Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Gul feber

Sidst fagligt opdateret: 26.09.2012

Basisoplysninger

Definition

 • Gul feber er en infektion forårsaget af et virus i flavivirusgruppen; overføres af myg 1
 • Gul feber i byform (urban yellow fever)
  • Smitte fra menneske til menneske i byområder på grund af myggen Aedes aegypti
 • Gul feber i junglefom (sylvatic yellow fever)
  • Smitte fra inficerede aber til mennesker i skovområder på grund af Aedes/Haemagogus eller andre skovmyg
 • Mellemform (intermediate yellew fever)
  • Forskellige myggearter, som inficerer både aber og mennesker; opstår hyppigt i lokale epidemier og er ofte forløber for udbrud af gul feber i byform

Forekomst

 • Incidens
  • WHO har anslået, at der i verden er ca. 200.000 tilfælde årligt med ca. 30.000 dødsfald
  • Mere end 90 % af alle sygdomstilfælde er i Vestafrika
 • Alder
  • Børn og voksne synes lige modtagelige for sygdommen, men børn får oftere en mildere form
  • Voksne er lidt hyppigere angrebet som følge af større eksponering i forbindelse med arbejde
 • Lokalisation
  • Gul feber findes i tropiske områder i Afrika, og Syd- og Mellemamerika mellem 15 grader nordlig og sydlig bredde
  • Findes ikke i Asien
 • Udvikling
  • Epidemier, som opstår med nogle års mellemrum, kan sprede sig langt ind i de tempererede zoner i perioder med meget varm vejr
  • Antal udbrud er øget de sidste 20 år

Ætiologi og patogenese

 • Gul feber skyldes gruppe B arbovirus tilhørende flavivirusgruppen
 • Gul feber betragtes som en zoonose, da virus overføres til mennesker fra aber eller myg; inficerede mennesker har høje virusmængder i blodet og kan derfor inficere vektor-myg 2
 • Smitte
  • Gul feber kan overføres på to måder:
   • Fra menneske til menneske ved hjælp af myggen Aedes aegypti (urban yellow fever)
   • Fra inficerede aber til mennesker ved hjælp af myg som Haemagogus (sylvatic yellow fever)
  • Overførsel kan ske i op til 2.500 m højde, og sygdommens reservoir er aber samt myggen selv, idet virus overføres fra den ene generation myg til den næste
  • Aedes stikker typisk "at dusk and dawn", så det er på disse tidspunkter, man bør anvende myggespray
 • Patofysiologi
  • Tilstanden afficerer lymfevæv, lever, nyrer og hjerte
  • Gul feber kan forårsage en betydelig levernekrose

Andre flavivirus

Disponerende faktorer

 • Manglende vaccination
 • Ophold i endemiske områder
 • Insektstik

ICPC-2

 • A78 Infektionssygdom IKA

ICD-10

 • A95 Gul feber
  • A95.9 Gul feber UNS

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Diagnosen bekræftes ved påvisning af virus i blod eller ved påvisning af antistoffer
 • Diagnosen stilles ofte først ved autopsi, hvor der ses karakteristiske forandringer i leveren; i det akutte forløb er leverbiopsi kontraindiceret som følge af blødningsrisiko

Differentialdiagnoser

Sygehistorie

 • Inkubationstiden er 3-6 dage og i denne fase er mennesker smittefarlige for vektor-myg på grund af viræmien
 • Forløbet kan være mildt og forbigående særligt hos børn, men det kan også være ganske alvorligt med hurtig udvikling af symptomer
 • Sygdommen starter med hurtigt indsættende feber, kulderystelser, hovedpine, muskelsmerter og kvalme med opkastninger
 • De fleste kommer i en kort remissionsfase efter 3-4 dage, men herefter udvikler 5-20 % - oftest inden for et døgn - alvorlige symptomer med leverskade, tiltagende icterus, nyresvigt og blødningstendens
 • Dødeligheden
  • Varierer fra ca. 20 % på det afrikanske kontinent, hvor det overvejende er børn, der inficeres, til 65 % blandt de mere sporadiske tilfælde blandt voksne i Sydamerika

Risiko for rejsende

 • Rejsende er i risiko for gul feber i alle de lande, hvor sygdommen forekommer
 • Vaccination anbefales derfor ved rejser i Afrika og Sydamerika, hvis man skal til land, som ligger mellem 15° nord og 15° syd for ækvator
 • Gul feber hos rejsende er alligevel meget usædvanlig, og i Europa blev det i årene 2000-2004 kun meldt om to importerede tilfælde, begge uvaccinerede 3

Kliniske fund

Mild form

 • Feber og moderate almensymptomer

Alvorlig form

 • Invasionsfasen
  • Feber
  • Erytematøst udslæt i ansigtet og konjunktival injektion
  • Hudblødninger og blødning fra slimhinder
  • Oliguri
  • Icterus
  • Takykardi
 • Intoksikationsfasen
  • På ny feber efter remissionsfasen
  • Bradykardi
  • Hypotension
 • Icterus
 • Blødninger (gastrointestinalkanalen, blære, næse, mund, subkutant)
 • Cerebral påvirkning senere i forløbet

Supplerende undersøgelser

Blodprøver

 • Høje leverenzymer, hyperbilirubinæmi
 • Leukopeni og trombocytopeni - ofte først senere i forløbet

Urin

 • Proteinuri er almindelig
 • Bilirubinuri

Hvornår skal patienten henvises?

