Paraovariale cyster

 • Udgår fra rester af mesonephros, den Wolffske gang
  • Lokaliseret i ligamentum latum
  • Sjældent særlig store, der kan være enkelte eller flere

ICPC-2

 • X80 Godartet svulst i kønsorgan hos kvinde

ICD-10

 • N83 Ikke-inflammatorisk sygd. i æggestok, æggeleder, parametrie
 • N830 Follikulær ovariecyste
 • N832 Anden el ikke spec. ovariecyste
 • N839 Ikke-inflammatorisk sygd i ovarie, æggeleder, parametrie UNS
 • D27 Godartede tumorer i æggestok

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Påvisning af en evt. cystisk udfyldning i et eller begge ovarier
 • En cystisk udfyldning kan være benign, malign eller være en bordelinetumor
 • Ved ovariecyster er den gynækologiske undersøgelse ofte falsk negativ og også større cyster kan overses

Differentialdiagnoser

Sygehistorie

 • Ovariecyster eller benigne ovarietumorer vil give symptomer, hvis
  • de bliver så store, at de giver tryksymptomer fra blære eller rectum
  • at de på grund af deres størrelse giver tiltagende abdominalomfang
  • hvis cysten eller tumoren torkverer, bløder eller rumperer
  • hvis hormonproduktionen afficeres

Kliniske fund

 • Opdages ofte tilfældigt ved gynækologisk undersøgelse
 • Store cyster kan føles abdominalt
 • Ukomplicerede ovariecyster er normalt uømme, cystiske af konsistens, velafgrænsede og mobile

Andre undersøgelser

 • Ultralyd vil kunne give diagnosen i de fleste tilfælde
 • Ved suspekte tumorer, ekkorige tumorer og store cystiske tumorer måles CA-125
 • CA-125 alene har kun sparsom sensitivitet og specificitet, og er kun indiceret ved påvist cyste
 • CA-125 sammenholdt med ultrasoniske tegn og alder indgår i RMI index (risk of malignancy index) som med en vis sandsynlighed udpeger kvinder med høj risiko for malign ovarietumor.
 • Hos præmenopausale kvinder og en ikke suspekt cyste: 3
  • < 4 cm: afslut
  • 4-7 cm og normal CA-125: kontrol efter 3 måneder, 90% er forsvundet, de persisterende opereres
  • > 7 cm: operation

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved symptomgivende cyster
 • Ved tilfældigt fund af store cyster
 • Ved mistanke om ondartede forandringer

Behandling

Behandlingsmål

 • Sikre diagnosen
 • Evt. fjerne cysten(e)

Generelt om behandlingen

 • Kirurgisk behandling eller observation
  • Mindre cyster hos præmenopausale kvinder kan følges
  • Hos postmenopausale kvinder bør cyster over 5 cm fjernes
 • Kirurgisk behandling
  • Det generelle princip er fjernelse af cyste inklusiv cystekapsel
  • Fenestrering (åbning) af cystekapslen og tømning af cyste har ikke større effekt end observation 4
  • Laparoskopisk operation er mulig i de fleste tilfælde
  • I fertil alder tilstræbes at bevare så meget ovarievæv som muligt
  • Især hos kvinder efter menopausen kan ooforektomi være en fordel

Medicinsk behandling

 • P-piller ved funktionelle cyster
  • Har ifølge en metaanalyse ingen effekt (Ia) 5
  • "Watchful waiting" anbefales. Hvis cysterne vedvarer, er kirurgisk intervention ofte indiceret

Anden behandling

 • Enkamrede cyster af beskeden størrelse er ofte follikelcyster
  • De fleste vil forsvinde spontant i løbet af et par cykli
  • Operativ fjernelse bliver sjældent nødvendig
  • I enkelte tilfælde kan cyster punkteres transvaginalt
 • Theca-lutein cyster forsvinder, når den unormale gonadotropin-stimulation ophører
 • Endometriosecyster kræver kirurgisk behandling (omhyggelig resektion)
 • Hos gravide kvinder vil de fleste mindre ovariecyster, der påvises ved tidlig ultralydsskanning, forsvinde spontant.
  • Cyster under 6 cm og dermoidcyster følges og opereres postpartum
  • Behandlingskrævende ovariecyster hos gravide tilstræbes opereret i graviditetsuge 15-22
  • Måling af CA-125 under graviditet er ikke indiceret

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Ovariecyster har en tendens til at recidivere efter behandling
 • Risikoen er størst hvis cystekaplsen ikke fjernes
 • Nogle kvinder synes at have tendens til gentagne ovariecyster, årsagen er ukendt

Komplikationer

 • Torsion af cyste, eller mere hyppigt torsion af et ovarium med cyste
 • Ruptur af cyste, akut abdomen
  • Ruptur af mindre ovariecyster kan medføre akutte abdominalsmerter, der forværres ved bevægelse og diffus ømhed ved gynækologisk undersøgelse
  • Diagnosen er klinisk, men bekræftes ved påvisning af en sammenfaldet cyste og fri væske i bughulen ved ultralydsskanning
  • I de fleste tilfælde resorberes cystevæsken og smerterne aftager spontant i løbet af et døgn
  • Vedvarende smerter kan skyldes blødning fra cysten eller torsion og kræver operation

Prognose

 • Prognosen er god, da udgangspunktet er en benign lidelse

Patientinformation

Hvad du bør informere patienten om

 • Cyster (væskefyldte blærer) forekommer ofte naturligt på æggestokkene. I en del tilfælde vil de forsvinde spontant. I andre tilfælde kan de medføre symptomer og kræve kirurgisk fjernelse
 • Cyster og godartede svulster på æggestokkene kan give symptomer i kraft af deres størrelse (øget abdominalomfang), ved at de trykker på andre organer (særligt blære eller endetarm) eller ved at de producerer hormoner
 • De kan også afklemmes (giver smerter) eller give blødning. Hvis kirurgi bliver nødvendig, vil man tilstræbe at bevare mest muligt af æggestokkene

Hvad findes af skriftlig patientinformation

Opfølgning

Plan

 • Cyster følges med kontroller
  • Follikelcyster vil ofte forsvinde spontant
  • Cyster kan også fortsætte at vokse

Hvad bør man kontrollere

 • Evt. vedvarende vækst af cysterne
 • Ved risiko for malignitet (suspekte og solide tumorer, persisterende cyster over 4 cm) tages CA-125

Illustrationer

Billeder

Dermoid/teratom

Endometriom

Solid ovarialtumor

Ovarialcyster

Cystisk/solid tumor

Plancher eller tegninger

Kilder

Fagmedarbejdere

 • Lisbeth Nilas, professor, overlæge, dr.med., Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital
 • Bjarne V. Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
 • Per Bergsjø, professor emeritus, Universitetet i Bergen
 • Åsa Rytter Evensen, dr. med., spesialist i allmennmedisin, Røa Helsesenter, Oslo kommune
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?