Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Spinalstenose

Sidst fagligt opdateret: 26.09.2015

Basisoplysninger 1, 2

Definition

 • Spinalstenose er en indsnævring af spinalkanalen med risiko for tryk på medulla spinalis og/eller nerverødderne
 • En snæver spinalkanal kan være medfødt eller erhvervet
 • Degenerative forandringer, osteokondrose, er skyld i de fleste tilfælde af spinalstenose
 • Cervical spinalstenose kan give spastisk para- og/eller tetraparese
 • Lumbal spinalstenose er hyppigst og kan give neurogen claudicatio

Forekomst

 • Optræder ofte hos personer over 50 år
 • I de sjældnere tilfælde, som er medfødte, kan symptomerne opstå i langt yngre alder

Ætiologi og patogenese

 • Skyldes som regel degeneration af bruskskiver og facetled med forkalkning, som reducerer spinalkanalens størrelse
 • Medvirkende årsager kan være spondylolistese, tidligere brud, rygoperation

Medfødt trang spinalkanal

 • Central spinalstenose
  • Kort midtsagittal diameter
  • Fører til både lateral og central forsnævrede forhold i spinalkanalen, og disponerer til tryk på hele medulla og cauda equina centralt i kanalen og på enkeltrødder lateralt i spinalkanalen
 • Lateral spinal stenose
  • Kløverbladformet spinalkanal
  • Det vil sige, at leddene buer ind i spinalkanalen lateralt. Dette giver en lille skrå diameter og lateral tranghed under facetterne og i foramen intervertebrale, mens den midtsagittale diameter kan være relativt normal
  • Den laterale tranghed disponerer for tryk på enkeltrødder lateralt i kanalen ved prolaps og osteokondrose

Disponerende faktorer

 • Medfødt trang spinalkanal

ICPC-2

ICD-10

 • G55 Kompres. af nerverødder og nerveplekser v sygd. KA
 • G552 Kompression af nerverod el nerveplexus v spondylose
 • M47 Spondylose
 • M472 Anden spondylose m radikulopati
 • M480 Spinalstenose

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Sygehistorie og kliniske fund giver mistanke om tilstanden
 • Billeddiagnostik bekræfter stenose i spinalkanalen

Differentialdiagnoser

Sygehistorie

 • Kardinalsymptomet er smerteudløst reduceret gangdistance neurogen claudicatio
 • Smerte og følelsesløshed kan opleves som om den starter distalt og breder sig proksimalt
 • Smerteprovokation
  • Generne provokeres ofte ved gang og i stående stilling
 • Smertelindring
  • Smerten lindres almindeligvis, når patienten bøjer sig fremover
   • Det centrale og laterale rum i spinalkanalen øges ved fleksion og mindskes ved ekstension af lænden
  • Smerterne lindres også, når patienten sætter sig eller lægger sig ned
 • Variable symptomer
  • Symptomerne kan være asymmetriske eller variere fra side til side
  • Symptomerne kan være milde, moderate eller intense
 • Dysfunktion af urinvejene
  • Er usædvanlig, men mange patienter oplever en vis grad af urgency

Kliniske fund

 • Neurologisk undersøgelse er almindeligvis normal
 • Der kan foreligge asymmetrisk patellar- eller achillessenerefleks og muskelsvaghed i ben
  • Specifikke motoriske udfald er usædvanlige
 • Laseques test er sjældent positiv
 • Kontroller distal puls, vaskulær vs. neurogen claudicatio

Supplerende undersøgelser i almen praksis

 • Ingen prøver er diagnostiske for spinalstenose

Andre undersøgelser

 • Cervical spinalstenose
  • MR-skanning af cervical columna
  • Ved rodkanalstenose CT-skanning eller CT-myelografi af cervical columna
 • Lumbal spinalstenose
  • Funktionsmyelografi af lænderyg giver et dynamisk billede af forholdene
  • MR- eller CT-skanning af lænden

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved mistanke om tilstanden
 • Ved progredierende gangvanskeligheder

