Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Cervikal discusprolaps

Tip en ven

Oprettet: 05.10.2010

Basisoplysninger

Definition

 • En cervikal discusprolaps er udposning af nucleus pulposus gennem annulus fibrosus
 • Cervikal radikulopati er en neurologisk tilstand karakteriseret ved dysfunktion af en cervikal nerverod 1
 • Tilstanden præsenterer sig ofte med smerte i nakken og i en arm, med en kombination af sensoriske og motoriske udfald, eller refleksændringer i den afficerede nerverods forsyningsområde 2
 • Trykker prolapsen også på medulla, vil der kunne komme supranukleære symptomer fra niveauerne under i form af spasticitet, parese, sensibilitetsforstyrrelse og blærepåvirkning.

Forekomst

 • Relativt almindelig tilstand fra 45 års alderen
 • Ca. 90% af alle prolapser kommer svarende til diskus mellem C5-6 (6.nerverod) eller C6-7 (7.nerverod)
 • Incidens
  • Amerikanske tal viser en årlig incidens på 107:100.000 for mænd og 64:100.000 for kvinder 3
  • 15% skyldes traume

Ætiologi og patogenese

 • Degenerative forandringer
  • Forårsager 70-75% af tilfældene
  • I nucleus pulposus erstattes degenererede polysakkarider af kollagen, og vandindholdet i bruskskiverne mindskes. Dette gør, at højden på bruskskiverne aftager
  • Dette betyder, at hyppigheden af prolaps øges gennem livet
 • De radikulære smerter ved prolaps
  • Skyldes formentlig en kombination af mekanisk tryk på nervevæv og inflammation
 • Protrusion
  • En protrusion er en udbuling af en bruskskive uden brud i annulus fibrosus
  • Protrusion findes ofte som et tilfældigt fund.

Disponerende faktorer

 • Familiær disposition
 • Medfødte forandringer i ryghvirvler
 • Rygning

ICPC-2

 • L83 Cervikalsyndrom

ICD-10

 • M501 Cervikal diskusprolaps m radikulopati
 • G551 Kompression af nerverod el nerveplexus v diskuslidelse

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Smerter og stivhed i nakke med radikulære symptomer 4, 5
 • Neurologiske udfald svarende til en nerverod
 • Påvisning af dertil svarende prolaps ved MRI

Differentialdiagnoser

Sygehistorie

 • Pludseligt eller mere gradvist indsættende
  • Nakkesmerte
  • Radikulære smerter konstant eller afhængig af hovedstilling
  • Paræstesier og/eller motoriske udfald i arm svarende til afficeret nerverod
 • Lindring og forværring
  • Ved at holde den afficerede arm over hovedet, eller bøje hovedet ned og bort fra den symptomatiske side, opnås ofte smertelindring 6
  • Rotation af hovedet eller bøjning mod den symptomatiske side øger smerten 7

Kliniske fund

 • Bevægelighed i nakken er oftest nedsat på grund af smerterne
 • Funktionstest vil næsten altid provokere smerte, hyppigst ved ekstension og sidedrejning
 • Foramen kompressionstest positiv
  • Udføres med ekstension i nakken og samtidig hovedbøjning til siden, mens der lægges et vist tryk på hovedet7
  • Dette vil ofte udløse radikulære smerter i den arm, hovedet drejes mod
 • Rodfund, oftest C6, C7 eller sjældnere C5 og C8 8
  • C7 rod (diskus mellem C6-C7)
   • Smerteudstråling langs mediale skapula, bagsiden af overarmen, dorsum af underarm og langfinger
   • Sensibilitetsudfald på bagre underarm og tredje finger
   • Parese i triceps, håndleds- og fingerekstensor
   • Tricepsrefleksen kan være svækket
  • C6 rod (diskus mellem C5-C6)
   • Smerteudstråling på radialsiden af over-/underarm, tommel og eventuelt pegefinger
   • Sensibilitetsudfald på radialsiden af underarmen, i tommel og eventuelt pegefinger
   • Evt. pareser i m. brachioradialis og m. biceps brachii, dvs. fleksion i albue
   • Biceps- og brachioradialisrefleksen evt. svækket
  • C5-syndrom (diskus mellem C4-C5)
   • Smerteudstråling langs mediale skapula og laterale arm til albuen
   • Sensorisk tab på lateralsiden af overarmen
   • Svækket kraft i deltoideus, supraspinatus og infraspinatus
  • C8-syndrom (diskus mellem C7-Th1)
   • Smerteudstråling til skulder, ulnarsiden af underarmen, femte finger
   • Sensorisk tab i femte finger
   • Svækket kraft i tommeladduktorerne og de små håndmuskler samt femtefinger abduktion
 • Sjældent ses median prolaps som kan klemme på medulla og give en myelopati med para- eller tetraplegi samt blærepåvirkning

