Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Spinalstenose

Tip en ven

Oprettet: 27.05.2010

Basisoplysninger

Definition

 • Spinalstenose er en indsnævring af spinalkanalen med risiko for tryk på medulla spinalis (ved cervikal eller thorakal spinal stenose) eller nerverødderne 1
 • En snæver spinalkanal kan være medfødt eller erhvervet
 • Degenerative forandringer, osteokondrose, er skyld i de fleste tilfælde af spinalstenose
 • Lumbal spinal stenose er hyppigst og kan give neurogen claudicatio 2, 3

Forekomst

 • Optræder ofte hos ældre personer, gennemsnitlig debutalder er 65 år 4
 • I de sjældnere tilfælde, som er medfødte, kan symptomerne opstå i langt yngre alder

Ætiologi og patogenese

 • Skyldes som regel degeneration af bruskskiver og facetled med forkalkning som reducerer spinalkanalens størrelse
 • Medvirkende årsager kan være spondylolistese, tidligere brud, rygoperation

Medfødt trang spinalkanal

 • Central spinal stenose
  • Kort midtsagittal diameter
  • Fører til både lateral og central forsnævrede forhold i spinalkanalen, og disponerer til tryk på hele cauda equina eller medulla centralt i kanalen og på enkeltrødder lateralt i spinalkanalen
 • Lateral spinal stenose
  • Kløverbladformet spinalkanal
  • Det vil sige, at leddene buer ind i spinalkanalen lateralt. Dette giver en lille skrå diameter og lateral tranghed under facetterne og i foramen intervertebrale, mens den midtsagittale diameter kan være relativt normal
  • Den laterale tranghed disponerer for tryk på enkeltrødder lateralt i kanalen ved prolaps og osteokondrose

Disponerende faktorer

 • Medfødt trang spinalkanal

ICPC-2

 • L86 Rygsyndrom med smerteudstråling

ICD-10

 • G55 Kompres. af nerverødder og nerveplekser v sygd. KA
 • G552 Kompression af nerverod el nerveplexus v spondylose
 • M47 Spondylose
 • M472 Anden spondylose m radikulopati
 • M480 Spinalstenose

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Sygehistorie og kliniske fund giver mistanke om tilstanden
 • Billeddiagnostik bekræfter stenose i spinalkanalen

Differentialdiagnoser

Sygehistorie

 • Kardinalsymptomet er smerteudløst reduceret gangdistance (neurogen claudicatio)
 • Smerte og følelsesløshed kan opleves som om den starter distalt og breder sig proksimalt
 • Smerteprovokation
  • Generne provokeres ofte ved gang og i stående stilling
 • Smertelindring
  • Smerten lindres almindeligvis, når patienten bøjer sig fremover
   • Det centrale og laterale rum i spinalkanalen øges ved fleksion og mindskes ved ekstension af korsryggen
  • Smerterne lindres også, når patienten sætter sig eller lægger sig ned
 • Variable symptomer
  • Symptomerne kan være asymmetriske eller variere fra side til side
  • Symptomerne kan være milde, moderate eller intense 5, 6
 • Dysfunktion af urinvejene
  • Er usædvanlig, men mange patienter oplever en vis grad af urgency 7

Kliniske fund

 • Generel fysisk og neurologisk undersøgelse er almindeligvis normal
 • Der kan foreligge asymmetrisk patellar- eller achillessenerefleks og muskelsvaghed i ben
  • Specifikke motoriske udfald er usædvanlige1
 • Laseques test er sjældent positiv
 • Kontroller distal puls - jfr. vaskulær claudicatio

Supplerende undersøgelser i almen praksis

 • Ingen prøver er diagnostiske for spinalstenose

Andre undersøgelser

 • Røntgen, CT og MR er aktuelle undersøgelser
 • MR
  • Vil bekræfte reduceret sagittal diameter
  • Giver et statisk længdesnit
 • Lumbal CT funktionsmyelografi
  • Er nogle steder den foretrukne undersøgelse
  • Giver et dynamisk billede af pladsforholdene

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved mistanke om tilstanden
 • Ved progredierende gangvanskeligheder