 • Patienter med mistanke om gul feber skal straks henvises til infektionsmedicinske afdelinger

Behandling

Behandlingsmål

 • Behandlingen er symptomatisk og primært rettet mod eventuelle komplikationer

Generelt om behandlingen

 • Der findes ingen specifik antiviral terapi
 • Opretholdelse af væske- og elektrolytbalance er essentiel

Medicinsk behandling

 • Kun symptomatisk

Anden behandling

 • Transfusionsbehandling kan være nødvendig
 • Feber kan forsøges reduceret ved antipyretisk behandling eller køling

Forebyggende behandling

 • Vaccination
  • Er en sikker forebyggende foranstaltning
  • Vaccinen indeholder levende, svækket virus, som giver i hvert fald 10 års immunitet hos 95 %
  • En enkeltdosis giver beskyttende antistoffer hos 99 % af de vaccinerede inden for 7 dage
  • Alvorlige komplikationer til vaccinen er meget sjældne, men ses af og til hos personer >60 år, som kan udvikle en alvorlig multiorganinfektion
 • Spredning af sygdommen kan også reduceres gennem kontrol af myg og forebyggelse af myggestik

Vaccination ved rejser

 • Gul feber er den eneste sygdom, der er omfattet af internationale regler. I lande, hvor der kan forekomme gul feber, kan man kræve, at tilrejsende er vaccineret. Ved indrejse skal man kunne fremvise et stempel i det gule, internationale vaccinationskort. Vaccinationen er gyldig 10 dage efter vaccinationen
 • Lande, hvor der ikke findes gul feber, men hvor der findes myg, der kan overføre gul feber, kræver dokumentation for vaccination fra rejsende, der kommer fra lande med gul feber
 • WHO anbefaler vaccination til alle rejsende til lande, der ligger i områder, hvor gul feber forekommer; se eventuel CDC's og WHO's sider om gul feber
 • Rejsende til områder, hvor der forekommer gul feber, skal vaccineres. Vaccinen er et levende, svækket, gul feber virus og beskytter 10 dage efter vaccination. Da indrejselandet har ret til at kræve en gyldig vaccination, skal vaccinen være givet senest 10 dage inden indrejsen. Vaccination beskytter i 10 år
 • Rejsende med nedsat immunforsvar, gravide og børn under 1 år bør ikke vaccineres med levende vacciner. Selv om risikoen for infektion af et foster fra en levende vaccine er teoretisk, anbefales det at undgå graviditet de første tre måneder efter vaccination med en levende vaccine. Vaccinen indeholder æg, og personer med tidligere, alvorlig overfølsomhed mod æg bør ikke vaccineres

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Inkubationstiden hos mennesker er mellem 3 og 6 dage
 • Invasionsperioden
  • Pludselig start med kraftig hovedpine, muskelsmerter og takykardi, som varer i 2-5 dage
 • Remissionsperiode
  • Kortvarig remission fra timer til nogle få dage
 • Intoksikationsperioden
  • Præget af bradykardi, hypotension, icterus og blødningstendens
 • Rekonvalescensperioden
  • Lang og inkluderer nogle uger med udtalt træthed

Komplikationer

 • Blødninger og DIC
 • Væske- eller elektrolytforstyrrelser

Prognose

 • 10 % af klinisk diagnosticerede tilfælde har dødelig udgang; dette er nok højere, da mange milde tilfælde forbliver udiagnosticerede
 • Ved alvorlig forløbende infektion indtræder døden almindeligvis mellem 6. og 10. dag
 • Blodig opkastning, melæna og anuri angiver en dårlig prognose
 • Ældre over 65 år og immunsupprimerede er hyppigere udsat for komplikationer 4, 5, 6
 • Gennemgået sygdom giver livslang immunitet

Patientinformation

Hvad findes af skriftlig patientinformation

Kilder

Referencer

 1. Buhl MR, Flavivirusinfektioner: gul feber, denguefeber og japansk encefalitis. Ugeskr Læger 2005;167: 4076-80Ugeskrift
 2. Monath TP, Dengue and yellow fever - challenges for the development and use of vaccines. N Engl J Med 2007;357: 2222-5NEJM
 3. Bae HG, Drosten C, Emmerich P, Colebunders R, Hantson P, Pest S, Parent M, Schmitz H, Warnat MA, Niedrig M, Analysis of two imported cases of yellow fever infection from Ivory Coast and The Gambia to Germany and Belgium. J Clin Virol 2005;33: 274-80PubMed
 4. Vasconcelos PFC, Luna EJ, Galler R, Silva LJ, et al, Serious adverse events associated with yellow fever 17DD vaccine in Brazil: a report of two cases. Lancet 2001;358: 91-7PubMed
 5. Martin M, Tsai TF, Cropp B, Chang G-JJ, et al, Fever and multisystem organ failure associated with 17D-204 yellow fever vaccination: a report of four cases. Lancet 2001;358: 98-104PubMed
 6. Chan RC, Penney DJ, Little D et al, Hepatitis and death following vaccination with 17D-204 yellow fever vaccine. Lancet 2001;358: 121-2PubMed

Fagmedarbejdere

 • Bjarne Ørskov Lindhardt, Ledende overlæge, klinisk lektor, dr.med., Hvidovre Hospital, Infektionsmedicinsk afdeling
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?