Henvisning/tjekliste

Spinal stenose

 • Formålet med henvisningen
  • Diagnostik? Kirurgi?
 • Sygehistorie
  • Debut og varighed? Tidligere rygkirurgi? Forløb og udvikling? Progression? Vedvarende gener?
  • Grad af smerte? Hvad provokerer smerterne? Hvad giver smertelindring? Funktionsnedsættelse? Reduceret gangdistance? Neurologiske udfald - radikulopati?
  • Effekt af konservativ behandling?
  • Andre sygdomme af relevans? Psykosociale forhold af betydning?
  • Fast medicin?
  • Træningspotentiale?
 • Kliniske fund
  • Deformiteter? Smerte? Instabilitet? Neurologiske udfald? Reflekser? Affektion af flere niveauer?
 • Supplerende undersøgelser
  • Røntgen - beskriv fundene. Degenerativ spondylolisthese?
  • Eventuelt CT- og/eller MR-skanning af ryg

Spinal stenose

 • Klinisk billede
  • Rygsmerter med udstråling og/eller neurologiske udfald, verificeret degenerativ ryg - spinal stenose
 • Behandlingstilbud i sundhedsvæsenet
  • Kirurgisk behandling med dekompression eventuelt suppleret med afstivning
 • Nødvendige individuelle oplysninger
  • Grad af smerter
  • Grad af funktionsnedsættelse
  • Neurologiske udfald
  • Symptomvarighed
  • Forværring
  • Tidligere rygkirurgi
  • Komorbiditeter
  • Træningspotentiale
  • Psykosociale forhold kan være af høj prioritet

Behandling

Behandlingsmål

 • Symptomlindring
 • Forhindre progression

Generelt om behandlingen

 • Konservativ behandling i de fleste tilfælde
 • Moderate gener
  • Patienter med moderate gener er i en gråzone mellem konservativ og kirurgisk behandling
 • Kirurgi
  • Ved intense gener

Hvad kan patienten selv gøre?

 • Nedsættelse af aktiviteten kan bedre generne. Det er naturligvis vigtigt, at smertevoldende aktivitet så erstattes af anden aktivitet

Medicinsk behandling

 • NSAID eller paracetamol er førstevalg
 • Stærkere analgetika er indiceret ved smertebetinget søvnbesvær

Kirurgi

 • Operation er aktuel, når gangdistancen bliver uacceptabel kort, ved mere kontinuerlige smerter, og når der en sjælden gang opstår blære- eller rektumsymptomer
 • Indgrebet består i frigørelse af alle de symptomgivende rødder med laminektomi og medial facetektomi samt evt. udskrabning af skiver og resektion af protruderende skivekanter
 • På den rigtige indikation er operationsresultaterne relativt gode og viser sig - blandt andet - i form af mindre smerter

Fysioterapi

 • Aktive øvelser individuelt eller i gruppe for at bedre rygfunktion

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Tilstanden udvikler sig over tid med vage symptomer i starten i form af lave rygsmerter og stivhed

Komplikationer

 • Nerverodsudfald

Prognose

 • Operativ behandling har god effekt på gener fra underekstremiteterne, mere usikker effekt på rygsmerter

Patientinformation

Hvad findes af skriftlig patientinformation

Animationer

Kilder

Referencer

 1. Melancia JL, Francisco AF, Antunes JL, Antunes JL. Spinal stenosis. Handb Clin Neurol 2014;119: 541-9PubMed
 2. Rhee JM, Shamji MF, Erwin WM, Bransford RJ, Yoon ST, Smith JS, Kim HJ, Ely CG, Dettori JR, Patel AA, Kalsi-Ryan S, Nonoperative management of cervical myelopathy: a systematic review. Spine 2013;38 (22Suppl1): 855-67PubMed

Fagmedarbejdere

 • Michael Bjørn Russell, prof., overlæge, ph.d., dr. med., Neurologisk afd., Akershus Universitetssygehus, Oslo
 • Bjarne Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
 • Nanna Witting, afdelingslæge, ph.d., Neurologisk Klinik, Rigshospitalet
 • Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles offentlige sundhedsportal - sundhed.dk,
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.