Henvisning/tjekliste

Spinal stenose

 • Formålet med henvisningen
  • Diagnostik? Kirurgi?
 • Sygehistorie
  • Debut og varighed? Tidligere rygkirurgi? Forløb og udvikling? Progression? Vedvarende gener?
  • Grad af smerte? Hvad provokerer smerterne? Hvad giver smertelindring? Funktionsnedsættelse? Reduceret gangdistance? Neurologiske udfald - radikulopati?
  • Effekt af konservativ behandling?
  • Andre sygdomme af relevans? Psykosociale forhold af betydning?
  • Fast medicin?
  • Træningspotentiale?
 • Kliniske fund
  • Deformiteter? Smerte? Instabilitet? Neurologiske udfald? Reflekser? Affektion af flere niveauer?
 • Supplerende undersøgelser
  • Røntgen - beskriv fundene. Degenerativ spondylolisthese?
  • Evt. MR

Spinal stenose

 • Klinisk billede
  • Rygsmerter med udstråling og/eller neurologiske udfald, verificeret degenerativ ryg - spinal stenose
 • Behandlingstilbud i sundhedsvæsenet
  • Kirurgisk behandling med dekompression (evt. suppleret med afstivning)
 • Nødvendige individuelle oplysninger
  • Grad af smerter
  • Grad af funktionsnedsættelse
  • Neurologiske udfald
  • Symptomvarighed
  • Forværring
  • Tidligere rygkirurgi
  • Komorbiditeter
  • Træningspotentiale
  • Psykosociale forhold kan være af høj prioritet

Behandling

Behandlingsmål

 • Symptomlindring
 • Forhindre progression

Generelt om behandlingen

 • Konservativ behandling i de fleste tilfælde
  • Omfatter information, smertestillende, NSAIDs, evt. stærkere analgetika 8,6
 • Moderate gener
  • Patienter med moderate gener er i en gråzone, dvs. det er usikkert, hvad der er den bedste behandling 9
 • Kirurgi
  • Ved intense gener

Hvad kan patienten selv gøre?

 • Nedsættelse af aktiviteten kan bedre generne. Det er naturligvis vigtigt, at smertevoldende aktivitet så erstattes af anden aktivitet

Medicinsk behandling

 • NSAID eller paracetamol er førstevalg
 • Stærkere analgetika er indiceret ved smertebetinget søvnbesvær

Kirurgi

 • Operation er aktuel, når gangdistancen bliver uacceptabel kort, ved mere kontinuerlige smerter og når der en sjælden gang opstår blære- eller rektumsymptomer8,6
 • Indgrebet består i frigørelse af alle de symptomgivende rødder med laminektomi og medial facetektomi, og evt. udskrabning af skiver og resektion af protruderende skivekanter
 • På den rigtige indikation er operationsresultaterne relativt gode og viser sig - blandt andet - i form af mindre smerter 10, 11

Fysioterapi

 • Aktive øvelser individuelt eller i gruppe for at bedre rygfunktion

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Tilstanden udvikler sig over tid med vage symptomer i starten i form af lave rygsmerter og stivhed

Komplikationer

 • Nerverodsudfald

Prognose

 • Operativ behandling har god effekt på gener fra underekstremiteterne, mere usikker effekt på rygsmerter

