Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Præoperativ hårfjernelse

Tip en ven

Oprettet: 07.02.2011

Sammendrag af rapport fra Center for medicinsk metodevurdering, nr. 2/2000 samt bygget på en artikel om evidensbaseret medicin i Ugeskrift for Læger 1

Patienter på sygehus er udsatte for infektioner. De kan påføres smitte fra sygehusmiljøet, eller de kan udvikle infektioner fra egen normalflora. Sådanne infektioner påfører samfundet ekstra udgifter og udsætter patienten for gener. Rapporter om multiresistente bakterier, også ved danske og norske sygehuse, aktualiserer og gør problemet yderligere alvorligt.

Sygehusene har indført en række tiltag for at hindre sådanne infektioner, men det videnskabelige grundlag for mange af tiltagene har ofte været mangelfuldt. Operationsstuer på sygehuse er udformet forskelligt, og der praktiseres forskellige rutiner for at forebygge infektioner. Varierende praksis og problemets størrelse tilsiger, at der er behov for en grundig og systematisk gennemgang af det videnskabelige grundlag for brug af forskellige hygiejnetiltag i norske operationsstuer.

Den norske rapport er en del af en større norsk udredning vedrørende det videnskabelige grundlag for hygiejnetiltag i forbindelse med postoperative sårinfektioner. Del-rapporten omhandler forskellige former for præoperativ hårfjernelse og bygger på en systematisk litteraturgennemgang af området for at identificere alle relevante kliniske forsøg. Den danske artikel bygger primært på gennemgang af et Cochrane-review1.

Resultaterne viser, at der ikke er dokumentation for, om man skal fjerne eller ikke fjerne hår før operation. Derimod findes der et stærkt videnskabeligt grundlag for ikke at barbere patienterne (dvs. hårfjernelse med barberkniv) før operation. Elektrisk klipper eller depileringscreme bør anvendes, hvis der skal fjernes hår.

Konklusioner

  • Der er ingen god dokumentation for, at hårfjernelse giver lavere forekomst af postoperative sårinfektioner end ingen hårfjernelse.
  • Flere randomiserede studier, udover observationsstudier med kontrol, viser at våd eller tør barbering aftenen før operationen giver signifikant højere sårinfektionsrate end depileringscreme, klipning eller ingen hårfjernelse.
  • Der er ingen overbevisende dokumenteret forskel mellem depileringscreme, klipning eller ingen hårfjernelse på forekomst af postoperative sårinfektioner.
  • Hårfjernelse med klipning bør gøres tæt op til operationstidspunktet.
  • Den metode for hårfjernelse som giver lavest forekomst af sårinfektioner, vil være mest kosteffektiv.

Kilder

Referencer

  1. Senter for medisinsk metodevurdering. Preoperativ hårfjerning - delrapport. SMM-rapport nr. 2/2000. www.sintef.no/smm. Senter for medisinsk metodevurdering. Preoperativ hårfjerning - delrapport. SMM-rapport nr. 2/2000. www.sintef.no/smm.
  • Senter for medisinsk metodevurdering. Preoperativ hårfjerning - delrapport. SMM-rapport nr. 2/2000. www.sintef.no/smm.

Fagmedarbejdere

  • Svend Schulze, ledende overlæge, dr.med., Hvidovre Hospital, Gastroenheden
  • Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles offentlige sundhedsportal - sundhed.dk,
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?