Supplerende undersøgelser i almen praksis

 • Funktionstest af nakke vil næsten altid udløse smerter
 • Neurologisk undersøgelse af overekstremiteter
 • Vurdere myelopatisymptomer (parese eventuelt øget tonus i underekstremiteter, vandladningsforstyrrelse)
 • Laboratorieprøver har lille værdi

Andre undersøgelser

 • Røntgen
  • Har lille værdi 9, 10
 • MR
  • Er den foretrukne undersøgelse ved cervikal radikulopati 11
  • Bortset fra ved alarmerende sygdomsbilleder kan man afvente MR, til der er gået 4-6 uger, og da evt. undersøge dem som fortsat er symptomatiske
  • Hos asymptomatiske patienter kan man finde prolaps eller protrusion (57%), dårlige pladsforhold omkring medulla (26%) og kompression af medulla (7%) 12
 • CT
  • Har begrænset værdi i vurderingen af cervikal radikulopati 13
  • Men kan være nyttig til at bedømme omfang af osteochondrose, indsnævringer i foramina eller forkalkning i det posteriore longitudinelle ligament
 • Elektrofysiologiske undersøgelser
  • Kan være nyttige når sygehistorie og fund er utilstrækkelige til at skille en radikulopati fra andre neurologiske årsager 14

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved akutte, betydelige pareser og/eller myelopati
 • Ved tiltagende pareser
 • Ved langvarigt forløb uden tegn til bedring

Behandling

Behandlingsmål

 • Lindre smerter, bedre neurologisk funktion, hindre recidiv 15
 • Fuld restitution

Generelt om behandlingen

 • De fleste klarer sig med konservativ behandling
  • Men der foreligger sparsomt med kvalitetsstudier over de ikke-kirurgiske tiltag1
 • Patienter som har pareser der forværres eller varer længe, eller har medullære symptomer, kan have behov for operation
 • Smertelindrende og evt. inflammationsdæmpende behandling i akutfasen

Hvad kan patienten selv gøre?

 • Undgå aktiviteter som øger trykket i discus, det vil sige undgå aktiviteter som udløser smerter
  • Løb, hop og lignende frarådes
  • Ensidige stillinger af nakke og ryg bør undgås

Medicinsk behandling

 • Antiflogistika kan anvendes de første 1-2 uger
 • Tillæg af analgetika ofte nødvendig
  • For eksempel paracetamol
  • Stærke analgetika kan også forbigående være nødvendig
  • Små doser levopromazin kan sjældent være nyttig som tillægsbehandling

Anden behandling

 • Fysioterapi kan være nyttig, et studie viser tydelig bedre effekt end vente-og-se 16 (Ib)
 • Cervikal traktion?
  • En systematisk oversigt (Ia) konkluderede, at det ikke var muligt at fastslå om behandlingen hjælper, fordi kvaliteten på studierne var for dårlig 17
 • Øvelsesbehandling
  • Anbefales ofte efter at smerterne har givet sig, men der foreligger sparsomt med dokumentation15,16

Kirurgi

 • Hos egnede patienter kan kirurgi lindre intraktable gener, men der findes ikke data, som kan sige noget om det optimale tidspunkt for indgreb 18, 19
 • Indikation
  • Ved klinisk medullær påvirkning
  • Ved verificeret og meget generende radikulopati som ikke bedres/forværres i løbet af 6-12 ugers konservativ behandling
 • Forskellige kirurgiske metoder anvendes 20
 • Effekt
  • Der findes få kvalitetsstudier som har sammenlignet kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling (Ia) 21
  • Resultaterne viser, at blandt opererede patienter uden myelopati havde 70% væsentlig bedring i tilstanden efter to år 22, 23
  • Et randomiseret, kontrolleret studie (Ib) viste klar bedring hos de opererede efter tre måneder, men efter et år var der ingen forskel 24
  • En mindre, men veldesignet studie viste, at konservativ behandling var lige god som kirurgi efter to års opfølgning 25
 • Komplikationer
  • Er usædvanlige men kan omfatte skader på rygmarven (< 1%), nerverodskade (2-3%), recidiverende nervelammelse (f.eks. hæshed, 2%), esofagusperforation (< 1%) 22,23, 26

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Symptomerne forsvinder ofte helt i løbet af 1-4 måneder, som regel langvarigt forløb op mod 4 måneder

Komplikationer

 • Ved operation er der 1-5% risiko for blødning eller infektion. Det er også 1-5% risiko for læsion af n. phrenicus eller truncus sympaticus ved operativ adgang på forsiden af columna. Ved bagre adgang er risikoen for nerverodskade tilsvarende høj
 • Risikoen for beskadigelse af medulla spinalis under operation er 1/500

Prognose

 • De fleste patienter bliver symptomfrie over tid eller bliver bedre af konservativ behandling1
 • Operationsresultaterne er gode, ca. 80% bliver symptomfrie
  • Tallene skal sammenholdes med det gode spontane forløb, meget ofte er ikke konservativ behandling tilstrækkelig

Patientinformation

Hvad du bør informere patienten om

 • Ufarlig tilstand som i de fleste tilfælde går over spontant
 • Vigtigt at tage hensyn til generne og undgå aktiviteter som udløser smerter

Hvad findes af skriftlig patientinformation

Opfølgning

Plan

 • Bør følges med tanke på progredierende neurologiske udfald

Hvad bør man kontrollere

 • Kraft og sensibilitet i overekstremiteten
 • Kraft, sensibilitet og tonus samt reflekser i underekstremiteterne
 • Vandladning

Illustrationer

Plancher eller tegninger

Kilder

Referencer

 1. Carette S and Fehlings MG. Cervical radiculopathy. N Engl J Med 2005; 353: 392-9. Carette S and Fehlings MG. Cervical radiculopathy. N Engl J Med 2005; 353: 392-9.
 2. Bogduk N. The anatomy and pathophysiology of neck pain. Phys Med Rehabil Clin N Am 2003; 14: 455-72.Bogduk N. The anatomy and pathophysiology of neck pain. Phys Med Rehabil Clin N Am 2003; 14: 455-72.
 3. Radhakrishan K, Litchy WJ, O'Fallon WM, Kurland LT. Epidemiology of cervical radiculopathy: a population-based study from Rochester, Minnesota, 1976 through 1990. Brain 1994; 117: 325-35.Radhakrishan K, Litchy WJ, O'Fallon WM, Kurland LT. Epidemiology of cervical radiculopathy: a population-based study from Rochester, Minnesota, 1976 through 1990. Brain 1994; 117: 325-35.
 4. Wainner RS, Gill H. Diagnosis and nonoperative management of cervical radiculopathy. J Orthop Sports Phys Ther 2000; 30: 728-44.Wainner RS, Gill H. Diagnosis and nonoperative management of cervical radiculopathy. J Orthop Sports Phys Ther 2000; 30: 728-44.
 5. Honet JC, Ellenberg MR. What you always wanted to know about the history and physical examination of neck pain but were afraid to ask. Phys Med Rehabil Clin N Am 2003; 14: 473-91.Honet JC, Ellenberg MR. What you always wanted to know about the history and physical examination of neck pain but were afraid to ask. Phys Med Rehabil Clin N Am 2003; 14: 473-91.
 6. Davidson RI, Dunn EJ, Metzmaker JN. The shoulder abduction test in the diagnosis of radicular pain in cervical extradural compressive monoradiculopathies. Spine 1981; 6: 441-6.Davidson RI, Dunn EJ, Metzmaker JN. The shoulder abduction test in the diagnosis of radicular pain in cervical extradural compressive monoradiculopathies. Spine 1981; 6: 441-6.
 7. Spurling RG, Scoville WB. Lateral rupture of the cervical intervertebral discs: a common cause of shoulder and arm pain. Surg Gynecol Obstet 1944; 78: 350-8.Spurling RG, Scoville WB. Lateral rupture of the cervical intervertebral discs: a common cause of shoulder and arm pain. Surg Gynecol Obstet 1944; 78: 350-8.
 8. Wainner RS, Fritz JM, Irrgang JJ, Boninger ML, Delitto A, Allison S. Reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopathy. Spine 2003; 28: 52-62.Wainner RS, Fritz JM, Irrgang JJ, Boninger ML, Delitto A, Allison S. Reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopathy. Spine 2003; 28: 52-62.
 9. Mink JH, Gordon RE, Deutsch AL. The cervical spine: radiologist's perspective. Phys Med Rehabil Clin N Am 2003; 14: 493-548.Mink JH, Gordon RE, Deutsch AL. The cervical spine: radiologist's perspective. Phys Med Rehabil Clin N Am 2003; 14: 493-548.
 10. Pyhtinen J, Laitinen J. Cervical intervertebral foramen narrowing and myelographic nerve root sleeve deformities. Neuroradiology 1993; 35: 596-7.Pyhtinen J, Laitinen J. Cervical intervertebral foramen narrowing and myelographic nerve root sleeve deformities. Neuroradiology 1993; 35: 596-7.
 11. Brown BM, Schwartz RH, Frank E, Blank NK. Preoperative evaluation of cervical radiculopathy and myelopathy by surface-coil MR imaging. AJR Am J Roentgenol 1988; 151: 1205-12.Brown BM, Schwartz RH, Frank E, Blank NK. Preoperative evaluation of cervical radiculopathy and myelopathy by surface-coil MR imaging. AJR Am J Roentgenol 1988; 151: 1205-12.
 12. Teresi LM, Lufkin RB, Reicher MA, et al. Asymptomatic degenerative disk disease and spondylosis of the cervical spine: MR imaging. Radiology 1987; 164: 83-8.Teresi LM, Lufkin RB, Reicher MA, et al. Asymptomatic degenerative disk disease and spondylosis of the cervical spine: MR imaging. Radiology 1987; 164: 83-8.
 13. Scotti G, Scialfa G, Pieralli S, Boccardi E, Valsecchi F, Tonon C. Myelopathy and radiculopathy due to cervical spondylosis: myelographic-CT correlations. AJNR Am J Neuroradiol 1983; 4: 601-3.Scotti G, Scialfa G, Pieralli S, Boccardi E, Valsecchi F, Tonon C. Myelopathy and radiculopathy due to cervical spondylosis: myelographic-CT correlations. AJNR Am J Neuroradiol 1983; 4: 601-3.
 14. Han JJ, Kraft GH. Electrodiagnosis of neck pain. Phys Med Rehabil Clin N Am 2003; 14: 549-67.Han JJ, Kraft GH. Electrodiagnosis of neck pain. Phys Med Rehabil Clin N Am 2003; 14: 549-67.
 15. Wolff MW, Levine LA. Cervical radiculopathies: conservative approaches to management. Phys Med Rehabil Clin N Am 2002; 13: 589-608.Wolff MW, Levine LA. Cervical radiculopathies: conservative approaches to management. Phys Med Rehabil Clin N Am 2002; 13: 589-608.