Patientinformation

Hvad findes af skriftlig patientinformation

Animationer

Kilder

Referencer

 1. Garfin SR, et al. Spinal stenosis. J Bone Joint Surg, 1999; 81: 573-83.Garfin SR, et al. Spinal stenosis. J Bone Joint Surg, 1999; 81: 573-83.
 2. Snyder DL, Doggett D, Turkelson C. Treatment of degenerative lumbar spinal stenosis. Am Fam Physician 2004; 70: 517-20. Snyder DL, Doggett D, Turkelson C. Treatment of degenerative lumbar spinal stenosis. Am Fam Physician 2004; 70: 517-20.
 3. Amundsen T, Weber H, Lilleas F, Nordal HJ, Abdelnoor M, Magnaes B. Lumbar spinal stenosis. Clinical and radiologic features. Spine 1995; 20: 1178-86.Amundsen T, Weber H, Lilleas F, Nordal HJ, Abdelnoor M, Magnaes B. Lumbar spinal stenosis. Clinical and radiologic features. Spine 1995; 20: 1178-86.
 4. Hart LG, Deyo RA, Cherkin DC. Physician office visits for low back pain. Frequency, clinical evaluation, and treatment patterns from a U.S. national survey. Spine 1995; 20:11-9.Hart LG, Deyo RA, Cherkin DC. Physician office visits for low back pain. Frequency, clinical evaluation, and treatment patterns from a U.S. national survey. Spine 1995; 20:11-9.
 5. Atlas SJ, Deyo RA, Keller RB, Chapin AM, Patrick DL, Long JM, et al. The Maine Lumbar Spine Study, part III. 1-year outcomes of surgical and nonsurgical management of lumbar spinal stenosis. Spine 1996; 21: 1787-94.Atlas SJ, Deyo RA, Keller RB, Chapin AM, Patrick DL, Long JM, et al. The Maine Lumbar Spine Study, part III. 1-year outcomes of surgical and nonsurgical management of lumbar spinal stenosis. Spine 1996; 21: 1787-94.
 6. Amundsen T, Weber H, Nordal HJ, Magnaes B, Abdelnoor M, Lilleas F. Lumbar spinal stenosis: conservative or surgical management? A prospective 10-year study. Spine 2000; 25: 1424-35.Amundsen T, Weber H, Nordal HJ, Magnaes B, Abdelnoor M, Lilleas F. Lumbar spinal stenosis: conservative or surgical management? A prospective 10-year study. Spine 2000; 25: 1424-35.
 7. Kleeman TJ, Hiscoe AC, Berg EE. Patient outcomes after minimally destabilizing lumbar stenosis decompression: the "Port-Hole" technique. Spine 2000; 25: 865-70.Kleeman TJ, Hiscoe AC, Berg EE. Patient outcomes after minimally destabilizing lumbar stenosis decompression: the
 8. Alvarez JA, Hardy RH Jr. Lumbar spine stenosis: a common cause of back and leg pain. Am Fam Physician 1998; 57: 1825-34, 1839-40.Alvarez JA, Hardy RH Jr. Lumbar spine stenosis: a common cause of back and leg pain. Am Fam Physician 1998; 57: 1825-34, 1839-40.
 9. Mariconda M, Fava R, Gatto A, Longo C, Milano C. Unilateral laminectomy for bilateral decompression of lumbar spinal stenosis: a prospective comparative study with conservatively treated patients. J Spinal Disord Tech 2002; 15: 39-46.Mariconda M, Fava R, Gatto A, Longo C, Milano C. Unilateral laminectomy for bilateral decompression of lumbar spinal stenosis: a prospective comparative study with conservatively treated patients. J Spinal Disord Tech 2002; 15: 39-46.
 10. Malmivaara A, Slatis P, Heliovaara M, et al, for the Finnish Lumbar Spinal Research Group. Surgical or nonoperative treatment for lumbar spinal stenosis? a randomized controlled trial. Spine 2007; 32: 1-8.Malmivaara A, Slatis P, Heliovaara M, et al, for the Finnish Lumbar Spinal Research Group. Surgical or nonoperative treatment for lumbar spinal stenosis? a randomized controlled trial. Spine 2007; 32: 1-8.
 11. Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD, et al, for the SPORT Investigators. Surgical versus nonsurgical therapy for lumbar spinal stenosis. N Engl J Med 2008; 358: 794-810.Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD, et al, for the SPORT Investigators. Surgical versus nonsurgical therapy for lumbar spinal stenosis. N Engl J Med 2008; 358: 794-810.
 • Brox JI, Sørensen R. Ryggsmerter. I: Idrettsmedisin. Bahr R, Mæhlum S (red.). Oslo: Gazette bok, 2003.
 • Magnæs B. Vertebrogene nevrologiske lidelser. I: Nevrologi. Gjerstad L, Hunsbeth Skjeldal O (red.). Nesbru: Vett & Viten, 2000.

Fagmedarbejdere

 • Nanna Witting, afdelingslæge, ph.d., Neurologisk Klinik, Rigshopspitalet
 • Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles offentlige sundhedsportal - sundhed.dk,
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel