Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Gastroenterit, viral

Tip en ven

Sidst fagligt opdateret: 04.07.2012

Basisoplysninger

Definition

 • Mave-tarminfektion forårsaget af virus
 • Inddeles efter ætiologisk agens
 • Blandt de hyppigste årsager er norovirus, rotavirus men også adenovirus (se omtale heraf)

Forekomst

 • Den hyppigste årsag til infektiøs gastroenterit
  • I USA er vira årsag til 30-40 % af alle tilfælde af infektiøs diaré
 • Forekommer globalt og i alle aldersklasser
 • Hyppigst og alvorligst hos mindre børn
 • Viral gastroenterit forekommer særligt i vintermånederne 1. Norovirus-infektion kaldes også "winter vomiting disease"

Ætiologi og patogenese

 • Norovirus (calicivirus)
  • Er ansvarlig for ca. 40 % af alle diarétilfælde på institutioner
  • Er meget smitsomt og smitter på flere måder
 • Rotavirus
  • Dobbeltstrenget RNA-virus som er ansvarlig for størstedelen af diarétilfælde hos børn i alderen 4 måneder til 2 år
  • Der forekommer 7 grupper af rotavirus (A-G), og gruppe A er den mest betydningsfulde
  • Sygdommen er som regel mild hos større børn og voksne, men kan være alvorlig hos spædbørn og småbørn <2 år

Andre vigtige virale agens

 • Adenovirus 40/41
 • Andre virus i Calicivirus-familien
 • Astrovirus

Smitteforhold

 • Smitte sker hovedsageligt fra person til person fækaloralt
 • Rotavirus
  • Forekommer i store mængder i fæces og er meget smitsom
  • Smitterisikoen er størst i de første 4 dage af sygdommen
 • Norovirus
  • Kan også smitte via mad (skaldyr, bagervarer) og vand
  • Luftbåren smitte er også mulig (aerosol fra opkast). Dette er sandsynligvis den dominerende smittemåde ved udbrud i institutioner

Disponerende faktorer

 • Dårlig håndhygiejne, særligt i kombination med ophold på institution

ICPC-2

ICD-10

 • A08 Tarminfektioner fa virus og andre organismer
 • A080 Enteritis fa rotavirus
 • A081 Akut gastroenteritis fa Norwalk-virus
 • A082 Enteritis fa adenovirus
 • A083 Enteritis fa anden virus
 • A084 Tarminfektion fa virus UNS
 • A085 Tarminfektion fa anden (mikro)organisme UNS
 • A09 Diarre og gastroenterit af formod infekt. el ikke spec.årsag

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • I klinisk praksis bliver de ætiologiske agenser sjældent identificeret
 • Rotavirus
  • Påvisning af virus-antigen i fæces ved immunoassays
  • Påvisning af viruspartikler ved elektronmikroskopi
 • Adenovirus
  • Påvisning af adenovirus-antigen i fæces ved PCR-teknik
 • Norovirus
  • PCR i afføringsprøve
  • Evt. elektronmikroskopisk påvisning

Differentialdiagnoser

 • Andre årsager til diaré, særlig bakterielle infektioner

Sygehistorie

 • Inkubationstid generelt
  • 1-3 dage
  • 8-10 dage ved adenovirusinfektion
 • Hyppigste symptomer er kvalme, opkast og diaré
  • Opkast og kvalme er hyppigst ved Norovirus
  • Opkast ophører som regel efter 1-2 døgn
  • Diaréer kan vare 4-6 dage, kortere ved Norovirus- og længere ved adenovirus-infektion
 • Norovirusenterit

Kliniske fund

 • Ofte ingen eller let feber
 • Objektivt kan der findes tegn på dehydrering
  • Træthed, tørst, oliguri, akut vægttab, tørre slimhinder, halonerede øjne, nedsat hudturgor, takykardi og evt. lavt blodtryk
   • Let dehydrering - akut tab af 5 % af kropsvægten
   • Moderat dehydrering - tab af 5-10 % af kropsvægten
   • Alvorlig dehydrering - tab af over 10-15 % af kropsvægten

Supplerende undersøgelser

 • Afføringsprøve
  • Til påvisning af virus ved hjælp af PCR
  • Bør tages inden 48-72 timer efter sygdomsdebut
  • Er ofte muligt at påvise virus ved hjælp af PCR op til 5 dage efter sygdomsdebut
  • Prøve sendes uden transportmedium
 • Evt. blodprøve
  • Med henblik på elektrolytforstyrrelser

Prøvetagning og forsendelse af prøver ved mistanke om norovirusinfektion (calicivirus)