 16. Kuijper B, Trans JTJ, Beelen A, et al. Cervical collar or physiotherapy versus wait abd see policy for recent onset cervical radiculopathi: randomised trial. BMJ 2009; 339: b3883.Kuijper B, Trans JTJ, Beelen A, et al. Cervical collar or physiotherapy versus wait abd see policy for recent onset cervical radiculopathi: randomised trial. BMJ 2009; 339: b3883.
 17. van der Heijden GJ, Beurskens AJ, Koes BW, Assendelft WJ, de Vet HC, Bouter LM. The efficacy of traction for back and neck pain: a systematic, blinded review of randomized clinical trial methods. Phys Ther 1995; 75: 93-104.van der Heijden GJ, Beurskens AJ, Koes BW, Assendelft WJ, de Vet HC, Bouter LM. The efficacy of traction for back and neck pain: a systematic, blinded review of randomized clinical trial methods. Phys Ther 1995; 75: 93-104.
 18. Sampath P, Bendebba M, Davis JD, Ducker T. Outcome in patients with cervical radiculopathy: prospective, multicenter study with independent clinical review. Spine 1999; 24: 591-7.Sampath P, Bendebba M, Davis JD, Ducker T. Outcome in patients with cervical radiculopathy: prospective, multicenter study with independent clinical review. Spine 1999; 24: 591-7.
 19. Heckmann JG, Lang CJG, Zobelein I, Laumer R, Druschky A, Neundorfer B. Herniated cervical intervertebral discs with radiculopathy: an outcome study of conservatively or surgically treated patients. J Spinal Disord 1999; 12: 396-401.Heckmann JG, Lang CJG, Zobelein I, Laumer R, Druschky A, Neundorfer B. Herniated cervical intervertebral discs with radiculopathy: an outcome study of conservatively or surgically treated patients. J Spinal Disord 1999; 12: 396-401.
 20. Lafuente J, Casey AT, Petzold A, Brew S. The Bryan cervical disc prosthesis as an alternative to arthrodesis in the treatment of cervical spondylosis. J Bone Joint Surg Br 2005; 87: 508-512.Lafuente J, Casey AT, Petzold A, Brew S. The Bryan cervical disc prosthesis as an alternative to arthrodesis in the treatment of cervical spondylosis. J Bone Joint Surg Br 2005; 87: 508-512.
 21. Fouyas IP, Statham PFX, Sandercock PAG. Cochrane review on the role of surgery in cervical spondylotic radiculomyelopathy. Spine 2002; 27: 736-47.Fouyas IP, Statham PFX, Sandercock PAG. Cochrane review on the role of surgery in cervical spondylotic radiculomyelopathy. Spine 2002; 27: 736-47.
 22. Hacker RJ, Cauthen JC, Gilbert TJ, Griffith SL. A prospective randomized multicenter clinical evaluation of an anterior cervical fusion cage. Spine 2000; 25: 2646-54.Hacker RJ, Cauthen JC, Gilbert TJ, Griffith SL. A prospective randomized multicenter clinical evaluation of an anterior cervical fusion cage. Spine 2000; 25: 2646-54.
 23. Casha S, Fehlings MG. Clinical and radiological evaluation of the Codman semiconstrained load-sharing anterior cervical plate: prospective multicenter trial and independent blinded evaluation of outcome. J Neurosurg 2003; 99:Suppl: 264-70.Casha S, Fehlings MG. Clinical and radiological evaluation of the Codman semiconstrained load-sharing anterior cervical plate: prospective multicenter trial and independent blinded evaluation of outcome. J Neurosurg 2003; 99:Suppl: 264-70.
 24. Persson LC, Carlsson CA, Carlsson JY. Long-lasting cervical radicular pain managed with surgery, physiotherapy, or a cervical collar: a prospective, randomized study. Spine 1997; 22: 751-8.Persson LC, Carlsson CA, Carlsson JY. Long-lasting cervical radicular pain managed with surgery, physiotherapy, or a cervical collar: a prospective, randomized study. Spine 1997; 22: 751-8.
 25. Kadanka Z, Bednarik J, Vohanka S, et al. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy: a prospective randomised study. Eur Spine J 2000; 9: 538-544.Kadanka Z, Bednarik J, Vohanka S, et al. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy: a prospective randomised study. Eur Spine J 2000; 9: 538-544.
 26. Edwards CC II, Heller JG, Murakami H. Corpectomy versus laminoplasty for multilevel cervical myelopathy: an independent matched-cohort analysis. Spine 2002; 27: 1168-75.Edwards CC II, Heller JG, Murakami H. Corpectomy versus laminoplasty for multilevel cervical myelopathy: an independent matched-cohort analysis. Spine 2002; 27: 1168-75.
 • Paulson O B, Gjerris F, Soelberg Sørensen P, Juhler M: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi. Århus, Foreningen Af Danske Lægestuderendes Forlag, 1996
 • Sneppen O, Bünger C, Hvid I: Ortopædisk Kirurgi. Århus, Foreningen Af Danske Lægestuderendes Forlag, 1998

Fagmedarbejdere

 • Nanna Witting, afdelingslæge, ph.d., Neurologisk Klinik, Rigshopspitalet
 • Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles offentlige sundhedsportal - sundhed.dk,
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin,
 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?