 • Afføringsprøve er at foretrække, idet norovirus lettere isoleres fra afføring
 • Ved mistanke om udbrud bør der tages prøver fra 4-5 forskellige personer
 • Afføringsprøve
  • 5 gram - mængde svarende til en barneske. Bør tages inden tre døgn efter sygdomsstart
  • Prøven opbevares og sendes til laboratoriet i en steril prøvebeholder uden tilsætning af virustransportmedium. Prøven skal helst opbevares og sendes i nedkølet tilstand (f.eks. flamingo-kasse med et fryseelement)
 • Opkast
  • Prøver kan også tages fra opkast. De samme rutiner og krav til mængde gældende for afføringsprøver gælder også for prøver af opkast
 • Prøver kan eksempelvis sendes til Statens Serum Institut

Hvornår skal patienten henvises

 • Liberal henvisning/indlæggelse ved dehydrering hos børn
 • Ved alvorlig dehydrering hos voksne

Behandling

Behandlingsmål

 • Forebygge dehydrering
 • Forebygge spredning af viruset

Generelt om behandlingen

 • De fleste af patienterne har ikke behov for behandling, da tilstanden er selvlimiterende
 • I nogle tilfælde er der indikation for at behandle dehydrering og evt. elektrolytforstyrrelser
 • Statens Serum Institut har udarbejdet informationsmateriale for håndtering af norovirusudbrud

Peroral rehydrering

 • Er at foretrække, men intravenøs rehydrering kan være nødvendig hos mere medtagne patienter
 • Ved moderat rehydrering reducerer peroral rehydrering indlæggelsesforløbet og arbejdsbelastning på sundhedspersonalet - sammenlignet med intravenøs behandling 2, 3
 • En metaanalyse har vist, at for hvert 25. barn behandlet peroralt, måtte 1 barn behandles intravenøst 4

Egenbehandling

 • I starten af diaré-episoden, og ved vedvarende moderate sygdomsbilleder anbefales rigelig væske
 • For børn 2-10 år
  • 100-200 ml saft efter hver løs afføring
  • Evt. kan forældrene selv lave: 1 liter vand, ½ teske salt og 6-8 teskeer glukose. Alternativt tynd solbærsaft med ½ teske salt per liter væske
 • For voksne mere drikke end vanligt
  • Undgå hypertone læskedrikke eller sportsdrikke
  • Må i givet tilfælde blandes med lige dele vand
 • Ved diaré og tegn på dehydrering anbefales balanceret sukker-saltløsning
  • F.eks. en elektrolytsuspension lavet ud fra pulver (Revolyt) købt på apoteket
  • Hjemmelavet: ½ teske (2,5 ml) bordsalt, 3 spiseskeer (45 ml) sukker i en liter vand
 • Probiotika
  • Hos børn med akut infektiøs diaré er behandling med Lactobacillus (f.eks. Cultura) en tryg og effektiv måde at afkorte varigheden og at reducere antallet af afføringer ved diaré 5
  • Det er ønskeligt med flere studier

Medikamentel behandling

 • Kvalmestillende behandling, som kan overvejes ved indlæggelse
  • En systematisk studie har vist, at ondansetron hos børn med svære gener af gastroenteritis fører til 6
   • Reduceret risiko for videre opkast (NNT 5)
   • Reduceret risiko for at få tilført intravenøs væske (NNT 5)
   • Reduceret risiko for øjeblikkelig hjælp og hospitalsindlæggelse (NNT 14)
   • Forfatterne konkluderer, at medikamentet bør indgå i de faglige retningslinjer for behandling af gastroenteritis for udvalgte patienter
  • Et andet studie viste, at peroral ondansetron reducerede kvalme og opkastninger og gjorde det lettere at gennemføre peroral rehydrering 7

Forebyggende behandling

 • God håndhygiejne er vigtig
  • Hos børn i daginstitutioner har et program for håndvask før madlavning og efter toiletbesøg vist sig at reducere antallet af diarétilfælde med op mod 30 % 8
 • Rotavirus
  • Rotavirusvaccine findes, er effektiv, men kostbar og har uafklarede bivirkninger 9 og er ikke en del af det danske vaccinationsprogram
 • Norovirus
  • Vaccine findes ikke

Anmeldelse af udbrud

 • Mistænkte eller påviste udbrud af smitsomme sygdomme i hospitalsregi eller anden institution, skal omgående indrapporteres til lokal mikrobiologisk afdeling eller embedslægen
 • Mistænkte eller påviste udbrud af smitsomme sygdomme i kommunal institution bør meddeles Embedslægeinstitutionen

Vaccine mod rotavirus

 • I et placebokontrolleret studie i Latinamerika og Finland fik børn i 2 og 4-måneders alderen to orale vaccinedoser. Evalueringen viste, at vaccinen var meget effektiv og beskyttede mod alvorlig rotavirus gastroenteritis og reducerede forekomsten af alvorlig gastroenteritis af enhver årsag 10

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Normalt går tilstanden over indenfor 4-6 dage

Komplikationer

 • Dehydrering
 • Forstyrrelse i elektrolytbalancen

Opfølgning

 • Sygemelding fra dagligt arbejde, hvis patienten arbejder i:
  • Levnedsmiddelindustrien eller på serveringssteder - med direkte eller indirekte kontakt med madvarer, som skal spises rå eller uden yderligere opvarmning
  • Sundhedspersonale - med direkte kontakt, eller som serverer mad til patienter der er særligt udsatte for infektionssygdomme, eller for hvem infektioner vil kunne have særligt alvorlige konsekvenser (f.eks. præmature, intensivafdelinger)
 • Der bør gå 48 timer fra symptomfrihed, førend man genoptager dette arbejde
 • Kontrol af afføringsprøve er ikke nødvendig 11

Børnehave

 • Børn i børnehave eller institution kan vende tilbage 48 timer efter symptomfrihed11
  • Kontrolprøve er ikke nødvendig
 • Ved udbrud i børnehave eller skole:
  • Børn bør holdes hjemme ved symptomer
  • Intensiveret håndvask og rengøring af skifteborde og legetøj

Udbrud i sundhedsinstitution

 • Patienter med akut gastroenteritis bør isoleres i eget rum eller egen afdeling. Rummet bør have eget bad/toilet11
 • Personale med symptomer sendes hjem, indtil de har haft et døgns symptomfrihed
 • Håndvask indskærpes efter kontakt med patienter eller berøring af mulige kontaminerede genstande
 • Mundbind benyttes som supplement til smitteforklæde og handsker - pga. fare for smitsom aerosol ved opkastninger
 • Isolationsrummet rengøres daglig på almindelig måde
 • Ved synlige sekreter foretages pletdesinfektion
 • Ved ophør af isoleringen rengøres rummet i henhold til retningslinjer for kontaktsmitteisolering

Anmeldelsespligt

 • Virusenteriter er ikke anmeldelsespligtige
 • Anmeldelse af smitsom sygdom, der kan være overført med madvarer, inklusive drikkevand
  • Embedslægen eller hospitalsafdeling kontakter Fødevarestyrelsen
  • Hvis der er mistanke om flere tilfælde af smitte gennem indtagelse af madvarer (fælleskildeudbrud) f.eks. restauranter, bør man øjeblikkeligt kontakte Fødevarestyrelsen

Patientinformation

Hvad findes af skriftlig patientinformation

Kilder

Referencer

 1. Rydell GE, Kindberg E, Larson G, Svensson L. Susceptibility to winter vomiting disease: a sweet matter. Rev Med Viol 2011; 21: 370-82.PubMed
 2. Atherly-John YC, Cunningham SJ, Crain EF. A randomized trial of oral vs intravenous rehydration in a pediatric emergency department. Arch Pediatr Adolesc Med 2002; 156: 1240-3.PubMed
 3. Spandorfer PR, Alessandrini EA, Joffe MD, Localio R, Shaw KN. Oral versus intravenous rehydration of moderately dehydrated children: A randomized, controlled trial. Pediatrics 2005; 115: 295-301.Pediatrics
 4. Hartling L, Bellemare S, Wiebe N, Russell K, Klassen T, Craig W. Oral versus intravenous rehydration for treating dehydration due to gastroenteritis in children. Cochrane Database Syst Rev 2006; 3: CD004390.Cochrane
 5. Van Niel CW, Feudtner C, Garrison MM, et al. Lactobacillus therapy for acute infectious diarrhoea in children:a meta-analysis. Pediatrics 2002; 109: 678-84.Pediatrics
 6. DeCamp LR, Byerley JS, Doshi N, Steiner MJ. Use of antiemetic agents in acute gastroenteritis. A systematic review and meta-analysis. Arch Pediatr Adolesc Med 2008; 162: 858-65.PubMed
 7. Freedman SB, Adler M, Seshadri R et al. Oral ondansetron for gastroenteritis in a pediatric emergency department. N Engl J Med 2006; 354: 1698-705.NEJM
 8. Ejemot RI, Ehiri JE, Meremikwu MM, Critchley JA. Hand washing for preventing diarrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1, 2008.Cochrane
 9. Soares-Weiser K, Goldberg E, Tamimi G, et al. Rotavirus vaccine for preventing diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2004; (1): CD002848.Cochrane
 10. Ruiz-Palacios GM, Perez-Schael I, Velazquez FR, et al. Safety and efficacy of an attenuated vaccine against severe rotavirus gastroenteritis. N Engl J Med. 2006; 354: 11-22.PubMed
 11. MacCannell T, Umscheid CA, Agarwal RK, Lee I, Kuntz G, Stevenson KB. Guideline for the prevention and control of norovirus gastroenteritis outbreaks in healthcare settings. Infect Control Hosp Epidemiol 2011; 32: 939-69.PubMed

Fagmedarbejdere

 • Ole Haagen Nielsen, professor, overlæge, dr. med., Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Herlev Hospital
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, klinikchef, Århus Universitetspraksis og ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.